بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه هم از من شکایت دارد! روی خوش میخواهد!!!!!! آینه جان=ندارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنها بودن راضی نیستم  اما خوشحالم که با خیلیا نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قله ای که بیشتر از یک بار فتح شود تفریحگاه مردم میشود. مواظب قله دلتان باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صورت زیبا پیر میشود . اندام زیبا تغییر خواهد کرد اما یک انسان خوب همیشه انسانی خوب خواهد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

>بعضی از آدما خوب نمیبینن  اما بد تر از اون اینه که >>بعضی دیگه خــــــــــــوبی رو نمیبینن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفت، دیگر منتِ زمین را نکش راهِ آسمان باز است ، پر بکش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علی (ع): نماز،نغمه دلهاست..... حتی اگر با هزاران فریاد و هیاهو همراه باشد.... به گوش خدا میرسد.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه میکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتے قهرمان جهان شدم ؛ آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم ؛ تا مدال قهرمانے را به گردنم بیاویزند جهان پهلوان تختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر قفس بست مسیر نفسم را،حالا که دری هست مرا بال و پری نیست،حالا که مقدر شده ارام بگیرم، سیلاب مرا برده از من اثری نیست،بگذار درها همگی بسته بمانند،وقتی که نگاه نگران پشت دری نیست . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه"واقعا" تو را دوست دارد به ساز آرام بودنت کفایت میکند و هرگز از تو نمیخواهد رقاصک ساز هایش باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لقمه نان چیزی نیست، اما برای کسی که سه روز گرسنه مانده همه چیز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فراق را به فراغی دیگر ترجیح می دهم گاهی تنهایی سرشار از شلوغی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه نيستم که بگويی نغمه نيستم که بخوانی صدا نيستم که بشنوی يا چيزی چنان که ببينی يا چيزی چنان که بدانی... من دردِ مشترک‌ام مرا فرياد کن. . . . . شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــفت : احـــوال ات چـــطور اســـت ؟ گفتمـــش : عالـــی اســــت مثـــل حـــال گـــل ! حـــال گـــل در چنــــگ چنــــگیز مــــــــغول ! (قــــیصر امــــین پــــور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم شهرسياه خنده هاشان همه ازروي رياست ما دراين شهردويديم ودويديم چه سود؟ هركجاپرسه زديم خبري ازعشق نبود وتواي مرغ مهاجركه ازاين شهرگذرخواهي كرد نكندازهوس دانه ي گندم به زمين بنشيني

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه هم از من شکایت دارد! روی خوش میخواهد!!!!!! آینه جان=ندارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنها بودن راضی نیستم  اما خوشحالم که با خیلیا نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قله ای که بیشتر از یک بار فتح شود تفریحگاه مردم میشود. مواظب قله دلتان باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صورت زیبا پیر میشود . اندام زیبا تغییر خواهد کرد اما یک انسان خوب همیشه انسانی خوب خواهد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

>بعضی از آدما خوب نمیبینن  اما بد تر از اون اینه که >>بعضی دیگه خــــــــــــوبی رو نمیبینن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفت، دیگر منتِ زمین را نکش راهِ آسمان باز است ، پر بکش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علی (ع): نماز،نغمه دلهاست..... حتی اگر با هزاران فریاد و هیاهو همراه باشد.... به گوش خدا میرسد.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه میکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتے قهرمان جهان شدم ؛ آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم ؛ تا مدال قهرمانے را به گردنم بیاویزند جهان پهلوان تختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر قفس بست مسیر نفسم را،حالا که دری هست مرا بال و پری نیست،حالا که مقدر شده ارام بگیرم، سیلاب مرا برده از من اثری نیست،بگذار درها همگی بسته بمانند،وقتی که نگاه نگران پشت دری نیست . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه"واقعا" تو را دوست دارد به ساز آرام بودنت کفایت میکند و هرگز از تو نمیخواهد رقاصک ساز هایش باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لقمه نان چیزی نیست، اما برای کسی که سه روز گرسنه مانده همه چیز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فراق را به فراغی دیگر ترجیح می دهم گاهی تنهایی سرشار از شلوغی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه نيستم که بگويی نغمه نيستم که بخوانی صدا نيستم که بشنوی يا چيزی چنان که ببينی يا چيزی چنان که بدانی... من دردِ مشترک‌ام مرا فرياد کن. . . . . شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــفت : احـــوال ات چـــطور اســـت ؟ گفتمـــش : عالـــی اســــت مثـــل حـــال گـــل ! حـــال گـــل در چنــــگ چنــــگیز مــــــــغول ! (قــــیصر امــــین پــــور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم شهرسياه خنده هاشان همه ازروي رياست ما دراين شهردويديم ودويديم چه سود؟ هركجاپرسه زديم خبري ازعشق نبود وتواي مرغ مهاجركه ازاين شهرگذرخواهي كرد نكندازهوس دانه ي گندم به زمين بنشيني