بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه وقت برای عشقتون میزارید  بیرون میرید قرار میزارید تلفنی باهاش صحبت می کنید  براش میمیرید  مریض بشه دلداریش میدین دکتر میبریدش و........ آیابرای پدر و مادرتون هم این کارها رو انجام میدین ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد در این گرانی، احساسمان را خرج بی احساسی های کسی نکنیم که سرانجامش ورشکستگی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فکر میکنم بعضی هاااا همان بعضی هاااا بمانند بهتر است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پینوکیو اگر روزی گذرت به اینجا افتاد دروغ بگو راحت باش اینجا ما همه دماغمان دراز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اون دنیا اگه خواستی گناهای یواشکی مون رو نشون بدی, گریه های یواشکی مون رو هم نشون بده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز دیوانه تر از دیروز و هیچ کس نمیداند پشت این دیوانگی و سرخوشی چه دردی را پنهان کرده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرخ گردون چه بخندد چه نخندد ، تو بخند* مشکلی گر که تورا ،راه ببندد تو بخند* غصه ها فانی و باقی ،همه زنجیر به هم/ گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رد پای آهویی را که دیدی دنبالش نکن! این روز ها زیادند گرگهایی که با کفش آهو تو را به قتلگاه میبرند!!! درست عین بسیاری از عشق(دلبستگی)های امروزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا بـه آنـان کـه ادعـایِ عـاشـقـیِ تـو را دارنـد..  بـیـامـوز: کـه بـدتـریـن گــنـاه .... شـکـسـتـن دلِ آدمــیــان اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه داشتم برای به دست آوردنش رو کردم... اما نامهربان اسیر نشد...!!! سیر شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که الان نگاهش تو نگاه شماست........تف سر بالای ماست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا، عزیزانی دارم که رسمشان معرفت ویادشان صفای دل است پس آنگاه که دست نیاز به سوی تو آرند پرکن از آنچه در مرام خدایی توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از "سردی" نگاه مادرم ، سرما خوردم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام جیزی که باید ازندگی آموخت تنها یک کلمه است.میگذرد ولی دق می دهد تا بگذرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فال حافظ زدنت از پی دل تنگی کیست؟ ما که هر لحظه به یاد تو دلتنگ تو ییم  هر ستاره یه نشان از غم و دلتنگی من آسمان را بفرستم که بدانی همه جا یاد توام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺸﺖ ﻳﻪ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ : ﻣﻦ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻢ ، ﺑﻨﺰ ﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻘﻴﺮﻡ !...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه وقت برای عشقتون میزارید  بیرون میرید قرار میزارید تلفنی باهاش صحبت می کنید  براش میمیرید  مریض بشه دلداریش میدین دکتر میبریدش و........ آیابرای پدر و مادرتون هم این کارها رو انجام میدین ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد در این گرانی، احساسمان را خرج بی احساسی های کسی نکنیم که سرانجامش ورشکستگی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فکر میکنم بعضی هاااا همان بعضی هاااا بمانند بهتر است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پینوکیو اگر روزی گذرت به اینجا افتاد دروغ بگو راحت باش اینجا ما همه دماغمان دراز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اون دنیا اگه خواستی گناهای یواشکی مون رو نشون بدی, گریه های یواشکی مون رو هم نشون بده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز دیوانه تر از دیروز و هیچ کس نمیداند پشت این دیوانگی و سرخوشی چه دردی را پنهان کرده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرخ گردون چه بخندد چه نخندد ، تو بخند* مشکلی گر که تورا ،راه ببندد تو بخند* غصه ها فانی و باقی ،همه زنجیر به هم/ گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رد پای آهویی را که دیدی دنبالش نکن! این روز ها زیادند گرگهایی که با کفش آهو تو را به قتلگاه میبرند!!! درست عین بسیاری از عشق(دلبستگی)های امروزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا بـه آنـان کـه ادعـایِ عـاشـقـیِ تـو را دارنـد..  بـیـامـوز: کـه بـدتـریـن گــنـاه .... شـکـسـتـن دلِ آدمــیــان اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه داشتم برای به دست آوردنش رو کردم... اما نامهربان اسیر نشد...!!! سیر شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که الان نگاهش تو نگاه شماست........تف سر بالای ماست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا، عزیزانی دارم که رسمشان معرفت ویادشان صفای دل است پس آنگاه که دست نیاز به سوی تو آرند پرکن از آنچه در مرام خدایی توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از "سردی" نگاه مادرم ، سرما خوردم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام جیزی که باید ازندگی آموخت تنها یک کلمه است.میگذرد ولی دق می دهد تا بگذرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فال حافظ زدنت از پی دل تنگی کیست؟ ما که هر لحظه به یاد تو دلتنگ تو ییم  هر ستاره یه نشان از غم و دلتنگی من آسمان را بفرستم که بدانی همه جا یاد توام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺸﺖ ﻳﻪ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ : ﻣﻦ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻢ ، ﺑﻨﺰ ﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻘﻴﺮﻡ !...