بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی باش که وقتایی که دلت گرفته حوصله نداری ناراحتی حس میکنی یه دنیا غم داری بلد باشه شادت کنه راه قلبتو بلد باشه تنهات نزاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوب اونيه كه كه وقتي غمگيني تا ميگي بيخيال،بيخيال نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ادمها دل نده... تو که از خدایشان عاشقتر نیستی...... انها خدای خود را به نیم نانی .. و تو را به نیمه شبی میفروشند.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب برای آمدنت ریسه بسته ام/ صد بار توبه کردم و بازم شکسته ام/ من بد به خاطر من ، یک قدم نیا/ ای خوب من ، من ازین حال خسته ام/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل گرفته ام تا اطلاع ثانوی در قلبم را ، لطفا نگوید کسی “ دوستم داشته باش ” این یک قلم جنس را نداریم . . . تمام شد . . . من تعطیلم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام میروم ، آنچنان آرام که ندانی کی‌ رفته ام اما وقتی‌ جای خالیه مرا ببینی‌ آنچنان سخت رفته ام که تمام عمر زمان رفتنم را فراموش نکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن دُعـا می کـنـَم تــو را داشتـــ ه بـــآشَم. تــــو دُعـآ می کـُنی دیـگــَر نَبــآشَم ! بـیـچـــآره خــُدا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : سیگار گران شده ..... ترک میکنی ..!!؟؟؟ با خودم گفتم ... کاش بدانی چقدر گران تمام شد تا سیگاری شدم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفق کسی است که با اجرهایی که به سمتش پرتاب میشود بنایی محکم بسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک درنای وحشی تا افق پرواز کن قصه ای دیگر برای فصل سرما ساز کن زندگی تکرار زخم کهنه ی دیروز نیست بال های خسته ات را رو به فردا باز کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقتم........... یک کلمه است ، با دنیایی مسئولیت ، گفتنش هنر نیست ،  مسئولیت پذیری اش هنراست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی دلی را نشکنی  دلی را نرنجانی آبرویی را نریزی ودیگران از تو آسیبی نبینند. حالا برو بببین چقدر خوشبختی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش آدما میفهمیدن هدف از ارتباط هاشون ،  بدست آوردن آرامشه ......... نه بر هم زدن آرامش ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور گفت ، " غیر ممکن است . " تجربه گفت ، " خطر ناک است . " عقل گفت ، " بیهوده است . " دل زمزمه کرد ، " امتحانش کن . "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوچه هاي قديمي رو باريك ميساختن تا آدما به هم نزديكتر بشن.حتي در يك گذر. اكنون چقدر آْواره ايم د ر اين همه اتوبان پهن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از آدما مثل دیوار تازه رنگ شده هستن ... نباید بهشون نزدیک بشی! چه برسه که بخوای بهشون تکیه کنی...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی باش که وقتایی که دلت گرفته حوصله نداری ناراحتی حس میکنی یه دنیا غم داری بلد باشه شادت کنه راه قلبتو بلد باشه تنهات نزاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوب اونيه كه كه وقتي غمگيني تا ميگي بيخيال،بيخيال نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ادمها دل نده... تو که از خدایشان عاشقتر نیستی...... انها خدای خود را به نیم نانی .. و تو را به نیمه شبی میفروشند.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب برای آمدنت ریسه بسته ام/ صد بار توبه کردم و بازم شکسته ام/ من بد به خاطر من ، یک قدم نیا/ ای خوب من ، من ازین حال خسته ام/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل گرفته ام تا اطلاع ثانوی در قلبم را ، لطفا نگوید کسی “ دوستم داشته باش ” این یک قلم جنس را نداریم . . . تمام شد . . . من تعطیلم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام میروم ، آنچنان آرام که ندانی کی‌ رفته ام اما وقتی‌ جای خالیه مرا ببینی‌ آنچنان سخت رفته ام که تمام عمر زمان رفتنم را فراموش نکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن دُعـا می کـنـَم تــو را داشتـــ ه بـــآشَم. تــــو دُعـآ می کـُنی دیـگــَر نَبــآشَم ! بـیـچـــآره خــُدا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : سیگار گران شده ..... ترک میکنی ..!!؟؟؟ با خودم گفتم ... کاش بدانی چقدر گران تمام شد تا سیگاری شدم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفق کسی است که با اجرهایی که به سمتش پرتاب میشود بنایی محکم بسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک درنای وحشی تا افق پرواز کن قصه ای دیگر برای فصل سرما ساز کن زندگی تکرار زخم کهنه ی دیروز نیست بال های خسته ات را رو به فردا باز کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقتم........... یک کلمه است ، با دنیایی مسئولیت ، گفتنش هنر نیست ،  مسئولیت پذیری اش هنراست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی دلی را نشکنی  دلی را نرنجانی آبرویی را نریزی ودیگران از تو آسیبی نبینند. حالا برو بببین چقدر خوشبختی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش آدما میفهمیدن هدف از ارتباط هاشون ،  بدست آوردن آرامشه ......... نه بر هم زدن آرامش ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور گفت ، " غیر ممکن است . " تجربه گفت ، " خطر ناک است . " عقل گفت ، " بیهوده است . " دل زمزمه کرد ، " امتحانش کن . "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوچه هاي قديمي رو باريك ميساختن تا آدما به هم نزديكتر بشن.حتي در يك گذر. اكنون چقدر آْواره ايم د ر اين همه اتوبان پهن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از آدما مثل دیوار تازه رنگ شده هستن ... نباید بهشون نزدیک بشی! چه برسه که بخوای بهشون تکیه کنی...!!!