بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که دوستشان دارم را مرور میکنم تا خاموشیم نشان فراموشیم نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست به دامن خدا که میشوم چیزی آهسته درون من به صدا در می آید… نترس… از باختن تا ساختن دوباره، فاصله ای نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا:حکمت قدمهایی راکه برایم برمیداری آشکار کن، تا درهایی را که به سویم میگشایی ندانسته نبندم ودرهایی که بررویم می بندی به اصرارنگشایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـُــدای مهربونم.. با تو حتی می تــونـم بــــی بـــال و پــــر هم بـــپــــرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه هم از من شکایت دارد! روی خوش میخواهد!!!!!! آینه جان=ندارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنها بودن راضی نیستم  اما خوشحالم که با خیلیا نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قله ای که بیشتر از یک بار فتح شود تفریحگاه مردم میشود. مواظب قله دلتان باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صورت زیبا پیر میشود . اندام زیبا تغییر خواهد کرد اما یک انسان خوب همیشه انسانی خوب خواهد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

>بعضی از آدما خوب نمیبینن  اما بد تر از اون اینه که >>بعضی دیگه خــــــــــــوبی رو نمیبینن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفت، دیگر منتِ زمین را نکش راهِ آسمان باز است ، پر بکش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علی (ع): نماز،نغمه دلهاست..... حتی اگر با هزاران فریاد و هیاهو همراه باشد.... به گوش خدا میرسد.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه میکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتے قهرمان جهان شدم ؛ آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم ؛ تا مدال قهرمانے را به گردنم بیاویزند جهان پهلوان تختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر قفس بست مسیر نفسم را،حالا که دری هست مرا بال و پری نیست،حالا که مقدر شده ارام بگیرم، سیلاب مرا برده از من اثری نیست،بگذار درها همگی بسته بمانند،وقتی که نگاه نگران پشت دری نیست . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه"واقعا" تو را دوست دارد به ساز آرام بودنت کفایت میکند و هرگز از تو نمیخواهد رقاصک ساز هایش باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لقمه نان چیزی نیست، اما برای کسی که سه روز گرسنه مانده همه چیز است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که دوستشان دارم را مرور میکنم تا خاموشیم نشان فراموشیم نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست به دامن خدا که میشوم چیزی آهسته درون من به صدا در می آید… نترس… از باختن تا ساختن دوباره، فاصله ای نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا:حکمت قدمهایی راکه برایم برمیداری آشکار کن، تا درهایی را که به سویم میگشایی ندانسته نبندم ودرهایی که بررویم می بندی به اصرارنگشایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـُــدای مهربونم.. با تو حتی می تــونـم بــــی بـــال و پــــر هم بـــپــــرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه هم از من شکایت دارد! روی خوش میخواهد!!!!!! آینه جان=ندارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنها بودن راضی نیستم  اما خوشحالم که با خیلیا نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قله ای که بیشتر از یک بار فتح شود تفریحگاه مردم میشود. مواظب قله دلتان باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صورت زیبا پیر میشود . اندام زیبا تغییر خواهد کرد اما یک انسان خوب همیشه انسانی خوب خواهد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

>بعضی از آدما خوب نمیبینن  اما بد تر از اون اینه که >>بعضی دیگه خــــــــــــوبی رو نمیبینن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفت، دیگر منتِ زمین را نکش راهِ آسمان باز است ، پر بکش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علی (ع): نماز،نغمه دلهاست..... حتی اگر با هزاران فریاد و هیاهو همراه باشد.... به گوش خدا میرسد.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه میکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتے قهرمان جهان شدم ؛ آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم ؛ تا مدال قهرمانے را به گردنم بیاویزند جهان پهلوان تختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر قفس بست مسیر نفسم را،حالا که دری هست مرا بال و پری نیست،حالا که مقدر شده ارام بگیرم، سیلاب مرا برده از من اثری نیست،بگذار درها همگی بسته بمانند،وقتی که نگاه نگران پشت دری نیست . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه"واقعا" تو را دوست دارد به ساز آرام بودنت کفایت میکند و هرگز از تو نمیخواهد رقاصک ساز هایش باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لقمه نان چیزی نیست، اما برای کسی که سه روز گرسنه مانده همه چیز است.