بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رهگذری محرم اسرا نگردد. صحرای نمک زار چمن زار نگردد. هرجا که رسیدی مکش طرح رفاقت. هرکس که به تویار وفادار نگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جایی هست بعد از کلی دویدن وایمیستی سرتو میندازی پایین و آروم میگی بیخیال دیگه زورم نمیرسه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا داره میرونه رو صندلی عقبیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنت فاطمه (س) دو خط صاف است در ریاضی  که هرچه واردش شود مثبت بیرون می آید، چه مثبت،چه منفی چه شباهت قشنگی ست  بین چادر و قدر مطلق هر که واردش شود مثبت بیرون می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی تو شاید اینو اصلا ندونی تو حاشیه زندگیم یه خط هم نبودی مخاطب خــــــــــاص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"زندگی" رفیق نابابی بود که به "درد" معتادم کرد... آنقدر "کشیده ام" که یک روز نباشد، "استخوان درد" میگیرم.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ انتظاری از کسی ندارم ، و این نشان دهنده قدرت من نیست ! مسئله .. خستگی از اعتمادهای شکسته است ... تنها تکیه گاهم تویی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند، بیش از چند لحظه دوام ندارد، اما خاطره ی آن جاودانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـحظه های ســــکوتم؛ پر هیاهو ترین دقــــایق زندگیم هستند مـملو از آنچه می خواهم بـگویم و نمی گویم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد گاهی ب اندازه ی نیاز مرد... بعد آهسته بلند شد... آهسته... آهسته خاکهایش را بتکاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درســــــت میـــــــــگی : تــــو خــــــــوب مــــــن لاشــــــی امـــــا هـــــــنوزم آرزوتــــــــــه بــــا مـــــن باشـــــــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینکه اگه واسه انجام کار مورد علاقه تون امکان داره به سختی زیادی بیفتید اصلان هراسی نداشته باشید!مطمئن باشید که با دوتا دستاتون روی دوتا پاهاتون میتونید دنیارو به زانو در بیارین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتایی تو زندگی هست که آدم زیاد سکوت می کنه. اما نه به دلیل ناراحتی؛این موقع ها آدم داره فکر می کنه که چطور مشکلاتو جوری زمین بزنه که دیگه هیچوقت نتونن از زمین بلند بشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ...  مثل ارامش بعد از یک غم ...  مثل پیدا شدن یک لبخند ... مثل بوی نم بعد از باران ....  در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می خواهی بنویسی زندگی نیم نگاهی به انتهای خط داشته باش که کج نروی.(ژوزف مورفی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهرم...بمان در سنگرت که امانت دار؛چادر مادر سادات هستی... هرچه میخواهند بگویند...آنها امانت دار چه اند؟؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رهگذری محرم اسرا نگردد. صحرای نمک زار چمن زار نگردد. هرجا که رسیدی مکش طرح رفاقت. هرکس که به تویار وفادار نگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جایی هست بعد از کلی دویدن وایمیستی سرتو میندازی پایین و آروم میگی بیخیال دیگه زورم نمیرسه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا داره میرونه رو صندلی عقبیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنت فاطمه (س) دو خط صاف است در ریاضی  که هرچه واردش شود مثبت بیرون می آید، چه مثبت،چه منفی چه شباهت قشنگی ست  بین چادر و قدر مطلق هر که واردش شود مثبت بیرون می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی تو شاید اینو اصلا ندونی تو حاشیه زندگیم یه خط هم نبودی مخاطب خــــــــــاص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"زندگی" رفیق نابابی بود که به "درد" معتادم کرد... آنقدر "کشیده ام" که یک روز نباشد، "استخوان درد" میگیرم.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ انتظاری از کسی ندارم ، و این نشان دهنده قدرت من نیست ! مسئله .. خستگی از اعتمادهای شکسته است ... تنها تکیه گاهم تویی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند، بیش از چند لحظه دوام ندارد، اما خاطره ی آن جاودانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـحظه های ســــکوتم؛ پر هیاهو ترین دقــــایق زندگیم هستند مـملو از آنچه می خواهم بـگویم و نمی گویم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد گاهی ب اندازه ی نیاز مرد... بعد آهسته بلند شد... آهسته... آهسته خاکهایش را بتکاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درســــــت میـــــــــگی : تــــو خــــــــوب مــــــن لاشــــــی امـــــا هـــــــنوزم آرزوتــــــــــه بــــا مـــــن باشـــــــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینکه اگه واسه انجام کار مورد علاقه تون امکان داره به سختی زیادی بیفتید اصلان هراسی نداشته باشید!مطمئن باشید که با دوتا دستاتون روی دوتا پاهاتون میتونید دنیارو به زانو در بیارین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتایی تو زندگی هست که آدم زیاد سکوت می کنه. اما نه به دلیل ناراحتی؛این موقع ها آدم داره فکر می کنه که چطور مشکلاتو جوری زمین بزنه که دیگه هیچوقت نتونن از زمین بلند بشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ...  مثل ارامش بعد از یک غم ...  مثل پیدا شدن یک لبخند ... مثل بوی نم بعد از باران ....  در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می خواهی بنویسی زندگی نیم نگاهی به انتهای خط داشته باش که کج نروی.(ژوزف مورفی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهرم...بمان در سنگرت که امانت دار؛چادر مادر سادات هستی... هرچه میخواهند بگویند...آنها امانت دار چه اند؟؟!