بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت یعنی به دست آوردن چیزهای را که دوست داریم اما خوشبختی یعنی دوست داشتن چیزهای که داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ادمی که می رود, یک روز, یک جایی, به یک هوایی بر می گردد.همیشه یک چیز برای جا ماندن هست حتی یک خاطره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي به من آموخت هيچ چيز از هيچكس بعيد نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام فهميدي تصادف کردم؟ بذا بت بگم کجا: تو جاده ي چشات،اتوبان نگات، خوردم به خوبيات،چپ کردم واسه صفات،قربون وفات عزت زياد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند،وگرنه درهنگام راحت و فراغت و صلح چه بسیارند اهل دین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آواي خروسان سحر خيز سحر سر ميزند از خواب برخيز به آب ديده دل را شستشو كن  پس آنگه جانب معشوق رو كن مساجد خانه نور سرورند  تجلي گاه آيات حضورند زجا برخيز هنگام حضور است... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـبــلــنــا پـــســـره مــــیــرفــت 15 ســال زنــدان بـــعــد دخــتــره بــه پـــاش مــیـــمــونــد الان نــمـــیـــشـــه بـــری ســـره کـــوچـــه مـــاســــت بـــخــــری !!! |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن فـرق زیادی سـت بین  کـم آوردن با کـوتاه آمـدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جیره ی سیگارم را بدهید! و تنهایم بگذارید!!!! در من تیمارستانی قصد شورش دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خوش قول:  به مادر قول داده بود برمی گردد. چشم مادر که به استخوان های بی جمجمه افتاد لبخند تلخی زد و گفت :‎ ‎بچه ام سرش می رفت قولش نمی رفت."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش درست در لحظه ای که می گویی "من تسلیمم"شخص دیگری که در حال نظاره ی همان موقعیت است باخود می گوید:چه فرصت بزرگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد که باشی ... به تن ِ زن اشتیاق داری امّا ... به زن ِ زن احتیاج ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک ریختن چشم نمی خواهد ... ،  دل می خواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش آنچه که هستی اگر نمیتوانی عوض شوی و نمیتوانی دلی رو نگه داری کسی رو امیدوار نکن با شعار هات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو ببخش که بی خبر تو خلوتت فدم میزارم مقصرش دل تنگه منه،من که گناهی ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻳﺎ ﺯﻫﺮﺍ ( ﺱ ) " ﺭﻭﺯﯼ ﻧﺮﺳﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﺑﯿﻦِ ﺩﺳﺖِ ﻣﻦ ﻭ ﭼﺎﺩﺭِ ﺳﯿﺎﻫﺖ ﺑﺎﻧﻮ"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت یعنی به دست آوردن چیزهای را که دوست داریم اما خوشبختی یعنی دوست داشتن چیزهای که داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ادمی که می رود, یک روز, یک جایی, به یک هوایی بر می گردد.همیشه یک چیز برای جا ماندن هست حتی یک خاطره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي به من آموخت هيچ چيز از هيچكس بعيد نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام فهميدي تصادف کردم؟ بذا بت بگم کجا: تو جاده ي چشات،اتوبان نگات، خوردم به خوبيات،چپ کردم واسه صفات،قربون وفات عزت زياد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند،وگرنه درهنگام راحت و فراغت و صلح چه بسیارند اهل دین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آواي خروسان سحر خيز سحر سر ميزند از خواب برخيز به آب ديده دل را شستشو كن  پس آنگه جانب معشوق رو كن مساجد خانه نور سرورند  تجلي گاه آيات حضورند زجا برخيز هنگام حضور است... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـبــلــنــا پـــســـره مــــیــرفــت 15 ســال زنــدان بـــعــد دخــتــره بــه پـــاش مــیـــمــونــد الان نــمـــیـــشـــه بـــری ســـره کـــوچـــه مـــاســــت بـــخــــری !!! |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن فـرق زیادی سـت بین  کـم آوردن با کـوتاه آمـدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جیره ی سیگارم را بدهید! و تنهایم بگذارید!!!! در من تیمارستانی قصد شورش دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خوش قول:  به مادر قول داده بود برمی گردد. چشم مادر که به استخوان های بی جمجمه افتاد لبخند تلخی زد و گفت :‎ ‎بچه ام سرش می رفت قولش نمی رفت."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش درست در لحظه ای که می گویی "من تسلیمم"شخص دیگری که در حال نظاره ی همان موقعیت است باخود می گوید:چه فرصت بزرگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد که باشی ... به تن ِ زن اشتیاق داری امّا ... به زن ِ زن احتیاج ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک ریختن چشم نمی خواهد ... ،  دل می خواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش آنچه که هستی اگر نمیتوانی عوض شوی و نمیتوانی دلی رو نگه داری کسی رو امیدوار نکن با شعار هات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو ببخش که بی خبر تو خلوتت فدم میزارم مقصرش دل تنگه منه،من که گناهی ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻳﺎ ﺯﻫﺮﺍ ( ﺱ ) " ﺭﻭﺯﯼ ﻧﺮﺳﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﺑﯿﻦِ ﺩﺳﺖِ ﻣﻦ ﻭ ﭼﺎﺩﺭِ ﺳﯿﺎﻫﺖ ﺑﺎﻧﻮ"