بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی زخمها را باید درمان کنی تا به راهت ادامه دهیِ،ولی بعضی زخمها باید باقی بمانند، تا راهت را گم نکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خدا زندگي کن ... ماهيت زندگيت را خدا دگرگون ميکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس بد ما به خلق گوید ...... ماچهره به دل نمی خراشیم  ما خوبی او به خلق گوییم ...... تا هر دو دروغ گفته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چیزی دیگه نیست که بتونه بهم دلداری بده فقط می دونم خدا به موقع میرسه...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه گل خیلی ارزش داره؟1-گل دقیقه نود 2-گل مساوی و گلی که داره این پیام رو میخونه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیست دلچسب ترین لحظه این شهرالله؟ یک سحر  وقت اذان ........... صحن اباعبدالله.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــر قلـبی "دردی" دارد ... فقــط نحوه ی ابراز آن متــفاوت است! برخــی آن را در چشــمانــشان پنــ ـهــان می كنند و برخــی در لبــخنـدشان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش یعنی هر طلوع خورشید شروعی باشد برای باهم بودن.. نه برای همه بودن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــیـــچ صـــدایــی لـــذت بــخــــش تـــر از صـــدای تـــرکـــیــدن بــمـــب ســـال تـــحـــویــــل نـــیـــســــت...... ... ... خداییش راس نمیگم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی روزی که من سفید بپوشم و  . . . . بیاین مطبم والا به خدا همش که نباید غم و غصه باشه خو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی یعنی مسئولیت،برای همین است که بیشتر انسانها از آن وحشت دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شک جهان را به عشق کسی آفریده اند ،  چون من که آفریده ام از عشق جهانی برای تو ! حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی دنیا به هیج کس اعتماد نکن حتی دلت جون اونم عاشق کسی میشه که یه روز تنهات میزاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧـــﻪ...! ﺍﺷــــــﺘﺒﺎﻩ ﻧﮑﻦ...! ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗـــــﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ...! ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻨــــﻢ... ﮐـــــﻪ ﺑﺎ ﺗـــــــﻮ ﺭﻓــــــﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مشکلی داری,به دلیل طرز فکر توست و تنها راهی که می توانی مشکلات را برای همیشه حل کنی،این است که طرز فکرت را تغییر دهی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها که  بی "تو" میگذرند همگی . . . خراند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی زخمها را باید درمان کنی تا به راهت ادامه دهیِ،ولی بعضی زخمها باید باقی بمانند، تا راهت را گم نکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خدا زندگي کن ... ماهيت زندگيت را خدا دگرگون ميکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس بد ما به خلق گوید ...... ماچهره به دل نمی خراشیم  ما خوبی او به خلق گوییم ...... تا هر دو دروغ گفته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چیزی دیگه نیست که بتونه بهم دلداری بده فقط می دونم خدا به موقع میرسه...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه گل خیلی ارزش داره؟1-گل دقیقه نود 2-گل مساوی و گلی که داره این پیام رو میخونه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیست دلچسب ترین لحظه این شهرالله؟ یک سحر  وقت اذان ........... صحن اباعبدالله.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــر قلـبی "دردی" دارد ... فقــط نحوه ی ابراز آن متــفاوت است! برخــی آن را در چشــمانــشان پنــ ـهــان می كنند و برخــی در لبــخنـدشان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش یعنی هر طلوع خورشید شروعی باشد برای باهم بودن.. نه برای همه بودن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــیـــچ صـــدایــی لـــذت بــخــــش تـــر از صـــدای تـــرکـــیــدن بــمـــب ســـال تـــحـــویــــل نـــیـــســــت...... ... ... خداییش راس نمیگم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی روزی که من سفید بپوشم و  . . . . بیاین مطبم والا به خدا همش که نباید غم و غصه باشه خو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی یعنی مسئولیت،برای همین است که بیشتر انسانها از آن وحشت دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شک جهان را به عشق کسی آفریده اند ،  چون من که آفریده ام از عشق جهانی برای تو ! حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی دنیا به هیج کس اعتماد نکن حتی دلت جون اونم عاشق کسی میشه که یه روز تنهات میزاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧـــﻪ...! ﺍﺷــــــﺘﺒﺎﻩ ﻧﮑﻦ...! ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗـــــﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ...! ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻨــــﻢ... ﮐـــــﻪ ﺑﺎ ﺗـــــــﻮ ﺭﻓــــــﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مشکلی داری,به دلیل طرز فکر توست و تنها راهی که می توانی مشکلات را برای همیشه حل کنی،این است که طرز فکرت را تغییر دهی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها که  بی "تو" میگذرند همگی . . . خراند