بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم هر روز میگفتی خیلی گلم  خودم فهمیده بودم ..... می دونستم یه روز پيمرده میشم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت را بلند نکن، به کلماتت غنا بخش این باران است که گلها را می رویاند ، نه صدای تندر مولانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی میدونه تو دل ما جوونا چی میگذره؟ جزء خدا؟ قدر خداتون رو بدونید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...........عجیب است ، ... حتی رفتگر محله هم با نفرت نگاهم میکند... ......................انگار ریختن برگ ها هم تقصیر من است.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست بین مردم به دو دسته تقسیم میشود: آنهایی که فکر میکنند و هرگز عمل نمیکنند و آنهایی که عمل میکنند و هرگز فکر نمیکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سایه ام نگاه کردم ... دست به کمر ایستاده بود ؟ طاقت نیاوردم .. گفتم تو هم از پشت خنجر بزن ... ! گفت خنجر نیست .. پیر شدم سال هاست دنبالت دویدم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـهـتـریـن مـِلاک بـرایِ شـنـاخـت مـیـزان عـشـق دو نـفـر بـه یـکـدیـگـر .. ایـن اسـت کـه تـصـویـرِ پـیـر شـدن آنـهـا در کـنـار یـکـدیـگـر هـردو را خـوشـحـال کـنـد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاهــی .. آنـکـس کـه مـی خـنـدد و مـی خـنـدانـد..  مـیـخـواهـد حـواسـت را از چـشـمـانِ گــریــانـش پــَرت کـنـد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکلیف گفتنی ها که معلوم است … زحمت نگفتنی ها هم می افتد بر گردن سیگار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز با ماشین تو خیابون می چرخیدم یه لحظه چشمم افتاد به نوشته پشت  یه ماشین ،نوشته بود : (ایا برای چنین روزی اماده شده اید ) دقیق نگاه کردم ماشین نعش کش بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی که به شما حسادت می کنند احترام بگذارید...! زیرا آنهاکسانی هستند که از صمیم قلب معتقدند شما بهتر از آنانید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پست مثل همون نقاشی هایی است که... فقط یک بوم سفید است و یک نقطه ی سیاه در وسطش... بیایید کمی درسکوتِ این پست فکر کنیم... همین...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه محبتت را به پای دوستت بريز ولی همه اسرارت را در اختيار او نگذار. حضرت علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می‌خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید، به دوستان خود نیکی کنید. کوروش بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چوپانه پيري كه ديگر توانه چوپاني نداشت پرسيدند چه خبر...؟ با لحن تلخي گفت گرگ شد ان بره اي كه نوازشش ميكردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زین جهان عاقبت آهنگ سفر باید کرد ازدیاری که وفا نیست گذر باید کرد گیرم از لطف خدا عمر دو صد نوح کنی عاقبت پای از این خانه بدر باید کرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم هر روز میگفتی خیلی گلم  خودم فهمیده بودم ..... می دونستم یه روز پيمرده میشم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت را بلند نکن، به کلماتت غنا بخش این باران است که گلها را می رویاند ، نه صدای تندر مولانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی میدونه تو دل ما جوونا چی میگذره؟ جزء خدا؟ قدر خداتون رو بدونید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...........عجیب است ، ... حتی رفتگر محله هم با نفرت نگاهم میکند... ......................انگار ریختن برگ ها هم تقصیر من است.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست بین مردم به دو دسته تقسیم میشود: آنهایی که فکر میکنند و هرگز عمل نمیکنند و آنهایی که عمل میکنند و هرگز فکر نمیکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سایه ام نگاه کردم ... دست به کمر ایستاده بود ؟ طاقت نیاوردم .. گفتم تو هم از پشت خنجر بزن ... ! گفت خنجر نیست .. پیر شدم سال هاست دنبالت دویدم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـهـتـریـن مـِلاک بـرایِ شـنـاخـت مـیـزان عـشـق دو نـفـر بـه یـکـدیـگـر .. ایـن اسـت کـه تـصـویـرِ پـیـر شـدن آنـهـا در کـنـار یـکـدیـگـر هـردو را خـوشـحـال کـنـد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاهــی .. آنـکـس کـه مـی خـنـدد و مـی خـنـدانـد..  مـیـخـواهـد حـواسـت را از چـشـمـانِ گــریــانـش پــَرت کـنـد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکلیف گفتنی ها که معلوم است … زحمت نگفتنی ها هم می افتد بر گردن سیگار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز با ماشین تو خیابون می چرخیدم یه لحظه چشمم افتاد به نوشته پشت  یه ماشین ،نوشته بود : (ایا برای چنین روزی اماده شده اید ) دقیق نگاه کردم ماشین نعش کش بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی که به شما حسادت می کنند احترام بگذارید...! زیرا آنهاکسانی هستند که از صمیم قلب معتقدند شما بهتر از آنانید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پست مثل همون نقاشی هایی است که... فقط یک بوم سفید است و یک نقطه ی سیاه در وسطش... بیایید کمی درسکوتِ این پست فکر کنیم... همین...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه محبتت را به پای دوستت بريز ولی همه اسرارت را در اختيار او نگذار. حضرت علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می‌خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید، به دوستان خود نیکی کنید. کوروش بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چوپانه پيري كه ديگر توانه چوپاني نداشت پرسيدند چه خبر...؟ با لحن تلخي گفت گرگ شد ان بره اي كه نوازشش ميكردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زین جهان عاقبت آهنگ سفر باید کرد ازدیاری که وفا نیست گذر باید کرد گیرم از لطف خدا عمر دو صد نوح کنی عاقبت پای از این خانه بدر باید کرد