بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علی(ع) اگرشب هنگام کسی رادرحال گناه دیدی،صبح اورا به چشم یک گناهکار نگاه نکن شایدتوبه کرده باشد وتوندانی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذاربگویندمغرورم!! من دوستت دارم هایم را خرج کسیکه لیاقتش راندارد،نمیکنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار است قانونی برای شاد بودن داشته باشید ، بگذارید این باشد برای شاد بودن من لازم نیست حتما چیزی در زندگی ام رخ دهد !  زندگی موهبتی است که به من داده شده و من از ان لذت میبرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم ” خوب” ها همین است حرف آمدنشان شادت می کند و ماندنشان با دلت چنان می کند که هنوز نرفته دلتنگشان می شوی دنیا دنیا دلتنگتم خوبِ من... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، همچو لاله جگرم بی می و پیمانه بسوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل آدمها انتخاب های اشتباهشان نیست ! مشکل آدمها این است که دو دستی به انتخاب اشتباهشان میچسبند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد به یاد هم باشیم شاید سالهای بعد در گذر جاده های تفاوت از کنار هم بگذریم و بگوییم ان غریبه چه قدر شبیه خاطراتم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسـی انـــدازت نیسـت.... دست به انــدازه خودت نــــزن.... .:.حسیــــن پنـــاهــی.:.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظی ات ” عجب خرابه ای به بار آورده ! نگاه کن . . مدت هاست در تلاشند! مرا از زیر آوار تنهایی هایم بیرون کشند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری آدم ها هستن,هیچ وقت فارق التحصیل نمی شن! چون توو تمام ترم های زندگیشون مشروط اند! چون همه درس های رفاقت صداقت شجاعت رازداری اعتماد راستگویی . . . افتادن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبورانه در انتظارزمان بمان!هرچیزدرزمان خودش رخ میدهد؛باغبان حتی اگرباغش راغرق آب هم کند،درختان خارج ازفصل خودمیوه نمیدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها نوازنده ی خوبی شده ام... دلم شور می زند، چشمانم تار!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت یعنی به دست آوردن چیزهای را که دوست داریم اما خوشبختی یعنی دوست داشتن چیزهای که داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ادمی که می رود, یک روز, یک جایی, به یک هوایی بر می گردد.همیشه یک چیز برای جا ماندن هست حتی یک خاطره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي به من آموخت هيچ چيز از هيچكس بعيد نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام فهميدي تصادف کردم؟ بذا بت بگم کجا: تو جاده ي چشات،اتوبان نگات، خوردم به خوبيات،چپ کردم واسه صفات،قربون وفات عزت زياد!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علی(ع) اگرشب هنگام کسی رادرحال گناه دیدی،صبح اورا به چشم یک گناهکار نگاه نکن شایدتوبه کرده باشد وتوندانی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذاربگویندمغرورم!! من دوستت دارم هایم را خرج کسیکه لیاقتش راندارد،نمیکنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار است قانونی برای شاد بودن داشته باشید ، بگذارید این باشد برای شاد بودن من لازم نیست حتما چیزی در زندگی ام رخ دهد !  زندگی موهبتی است که به من داده شده و من از ان لذت میبرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم ” خوب” ها همین است حرف آمدنشان شادت می کند و ماندنشان با دلت چنان می کند که هنوز نرفته دلتنگشان می شوی دنیا دنیا دلتنگتم خوبِ من... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، همچو لاله جگرم بی می و پیمانه بسوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل آدمها انتخاب های اشتباهشان نیست ! مشکل آدمها این است که دو دستی به انتخاب اشتباهشان میچسبند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد به یاد هم باشیم شاید سالهای بعد در گذر جاده های تفاوت از کنار هم بگذریم و بگوییم ان غریبه چه قدر شبیه خاطراتم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسـی انـــدازت نیسـت.... دست به انــدازه خودت نــــزن.... .:.حسیــــن پنـــاهــی.:.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظی ات ” عجب خرابه ای به بار آورده ! نگاه کن . . مدت هاست در تلاشند! مرا از زیر آوار تنهایی هایم بیرون کشند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری آدم ها هستن,هیچ وقت فارق التحصیل نمی شن! چون توو تمام ترم های زندگیشون مشروط اند! چون همه درس های رفاقت صداقت شجاعت رازداری اعتماد راستگویی . . . افتادن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبورانه در انتظارزمان بمان!هرچیزدرزمان خودش رخ میدهد؛باغبان حتی اگرباغش راغرق آب هم کند،درختان خارج ازفصل خودمیوه نمیدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها نوازنده ی خوبی شده ام... دلم شور می زند، چشمانم تار!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت یعنی به دست آوردن چیزهای را که دوست داریم اما خوشبختی یعنی دوست داشتن چیزهای که داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ادمی که می رود, یک روز, یک جایی, به یک هوایی بر می گردد.همیشه یک چیز برای جا ماندن هست حتی یک خاطره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي به من آموخت هيچ چيز از هيچكس بعيد نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام فهميدي تصادف کردم؟ بذا بت بگم کجا: تو جاده ي چشات،اتوبان نگات، خوردم به خوبيات،چپ کردم واسه صفات،قربون وفات عزت زياد!