بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که ایران هست، خلیج یعنی فارس تاریخ میلرزد از خشم قوم پارس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی رفت... گفت:تورا هم میبرم! با خوشحالی گفتم کجا؟؟ گفت:از یادم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به آیینه احتیاج داریم؛ تا یادمون بیاد کی هستیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دنیا یکبار هم که شده بازیش را به ما می باخت مگر چه لذتی دارد این بردهای تکراری برایش؟....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی میرسه که برگ برندَت دل میشه... ولی تو ، دیگه حاکم نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده داره! صبح تا شب متهمت میکنن به"بدی" شب تا صبح ازت میپرسن "خوبی"؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در شهری زندگی می کنم که مردمش نصف روزهای سال روزه ی مستحب می گیرند درحالی که نمی دانند همسایه دیوار به دیوارشان به خاطر گرانی نان مجبور است تمام روزهای سال را روزه واجب بگیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل یه پل قدیمیه،به این فکر نکن که اگه تنها ازش بگذری  دیرتر خراب میشه به این فکر کن که اگه افتادی یکی باشه دستت رو بگیره.!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به سختی اش می ارزد اگرتودرانتهای هرقصه ایستاده باشی خدای خوب من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بره های این حوالی گرگها را می درند. ماهی های شهرما از کوسه ها وحشی ترند . زاغ های بی صفت جای کبوتر می پرند . زنده ها هم آبروی مرده ها را می برند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـر امـشب هم از حوالی دلم گذشتـی، آهسته رد شو غم را با هزار بدبختی خوابانده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا دنیا خیلی کوچیکه از هر دستی بدی از همون دست میگیری و جالب تر اینه که زمین گرده و مواظب باش اون سنگی که زدی به شیشه دنیای کسی تو دور بعدی برنگرده سمت خودت و سورپرایزت کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارم چه خوب درک میکند مرا .... و چه زیبا کام میدهد ...... این نو عروس شب تنها....  چه لذتی میبریم از این هم بستری.... او از جان مایع میگذارد و من از عمر.... هر دو میسوزیم به پای هم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که تو چهل و یکی دوسالگی برای خدا نامه بنویسه واقعا دلتنگه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه اقیانوس کم عمق اصلا قشنگ نیست... حوض باش ولی با عمق بی نهایت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــــدر لـحـظـه ها را بـــدان زمـــانـی مـی رســد کــه تــــو دیـــگـر قــــادر نـــیستی بــگـویـی : ” جــــبـــران مــی کـــنم “ 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که ایران هست، خلیج یعنی فارس تاریخ میلرزد از خشم قوم پارس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی رفت... گفت:تورا هم میبرم! با خوشحالی گفتم کجا؟؟ گفت:از یادم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به آیینه احتیاج داریم؛ تا یادمون بیاد کی هستیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دنیا یکبار هم که شده بازیش را به ما می باخت مگر چه لذتی دارد این بردهای تکراری برایش؟....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی میرسه که برگ برندَت دل میشه... ولی تو ، دیگه حاکم نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده داره! صبح تا شب متهمت میکنن به"بدی" شب تا صبح ازت میپرسن "خوبی"؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در شهری زندگی می کنم که مردمش نصف روزهای سال روزه ی مستحب می گیرند درحالی که نمی دانند همسایه دیوار به دیوارشان به خاطر گرانی نان مجبور است تمام روزهای سال را روزه واجب بگیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل یه پل قدیمیه،به این فکر نکن که اگه تنها ازش بگذری  دیرتر خراب میشه به این فکر کن که اگه افتادی یکی باشه دستت رو بگیره.!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به سختی اش می ارزد اگرتودرانتهای هرقصه ایستاده باشی خدای خوب من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بره های این حوالی گرگها را می درند. ماهی های شهرما از کوسه ها وحشی ترند . زاغ های بی صفت جای کبوتر می پرند . زنده ها هم آبروی مرده ها را می برند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـر امـشب هم از حوالی دلم گذشتـی، آهسته رد شو غم را با هزار بدبختی خوابانده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا دنیا خیلی کوچیکه از هر دستی بدی از همون دست میگیری و جالب تر اینه که زمین گرده و مواظب باش اون سنگی که زدی به شیشه دنیای کسی تو دور بعدی برنگرده سمت خودت و سورپرایزت کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارم چه خوب درک میکند مرا .... و چه زیبا کام میدهد ...... این نو عروس شب تنها....  چه لذتی میبریم از این هم بستری.... او از جان مایع میگذارد و من از عمر.... هر دو میسوزیم به پای هم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که تو چهل و یکی دوسالگی برای خدا نامه بنویسه واقعا دلتنگه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه اقیانوس کم عمق اصلا قشنگ نیست... حوض باش ولی با عمق بی نهایت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــــدر لـحـظـه ها را بـــدان زمـــانـی مـی رســد کــه تــــو دیـــگـر قــــادر نـــیستی بــگـویـی : ” جــــبـــران مــی کـــنم “