بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی تو بمان با دگران وای به حال دگران . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر یعنی... دستانی که بخاطر ارامش من چروک شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگاری که از اول بد میسوزه تا آخرش طعم بدی میده ، از کشیدنش زجر میکشی ولی دلت نمیاد خاموشش کنی …این قضیه عجیب منو یاد زندگی میندازه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و آبی... .. ...هر روز گنـــاه میکنیم ......و بـــــاز به خاطــــر لذتـــــش ... ...در تکــــــرار کردنش اصـــــــرار میـــــورزیم.... ... .....راستی !!!.....عجــــــب صبـــری خـــــــــدا دارد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هراز گاهی دریا هوس می کنه به ساحل سری بزنه براش مهم نیست که ساحل دستشو میگیره یا نه!!!مهم اثبات وفاداری دریاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در احادیث مهدی را به خورشید تشبیه می کنند. نکند که خورشید طلوع کند و ما خواب باشیم و وقتی بیدار می شویم نمازمان قضا شده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک خردادیم...  یادت میدهم تلفظ عشق را به تو.. باشد که عاشق بودنت را هر ثانیه به رخ بکشی و من چون معلمی خسته به تماشا بنشینم...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا هستن میخوان باعث تنوع شن، ولی زیاد وارد نیستن باعث تهوع میشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما ب دو صورت ميميرن... يکی اونايی ک روحشون از اسارت تن خارج ميشه و ب آسمان ها پرواز ميکنه... يکيم اونايی ک فراموش ميشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به رخ تمام شقایق ها میکشم ومیگویم: تارفیقم هست زندگی باید کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سردش بود دلم را برایش سوزاندم" گرمش که شد با خاکتسرش نوشت"خداحافظ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمعی بودیم گرسنه دور هم"چون سیر شدیم از هم دور شدیم" کاش از گرسنگی میمردیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس وخوراک بسیجیان خاکی است ولی دلهای آنان آسمانی است که جسم از خاک است ودل زآسمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای پاک کردن اشک هایتان ..................... آنهایی که باعث گریه تان می شوند را پاک کنید...........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از مشکلات در دنیا محو میشد اگر...... رو در روی همدیگر حرف میزدیم نه..... پشت سر یکدیگر...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند زن را نمك زندگي آفريد تا مرد را از گنديدين نجات دهد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی تو بمان با دگران وای به حال دگران . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر یعنی... دستانی که بخاطر ارامش من چروک شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگاری که از اول بد میسوزه تا آخرش طعم بدی میده ، از کشیدنش زجر میکشی ولی دلت نمیاد خاموشش کنی …این قضیه عجیب منو یاد زندگی میندازه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و آبی... .. ...هر روز گنـــاه میکنیم ......و بـــــاز به خاطــــر لذتـــــش ... ...در تکــــــرار کردنش اصـــــــرار میـــــورزیم.... ... .....راستی !!!.....عجــــــب صبـــری خـــــــــدا دارد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هراز گاهی دریا هوس می کنه به ساحل سری بزنه براش مهم نیست که ساحل دستشو میگیره یا نه!!!مهم اثبات وفاداری دریاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در احادیث مهدی را به خورشید تشبیه می کنند. نکند که خورشید طلوع کند و ما خواب باشیم و وقتی بیدار می شویم نمازمان قضا شده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک خردادیم...  یادت میدهم تلفظ عشق را به تو.. باشد که عاشق بودنت را هر ثانیه به رخ بکشی و من چون معلمی خسته به تماشا بنشینم...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا هستن میخوان باعث تنوع شن، ولی زیاد وارد نیستن باعث تهوع میشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما ب دو صورت ميميرن... يکی اونايی ک روحشون از اسارت تن خارج ميشه و ب آسمان ها پرواز ميکنه... يکيم اونايی ک فراموش ميشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به رخ تمام شقایق ها میکشم ومیگویم: تارفیقم هست زندگی باید کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سردش بود دلم را برایش سوزاندم" گرمش که شد با خاکتسرش نوشت"خداحافظ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمعی بودیم گرسنه دور هم"چون سیر شدیم از هم دور شدیم" کاش از گرسنگی میمردیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس وخوراک بسیجیان خاکی است ولی دلهای آنان آسمانی است که جسم از خاک است ودل زآسمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای پاک کردن اشک هایتان ..................... آنهایی که باعث گریه تان می شوند را پاک کنید...........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از مشکلات در دنیا محو میشد اگر...... رو در روی همدیگر حرف میزدیم نه..... پشت سر یکدیگر...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند زن را نمك زندگي آفريد تا مرد را از گنديدين نجات دهد