بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس باد صبا سی خوم و خوت خوشی و گشت و صفا سی خوم و خوت بدی و رنج و عذاب دیرِ تو بو بهترین روز خدا سی خوم و خوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمله رو تو یه کتاب خوندم... هیچ کس دوست تو نیست و هیچ کس دشمنت نیست.... بلکه همه ی انسانها آموزگارت هستند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها، تحمل تنهایی،بهتر از گدایی محبته........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راحت نوشتیم بابا نان داد! بی آنکه بدانیم بابا چه سخت برای نان همه “جوانی اش” را داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معدن زغال سنگ از تکه زغالی دلگیر شد... از زمانی که تکه زغال گمان کرد بهتر سیاه می کند !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسم خودمو تو ادد لیست گوشیش نوشتم همیشه بدهکار اسم اونو نوشتم همیشه طلبکار....ولی بازم عشقمو نفهمید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بهش گفتم چرا اونقدر با پسرا راحتی خیلی ریلکس بهم گفت من به خودم اطمینان دارم ولی من حتی نمی تونم به یه دختر سلام بکنم....وقتی بهم دروغ گفت برای خودم بود ولی وقتی من حرفی نزدم خیانت کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روز ها دل نبند .....! روز ها که فصل میرسند رنگ عوض میکنند  با شب بمان ! گر چه تاریک است ولی همیشه یک رنگ است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

,وقتی ارزشها عوض میشن عوضی ها باارزش میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر احتیاط لازم نیست شکستنی ها......................... شکستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزنیدگویی که هنوز گریه نکردید.طوری بجنگید گویی هرگز شکست نخوردید.طوری عشق بورزید که گویی هرگزقلبتان نشکسته است.طوری زندگی کنید که گویی اخرین روز عمرتان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر آنقدر که به یاد تو هستم به یاد خدا بودم, آن دنیا نیمی از بهشت به نام من بود و تو اگر اینقدر که به یاد منی به یاد خدا باشی قطعا جهنم از آن توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكستن دل به شكستن دنده مي ماند........... از بيرون همه چيز روبه راه است....اما...... هر نفس درد است كه ميكشي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشهای خدا پر از آرزوهاست ودستهایش پر از معجزه،ارزویی کن شاید کوچکترین معجزه او بزرگترین ارزوی تو باشد .:'(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادما خنده هاشون همیشه از دلخوشی نیست... گاهی شکستن یه دل کمتر از ادم کشی نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها برخی از مردم باران را حس می کنند بقیه فقط خیس می شوند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس باد صبا سی خوم و خوت خوشی و گشت و صفا سی خوم و خوت بدی و رنج و عذاب دیرِ تو بو بهترین روز خدا سی خوم و خوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمله رو تو یه کتاب خوندم... هیچ کس دوست تو نیست و هیچ کس دشمنت نیست.... بلکه همه ی انسانها آموزگارت هستند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها، تحمل تنهایی،بهتر از گدایی محبته........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راحت نوشتیم بابا نان داد! بی آنکه بدانیم بابا چه سخت برای نان همه “جوانی اش” را داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معدن زغال سنگ از تکه زغالی دلگیر شد... از زمانی که تکه زغال گمان کرد بهتر سیاه می کند !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسم خودمو تو ادد لیست گوشیش نوشتم همیشه بدهکار اسم اونو نوشتم همیشه طلبکار....ولی بازم عشقمو نفهمید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بهش گفتم چرا اونقدر با پسرا راحتی خیلی ریلکس بهم گفت من به خودم اطمینان دارم ولی من حتی نمی تونم به یه دختر سلام بکنم....وقتی بهم دروغ گفت برای خودم بود ولی وقتی من حرفی نزدم خیانت کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روز ها دل نبند .....! روز ها که فصل میرسند رنگ عوض میکنند  با شب بمان ! گر چه تاریک است ولی همیشه یک رنگ است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

,وقتی ارزشها عوض میشن عوضی ها باارزش میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر احتیاط لازم نیست شکستنی ها......................... شکستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزنیدگویی که هنوز گریه نکردید.طوری بجنگید گویی هرگز شکست نخوردید.طوری عشق بورزید که گویی هرگزقلبتان نشکسته است.طوری زندگی کنید که گویی اخرین روز عمرتان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر آنقدر که به یاد تو هستم به یاد خدا بودم, آن دنیا نیمی از بهشت به نام من بود و تو اگر اینقدر که به یاد منی به یاد خدا باشی قطعا جهنم از آن توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكستن دل به شكستن دنده مي ماند........... از بيرون همه چيز روبه راه است....اما...... هر نفس درد است كه ميكشي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشهای خدا پر از آرزوهاست ودستهایش پر از معجزه،ارزویی کن شاید کوچکترین معجزه او بزرگترین ارزوی تو باشد .:'(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادما خنده هاشون همیشه از دلخوشی نیست... گاهی شکستن یه دل کمتر از ادم کشی نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها برخی از مردم باران را حس می کنند بقیه فقط خیس می شوند