بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش کسی هم اگرخوشش نیامد؛نیامد؛ اینجاکه مجسمه سازی نیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمعی بودیم هوای غم میخوردیم. در فصل گرسنگی به سر می بردیم. چون سیر شدیم دور گشتیم زهم. ای کاش در آن گرسنگی میمردیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در "زمین" عشقی نیست که زمینت نزند، آسمان را دریاب.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی تودلم اول واخر خودتی ازهرچه دارم بهترینش خودتی خندیدم وزیر لب گفتم که شاهزاده قصه های من خرخودتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻮﺩﮎ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡ؛ ﺗﺎﺏ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﯼ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﻡ ﺑﻮﺩ؛ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ؛ ﭼﻪ ﺑﯿﺘﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ؛_؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم پریشان،شانه میخواهی چکار؟ دام بگذاری اسیرم، دانه میخواهی چکار؟ شرم را بگذار و یک آغوش در من گریه کن! گریه کن پس شانه ی مردانه میخواهی چکار؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ، خوبی ؟ یه سوال شرعی داشتم ، دیشب خواب تو رو دیدم ! آیا نماز وحشت بر من واجب است !؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیوان روی میز در انتظار یک جرعه است ..! نه تو می آیی نه او گرم میماند... چه گناهی دارد سماوری که داغ دیده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن ... جایگاهی است که می تواند ازبهشت، جهنم و از جهنم بهشت بسازد...... جان میلتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

בلـــَم گرفتــﮧ... از همــﮧ ی بــی تفآوتــی هآ... از همــﮧ فــَرآموشی هآ...  از هَمﮧ بــی اعتمــآدی هآ... کــآش معلــمی بود و انشـ ـ ـــآیی مــی خوآســت... "روزگــآر خوב رآ چگونــه مــی گــُذرآنید؟؟؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاندی: درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت؛ بی عرضگی را صبر و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می نامند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا ، بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود که به جای پاسخ لبخند ، با تمام سازهایت می رقصد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی باش که وقتایی که دلت گرفته حوصله نداری ناراحتی حس میکنی یه دنیا غم داری بلد باشه شادت کنه راه قلبتو بلد باشه تنهات نزاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوب اونيه كه كه وقتي غمگيني تا ميگي بيخيال،بيخيال نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ادمها دل نده... تو که از خدایشان عاشقتر نیستی...... انها خدای خود را به نیم نانی .. و تو را به نیمه شبی میفروشند.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب برای آمدنت ریسه بسته ام/ صد بار توبه کردم و بازم شکسته ام/ من بد به خاطر من ، یک قدم نیا/ ای خوب من ، من ازین حال خسته ام/

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش کسی هم اگرخوشش نیامد؛نیامد؛ اینجاکه مجسمه سازی نیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمعی بودیم هوای غم میخوردیم. در فصل گرسنگی به سر می بردیم. چون سیر شدیم دور گشتیم زهم. ای کاش در آن گرسنگی میمردیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در "زمین" عشقی نیست که زمینت نزند، آسمان را دریاب.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی تودلم اول واخر خودتی ازهرچه دارم بهترینش خودتی خندیدم وزیر لب گفتم که شاهزاده قصه های من خرخودتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻮﺩﮎ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡ؛ ﺗﺎﺏ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﯼ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﻡ ﺑﻮﺩ؛ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ؛ ﭼﻪ ﺑﯿﺘﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ؛_؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم پریشان،شانه میخواهی چکار؟ دام بگذاری اسیرم، دانه میخواهی چکار؟ شرم را بگذار و یک آغوش در من گریه کن! گریه کن پس شانه ی مردانه میخواهی چکار؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ، خوبی ؟ یه سوال شرعی داشتم ، دیشب خواب تو رو دیدم ! آیا نماز وحشت بر من واجب است !؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیوان روی میز در انتظار یک جرعه است ..! نه تو می آیی نه او گرم میماند... چه گناهی دارد سماوری که داغ دیده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن ... جایگاهی است که می تواند ازبهشت، جهنم و از جهنم بهشت بسازد...... جان میلتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

בلـــَم گرفتــﮧ... از همــﮧ ی بــی تفآوتــی هآ... از همــﮧ فــَرآموشی هآ...  از هَمﮧ بــی اعتمــآدی هآ... کــآش معلــمی بود و انشـ ـ ـــآیی مــی خوآســت... "روزگــآر خوב رآ چگونــه مــی گــُذرآنید؟؟؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاندی: درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت؛ بی عرضگی را صبر و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می نامند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا ، بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود که به جای پاسخ لبخند ، با تمام سازهایت می رقصد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی باش که وقتایی که دلت گرفته حوصله نداری ناراحتی حس میکنی یه دنیا غم داری بلد باشه شادت کنه راه قلبتو بلد باشه تنهات نزاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوب اونيه كه كه وقتي غمگيني تا ميگي بيخيال،بيخيال نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ادمها دل نده... تو که از خدایشان عاشقتر نیستی...... انها خدای خود را به نیم نانی .. و تو را به نیمه شبی میفروشند.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب برای آمدنت ریسه بسته ام/ صد بار توبه کردم و بازم شکسته ام/ من بد به خاطر من ، یک قدم نیا/ ای خوب من ، من ازین حال خسته ام/