بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کال تا کمال یک "میم"فرق است... عمری را باید بدهی تا حرفی را بخری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو پاکت سیگار نوشته بود "سیگار برای شما واطرآفیانتان زیان آور است" تو دلم گفتم :تو یه نفر اطراف من پیدا کن قول میدم به خاطر اونم که شده سیگارو ترک کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ی طبقاتی را زمانی فهمیدم که درخیابان های بالا شهر بوی گوشت وزعفران میداد  ودر کوچه پس کوچه های پایین شهر بوی پیاز وسبزی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشيد چيزهايي را كه دوست داريد بدست آوريد وگرنه ناچار خواهيد بود چيزهايي را كه بدست آورده ايد دوست داشته باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی جان میکند برای نان.. یکی جان میگیرد برای نان.. باز تو بگو 1 با 1 برابراست....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو او ما حتی بین ضمایر هم او بین ما فاصله انداخت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته... نمرده باشی و ازت بخواهند که گورت را گم کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا دیوار های ما موش ندارند یا موش ها کر شده اند و نمی شنوند صدای ناله های پر بغضم را...!! موش ها هم موش های قدیم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابلو نقاش را ثروتمند کرد,شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد,کارگردان جایزه هارا درو کرد...و هنوز سر 4راه واکس میزند کودکی که بهترین سوژه بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سقوط هم میتوان سهمگین،باشکوه،باصلابت و زیبا بود این را آبشار به من آموخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آسمون؛ همیشه؛ از یه ارتفاعی به بعد؛ دیگه هیچ ابری وجود نداره؛ پس هر وقت آسمون دلت ابری شد؛ با ابرا نجنگ؛ فقط؛ اوج بگیر......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم لک میزندبرای اغوشه گرمت که گرمابخشه وجودم در روزان پرسوز وسرد زمستان بود.......... نیستی........ نمیبینی....... که حال کوره های سوزانه اتش هم تن سردو منجمدم را سرسوزنی گرمایی نمیخشند!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجــــــود داره" ولــــی بی وجوده" هـمـیـن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه مي خواهد بداند چه منزلتي نزدخدادارد بنگردمنزلت خدانزدش چگونه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان ِ تو گل ِ آفتابگردانند به هر کجا که نگاه کنی ، خدا آنجاست ... حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دیالوگ فیلم گرگ و میش خیلی قشنگه: مرگ حقه ولی حق بعضی ها مرگه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کال تا کمال یک "میم"فرق است... عمری را باید بدهی تا حرفی را بخری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو پاکت سیگار نوشته بود "سیگار برای شما واطرآفیانتان زیان آور است" تو دلم گفتم :تو یه نفر اطراف من پیدا کن قول میدم به خاطر اونم که شده سیگارو ترک کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ی طبقاتی را زمانی فهمیدم که درخیابان های بالا شهر بوی گوشت وزعفران میداد  ودر کوچه پس کوچه های پایین شهر بوی پیاز وسبزی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشيد چيزهايي را كه دوست داريد بدست آوريد وگرنه ناچار خواهيد بود چيزهايي را كه بدست آورده ايد دوست داشته باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی جان میکند برای نان.. یکی جان میگیرد برای نان.. باز تو بگو 1 با 1 برابراست....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو او ما حتی بین ضمایر هم او بین ما فاصله انداخت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته... نمرده باشی و ازت بخواهند که گورت را گم کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا دیوار های ما موش ندارند یا موش ها کر شده اند و نمی شنوند صدای ناله های پر بغضم را...!! موش ها هم موش های قدیم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابلو نقاش را ثروتمند کرد,شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد,کارگردان جایزه هارا درو کرد...و هنوز سر 4راه واکس میزند کودکی که بهترین سوژه بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سقوط هم میتوان سهمگین،باشکوه،باصلابت و زیبا بود این را آبشار به من آموخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آسمون؛ همیشه؛ از یه ارتفاعی به بعد؛ دیگه هیچ ابری وجود نداره؛ پس هر وقت آسمون دلت ابری شد؛ با ابرا نجنگ؛ فقط؛ اوج بگیر......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم لک میزندبرای اغوشه گرمت که گرمابخشه وجودم در روزان پرسوز وسرد زمستان بود.......... نیستی........ نمیبینی....... که حال کوره های سوزانه اتش هم تن سردو منجمدم را سرسوزنی گرمایی نمیخشند!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجــــــود داره" ولــــی بی وجوده" هـمـیـن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه مي خواهد بداند چه منزلتي نزدخدادارد بنگردمنزلت خدانزدش چگونه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان ِ تو گل ِ آفتابگردانند به هر کجا که نگاه کنی ، خدا آنجاست ... حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دیالوگ فیلم گرگ و میش خیلی قشنگه: مرگ حقه ولی حق بعضی ها مرگه!