بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﺬﺍﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺸﻘﻤﻮﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ...... ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺬﺍﺭ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻥ ﻋﺸﻖ ﮐﻨﯿﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بافتن یک قالیست نه همان نقش و نگاری که خودت میخواهی  نقشه از قبل مشخص شده است تو در این بین فقط میبافی نقشه را خوب ببین! خوب بباف!‏ نکند آخر کار قالی بافته شده ات را نخرند...!‏‎ ‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لاک پشت ها نگاه کنید،آن ها تنها وقتی پیشرفت می کنند که سرشان را از لاک خود بیرون می آورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⇙⇙ شـــــــــــایـנ مـטּ بـנ بـاشـــَـــم ܢܢ ولـی تـو بـנ بـودלּ هم فـــــوق الـــــْـْْـْْْْـــــعاנه اҐ ⇘⇘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤خدایا اگه پدرم گناه داشت او را ببخش ❤ ❤و اگر غمگین دیدی قلب او را خوشحال کن.❤ ❤واگر خوشحال دیدی خوشحالی او را تمام نکن❤ ❤و اگر او را مدیون دیدی دین او را پرداخت کن.❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَــــن تَــهِ خَلافَـــم اینــــــــه  وَقتــــی خونــــــــه خالیِـــــه صِدایِ آهَنــگ و زیــاد کنــــــــم. . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محرمانه  ار :شهداء به :ما بسمه ی تعالی  قرارمون این نبود والسلام.... یارهرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است  یه عمر در راه اصلی زندگیمان گم شدیم حتی کسی متوجه نشد کافیست در کوچه پس کوچه های شهری گم شوی آنگاه همه برای راهنماییت می آیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه ی شرایط بدت  اگه سایه ی پدر و مادرت بالا سرته حق استفاده از جمله ی "من دیگه چیزی برای باختن و ازدست دادن ندارم" رو نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیـ کسی کهـ فکر میکردمـ یه رنگهـ...! بعـــد ها فهمیدمـ مدادرنگیهـ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه رفیقای"حقیقی" مون واقعا رفیق بودن که اسیر دنیای "مجازی" نمیشدیم../ خیلی هامون تو دنیای مجازی دنبال اون چیزهایی هستیم که تو دنیای واقعی پیداشون نکردیم مثل یه رفیق که رفاقت حالیش باشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫَﻤﺒَﺴﺘَﺮ ﮐِﻪ ﺑِﺴﯿﺎﺭ ﺍَﺳﺖ! ﺍﻣّـــــــــــــــﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ، ﮐِﻪ ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩُﻧﯿﺎ، ﻫَﻤنَفَسی هم ﻫﺴﺖ ؟! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن ساده نیست... گذشتن از کسی که گذشته ات رو ساخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

***اگه میخوای از پائین ترین نقطه زندگیت بیای بیرون عشق و شانس رو امتحان کن درست مثل یه آدم برنده باش و خود اصلیت رو پیدا کن *****

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا همه هيچ و اهل دنيا همه هيچ اي دوست براي هيچ بر هيچ مپيچ داني كه ز آدمي چه ماند پس مرگ؟ مهر است و محبت است و باقي همه هيچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام مداد رنگی های دنیا،به هر زبانی که بدانی یا ندانی!خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام،تنها یک جمله برایت خواهم نوشت: دوستت دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﺬﺍﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺸﻘﻤﻮﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ...... ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺬﺍﺭ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻥ ﻋﺸﻖ ﮐﻨﯿﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بافتن یک قالیست نه همان نقش و نگاری که خودت میخواهی  نقشه از قبل مشخص شده است تو در این بین فقط میبافی نقشه را خوب ببین! خوب بباف!‏ نکند آخر کار قالی بافته شده ات را نخرند...!‏‎ ‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لاک پشت ها نگاه کنید،آن ها تنها وقتی پیشرفت می کنند که سرشان را از لاک خود بیرون می آورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⇙⇙ شـــــــــــایـנ مـטּ بـנ بـاشـــَـــم ܢܢ ولـی تـو بـנ بـودלּ هم فـــــوق الـــــْـْْـْْْْـــــعاנه اҐ ⇘⇘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤خدایا اگه پدرم گناه داشت او را ببخش ❤ ❤و اگر غمگین دیدی قلب او را خوشحال کن.❤ ❤واگر خوشحال دیدی خوشحالی او را تمام نکن❤ ❤و اگر او را مدیون دیدی دین او را پرداخت کن.❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَــــن تَــهِ خَلافَـــم اینــــــــه  وَقتــــی خونــــــــه خالیِـــــه صِدایِ آهَنــگ و زیــاد کنــــــــم. . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محرمانه  ار :شهداء به :ما بسمه ی تعالی  قرارمون این نبود والسلام.... یارهرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است  یه عمر در راه اصلی زندگیمان گم شدیم حتی کسی متوجه نشد کافیست در کوچه پس کوچه های شهری گم شوی آنگاه همه برای راهنماییت می آیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه ی شرایط بدت  اگه سایه ی پدر و مادرت بالا سرته حق استفاده از جمله ی "من دیگه چیزی برای باختن و ازدست دادن ندارم" رو نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیـ کسی کهـ فکر میکردمـ یه رنگهـ...! بعـــد ها فهمیدمـ مدادرنگیهـ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه رفیقای"حقیقی" مون واقعا رفیق بودن که اسیر دنیای "مجازی" نمیشدیم../ خیلی هامون تو دنیای مجازی دنبال اون چیزهایی هستیم که تو دنیای واقعی پیداشون نکردیم مثل یه رفیق که رفاقت حالیش باشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫَﻤﺒَﺴﺘَﺮ ﮐِﻪ ﺑِﺴﯿﺎﺭ ﺍَﺳﺖ! ﺍﻣّـــــــــــــــﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ، ﮐِﻪ ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩُﻧﯿﺎ، ﻫَﻤنَفَسی هم ﻫﺴﺖ ؟! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن ساده نیست... گذشتن از کسی که گذشته ات رو ساخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

***اگه میخوای از پائین ترین نقطه زندگیت بیای بیرون عشق و شانس رو امتحان کن درست مثل یه آدم برنده باش و خود اصلیت رو پیدا کن *****

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا همه هيچ و اهل دنيا همه هيچ اي دوست براي هيچ بر هيچ مپيچ داني كه ز آدمي چه ماند پس مرگ؟ مهر است و محبت است و باقي همه هيچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام مداد رنگی های دنیا،به هر زبانی که بدانی یا ندانی!خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام،تنها یک جمله برایت خواهم نوشت: دوستت دارم