بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتایی تو زندگی هست که آدم زیاد سکوت می کنه. اما نه به دلیل ناراحتی؛این موقع ها آدم داره فکر می کنه که چطور مشکلاتو جوری زمین بزنه که دیگه هیچوقت نتونن از زمین بلند بشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ...  مثل ارامش بعد از یک غم ...  مثل پیدا شدن یک لبخند ... مثل بوی نم بعد از باران ....  در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می خواهی بنویسی زندگی نیم نگاهی به انتهای خط داشته باش که کج نروی.(ژوزف مورفی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهرم...بمان در سنگرت که امانت دار؛چادر مادر سادات هستی... هرچه میخواهند بگویند...آنها امانت دار چه اند؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که تلاش می کنند کاری را انجام دهند وشکست میخورند بینهایت بهتر از کسانی هستند که برای انجام امری تکان نمی خورند ودرآن موفق می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...وآبی.. ... ...فقر میدونی یعنی چی ... /.... ..یعنی از سر کوی تو گذشتن .. ... ......بدون دمپایی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در غیاب برادر مومنت سخنی مگو، جز آن سخنی را که دوست داری او در غیاب تو بگوید. امام حسین (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خانه که می آیی , یک دستمال سفید , پاکتی سیگار , گزیده شعر فروغ و تحملی طولانی بیاور , احتمال گریستن ما بسیار است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئن ترین اصل در زندگی خود سازی است، نه اصلاح دیگران..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد سهراب بخیرآن سپهری که به زیبایی گفت: تومرا یاد کنی یا نکنی من به یادت هستم آرزویم همه سرسبزی توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال من خوب است اما عالی می شوم وقتی که تو با نگرانی در آغوشم می گیری و می گویی : نه عزیز من ، تو خوب نیستی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت و هیچگاه جرم ما فقیران ثابت نمی شود ! چون اثر انگشتمان را کارگری سائیده است... به سلامتی قشر ضعیف مملکتمون همه کارگرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمت وزیدن باد رقصاندن شاخه ها نیست امتحان ریشه هاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه مینویسم نا خوانده میماند.تازه آنهایی که میخوانند نمیفهمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خوشبختی هم مثه مرگ حق بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دور می شوی و من در همین دور می مانم … پشیمان که شدی برنگرد ، لاشه ی یک دل که دیدن ندارد !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتایی تو زندگی هست که آدم زیاد سکوت می کنه. اما نه به دلیل ناراحتی؛این موقع ها آدم داره فکر می کنه که چطور مشکلاتو جوری زمین بزنه که دیگه هیچوقت نتونن از زمین بلند بشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ...  مثل ارامش بعد از یک غم ...  مثل پیدا شدن یک لبخند ... مثل بوی نم بعد از باران ....  در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می خواهی بنویسی زندگی نیم نگاهی به انتهای خط داشته باش که کج نروی.(ژوزف مورفی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهرم...بمان در سنگرت که امانت دار؛چادر مادر سادات هستی... هرچه میخواهند بگویند...آنها امانت دار چه اند؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که تلاش می کنند کاری را انجام دهند وشکست میخورند بینهایت بهتر از کسانی هستند که برای انجام امری تکان نمی خورند ودرآن موفق می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...وآبی.. ... ...فقر میدونی یعنی چی ... /.... ..یعنی از سر کوی تو گذشتن .. ... ......بدون دمپایی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در غیاب برادر مومنت سخنی مگو، جز آن سخنی را که دوست داری او در غیاب تو بگوید. امام حسین (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خانه که می آیی , یک دستمال سفید , پاکتی سیگار , گزیده شعر فروغ و تحملی طولانی بیاور , احتمال گریستن ما بسیار است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئن ترین اصل در زندگی خود سازی است، نه اصلاح دیگران..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد سهراب بخیرآن سپهری که به زیبایی گفت: تومرا یاد کنی یا نکنی من به یادت هستم آرزویم همه سرسبزی توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال من خوب است اما عالی می شوم وقتی که تو با نگرانی در آغوشم می گیری و می گویی : نه عزیز من ، تو خوب نیستی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت و هیچگاه جرم ما فقیران ثابت نمی شود ! چون اثر انگشتمان را کارگری سائیده است... به سلامتی قشر ضعیف مملکتمون همه کارگرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمت وزیدن باد رقصاندن شاخه ها نیست امتحان ریشه هاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه مینویسم نا خوانده میماند.تازه آنهایی که میخوانند نمیفهمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خوشبختی هم مثه مرگ حق بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دور می شوی و من در همین دور می مانم … پشیمان که شدی برنگرد ، لاشه ی یک دل که دیدن ندارد !