بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز تسلیم نشوید  معجزه ها هر روز رخ می دهند. شاید فردا روز شما باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعرازکوچه ی مهتاب گذشت.لیک شعری نسرود. نه که معشوقه نداشت. نه که دیوانه نبود. سالهاکوچه ی مهتاب خیابان شده بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لذتی داره صبح بلند بشی ببینی یه نامه به آینه ی اتاق چسبیده شده: سلام دلیلِ زندگی! صبحِ قشنگت بخیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه عقاب داخل قفس را پیر میکند غم نیست... پرواز کلاغ های بی سر و پاست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ آن نیست که در قبر سیاه دفن شویم... مرگ آن است که از نوکری آل علی(ع) حذف شویم... سلامتی همه ی نوکرای مولا  کوری چشم دشمنای مولا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها رو باید مثل آشغال دور انداخت ولی انقدر معرفت داریم که اونارو می بوسیم و کنار میذاریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یقین داری روزی پروانه میشوی............بگذار زندگی هر چه میخواهد پیله کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی: دست مـــــادر را بوسیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمــــ نیستــــ کهـــ الآنــ بـآ کیــــهــ مهمــ اینهــ که پَــسـ مـوند ـهــ ی مَـنــــــهــ ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تعبیری خدا در نقطه دارد؟ که تفسیری جدا هر نقطه دارد. به تعداد بهار عمر زهرا (س). همین اندازه کوثر نقطه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تودوره ای که همه می خوان خاص باشن  تو عادی باش این جوری خاص ترین آدم همه ی دنیایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربلند باد "کسی" که با مرد و نامرد دنیا را میسازد* چون میداند از "مرد" خاطره میماند  از "نامرد" تجربه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی زخمها را باید درمان کنی تا به راهت ادامه دهیِ،ولی بعضی زخمها باید باقی بمانند، تا راهت را گم نکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خدا زندگي کن ... ماهيت زندگيت را خدا دگرگون ميکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس بد ما به خلق گوید ...... ماچهره به دل نمی خراشیم  ما خوبی او به خلق گوییم ...... تا هر دو دروغ گفته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چیزی دیگه نیست که بتونه بهم دلداری بده فقط می دونم خدا به موقع میرسه...! "

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز تسلیم نشوید  معجزه ها هر روز رخ می دهند. شاید فردا روز شما باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعرازکوچه ی مهتاب گذشت.لیک شعری نسرود. نه که معشوقه نداشت. نه که دیوانه نبود. سالهاکوچه ی مهتاب خیابان شده بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لذتی داره صبح بلند بشی ببینی یه نامه به آینه ی اتاق چسبیده شده: سلام دلیلِ زندگی! صبحِ قشنگت بخیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه عقاب داخل قفس را پیر میکند غم نیست... پرواز کلاغ های بی سر و پاست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ آن نیست که در قبر سیاه دفن شویم... مرگ آن است که از نوکری آل علی(ع) حذف شویم... سلامتی همه ی نوکرای مولا  کوری چشم دشمنای مولا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها رو باید مثل آشغال دور انداخت ولی انقدر معرفت داریم که اونارو می بوسیم و کنار میذاریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یقین داری روزی پروانه میشوی............بگذار زندگی هر چه میخواهد پیله کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی: دست مـــــادر را بوسیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمــــ نیستــــ کهـــ الآنــ بـآ کیــــهــ مهمــ اینهــ که پَــسـ مـوند ـهــ ی مَـنــــــهــ ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تعبیری خدا در نقطه دارد؟ که تفسیری جدا هر نقطه دارد. به تعداد بهار عمر زهرا (س). همین اندازه کوثر نقطه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تودوره ای که همه می خوان خاص باشن  تو عادی باش این جوری خاص ترین آدم همه ی دنیایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربلند باد "کسی" که با مرد و نامرد دنیا را میسازد* چون میداند از "مرد" خاطره میماند  از "نامرد" تجربه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی زخمها را باید درمان کنی تا به راهت ادامه دهیِ،ولی بعضی زخمها باید باقی بمانند، تا راهت را گم نکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خدا زندگي کن ... ماهيت زندگيت را خدا دگرگون ميکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس بد ما به خلق گوید ...... ماچهره به دل نمی خراشیم  ما خوبی او به خلق گوییم ...... تا هر دو دروغ گفته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چیزی دیگه نیست که بتونه بهم دلداری بده فقط می دونم خدا به موقع میرسه...! "