بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توانیم کاری کنیم که مرغان غم بالای سرمان پرواز نکنند...........  اما میتوانیم کاری کنیم که......... بالای سرمان لانه نسازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت را خيالى نيست فقط مانده ام جكونه در جشمانى به أن زلالى جا داده بودى أن همه دروغ را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار بنویس بر بادوآتش * تا بی تو نباشد بر من هوایش این بار بنویس برنگاهم*تا نباشی نیاید هیچ کس بر مزارم  این بار بنویس بر قلبم*تا نیاید نخوابد دردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیمار خنده های تو ام؛ بیشتر بخند! خورشید آرزوی منی؛ گرمتر بتاب! فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام مستعار: بابا پنجعلي براي رسيدن به كبريا بايد نه كبر داشت نه ريا منبع: روي پل پاسگاه نعمت آباد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست با تو که بودم چقدر از من می گفتم... اما از وقتی رفتم دیگرنمی توانم از من بگویم چون دیگر کامل نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي سرگذشت درگذشت آرزوهاست !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهل كوچه همه رفتند ولي ما مانديم حقمان است اگر بي كس و تنها مانديم هيچ تقصير كسي نيست اگر رنجوريم روشني هست خدا هست فقط ما كوريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تـو بـه کـجـا شـکـایـت کـنـم ؟ ایـنـجـا هـمـه طـرفـدار تــو هـسـتـنـد ... جــســمــم روحــم قــلــبــم قــلــمــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر سبزی در خاطرم ، که هزاران خزان برگی از یادترا زرد نمی کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم شده مثل ی کودک نابینا.... که هر روز واسه ماهی مرده اش غذا میریزد.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چشمم به تو بود و تو چشمت به ساعتـــ! تو قرار داشتی و من بی قراری....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبار آدمها به حضورشان نیست به دلهره اییت که در نبودشان احساس میکنی.  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم این شهر دردی دارن ابدی اسمش را گذاشته‌اند "یار" هم در بودنش می‌نالند، هم در نبودنش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــــــه شعر میگویم نــــــــــه آرایهـ ادبـ بـــــــــــــــــــــا زبانـ سادهـ میگویمـ کسیـ را میخواهمـ که تنها برایـ لحظهـ ایـ بیـ منتـ بیـ توقعـ بهـ حرفـ هایمـ گوشـ کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم باید یکیو داشته باشه ک وقتی خسته .. داغون .. پکر و عصبی بودی .. اذت نپرسه چرا؟! فقط دستتو بگیره بگه بلند شو بریم یه دور بزنیم.. دوست ندارم این شکلی ببینمت...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توانیم کاری کنیم که مرغان غم بالای سرمان پرواز نکنند...........  اما میتوانیم کاری کنیم که......... بالای سرمان لانه نسازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت را خيالى نيست فقط مانده ام جكونه در جشمانى به أن زلالى جا داده بودى أن همه دروغ را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار بنویس بر بادوآتش * تا بی تو نباشد بر من هوایش این بار بنویس برنگاهم*تا نباشی نیاید هیچ کس بر مزارم  این بار بنویس بر قلبم*تا نیاید نخوابد دردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیمار خنده های تو ام؛ بیشتر بخند! خورشید آرزوی منی؛ گرمتر بتاب! فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام مستعار: بابا پنجعلي براي رسيدن به كبريا بايد نه كبر داشت نه ريا منبع: روي پل پاسگاه نعمت آباد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست با تو که بودم چقدر از من می گفتم... اما از وقتی رفتم دیگرنمی توانم از من بگویم چون دیگر کامل نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي سرگذشت درگذشت آرزوهاست !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهل كوچه همه رفتند ولي ما مانديم حقمان است اگر بي كس و تنها مانديم هيچ تقصير كسي نيست اگر رنجوريم روشني هست خدا هست فقط ما كوريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تـو بـه کـجـا شـکـایـت کـنـم ؟ ایـنـجـا هـمـه طـرفـدار تــو هـسـتـنـد ... جــســمــم روحــم قــلــبــم قــلــمــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر سبزی در خاطرم ، که هزاران خزان برگی از یادترا زرد نمی کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم شده مثل ی کودک نابینا.... که هر روز واسه ماهی مرده اش غذا میریزد.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چشمم به تو بود و تو چشمت به ساعتـــ! تو قرار داشتی و من بی قراری....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبار آدمها به حضورشان نیست به دلهره اییت که در نبودشان احساس میکنی.  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم این شهر دردی دارن ابدی اسمش را گذاشته‌اند "یار" هم در بودنش می‌نالند، هم در نبودنش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــــــه شعر میگویم نــــــــــه آرایهـ ادبـ بـــــــــــــــــــــا زبانـ سادهـ میگویمـ کسیـ را میخواهمـ که تنها برایـ لحظهـ ایـ بیـ منتـ بیـ توقعـ بهـ حرفـ هایمـ گوشـ کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم باید یکیو داشته باشه ک وقتی خسته .. داغون .. پکر و عصبی بودی .. اذت نپرسه چرا؟! فقط دستتو بگیره بگه بلند شو بریم یه دور بزنیم.. دوست ندارم این شکلی ببینمت...!