بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خیلی خوبیه وقتی دلت ازخودتم گرفته سرتوبذاری روپاهای مادروبه  چندآیه ی قرآن که ازتلوویزیون پخش میشه گوش کنی واشکات سرازیربشن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم بودن رو فراموش كن ! . . . تيتر روزنامه ی يك شنبه ، زباله ی روز دوشنبه ست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتمــــــاد !!! ساختنـــش ســـالها طـــول می کشد ، تخـــــــــــــ ـریبش چنــــــــــــد ثانیـــــــــه ، و تــــــــــــــ رمیمش تــــــــــــــ ـا ابـــــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیدن به فراز هیمالیا 2ماه طول میکشد اما سقوط از آن فقط 12ثانیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگیا هر کی میگه دوست دارم خندم میگیره! بی اراده میگم : تو دیگه چی میخوای؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار سختیست!!!! مدتهاست روی جدول های کنار خیـــــــ ـ ــــــابـــ ـ ــــــان تمریـــــــ ـن نیفتــــــــــ ـادن میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﺩﺧـــــــــــــــــــﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﺖ ﮐﻨﻪ ﭼﻪ ﺍﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺩﻭﻣﯿﺶ ﻫﺴﺖ !.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدای جانبازی که زمینگیر شد تا نکنه ما زمین گیر بشیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق" تنها گلی است که بدون نیاز به هیچ فصلی شکوفا می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺪ ﻭ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭ، ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺎﺩﻭﺳﺖ، ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﻳﮑﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﻲ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی که بیشتر از همه اذیتم میکنه اینه که: میـــــــــــــدونم لیاقتمو نداری،میدونم لایق محبتم نیستی ولی... بازم دوست دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکـــر کردی خـــوشبخــــــتـــی چیه؟ همین ک بتونی خـــودت باشـــــی (خــــــــودت بـــــــــــــــــــــاش)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهاي ما هنوز ناتمام... تا نگاه مي کني: وقت رفتن است بازهم همان حکايت هميشگي ! لحظه ي عظيمت تو ناگزير مي شود آي... ناگهان  چقدر زود دير مي شود!  مرحوم قیصر امین پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اما  با این همه تقصیر من نبود که با این همه... با این همه امید قبولی  در امتحان سادهْ تو رد شدم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خود را نمیشناسد مگر به هنگام فقر و بد بختی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رنگها کم رنگشان را بیشتر میپسندم. ابی کمرنگ، زرد کمرنگ، سبز،کمرنگ. هرکس را پر رنگ کردم هول برش داشت،،،چه خبر است.!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خیلی خوبیه وقتی دلت ازخودتم گرفته سرتوبذاری روپاهای مادروبه  چندآیه ی قرآن که ازتلوویزیون پخش میشه گوش کنی واشکات سرازیربشن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم بودن رو فراموش كن ! . . . تيتر روزنامه ی يك شنبه ، زباله ی روز دوشنبه ست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتمــــــاد !!! ساختنـــش ســـالها طـــول می کشد ، تخـــــــــــــ ـریبش چنــــــــــــد ثانیـــــــــه ، و تــــــــــــــ رمیمش تــــــــــــــ ـا ابـــــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیدن به فراز هیمالیا 2ماه طول میکشد اما سقوط از آن فقط 12ثانیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگیا هر کی میگه دوست دارم خندم میگیره! بی اراده میگم : تو دیگه چی میخوای؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار سختیست!!!! مدتهاست روی جدول های کنار خیـــــــ ـ ــــــابـــ ـ ــــــان تمریـــــــ ـن نیفتــــــــــ ـادن میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﺩﺧـــــــــــــــــــﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﺖ ﮐﻨﻪ ﭼﻪ ﺍﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺩﻭﻣﯿﺶ ﻫﺴﺖ !.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدای جانبازی که زمینگیر شد تا نکنه ما زمین گیر بشیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق" تنها گلی است که بدون نیاز به هیچ فصلی شکوفا می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺪ ﻭ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭ، ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺎﺩﻭﺳﺖ، ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﻳﮑﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﻲ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی که بیشتر از همه اذیتم میکنه اینه که: میـــــــــــــدونم لیاقتمو نداری،میدونم لایق محبتم نیستی ولی... بازم دوست دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکـــر کردی خـــوشبخــــــتـــی چیه؟ همین ک بتونی خـــودت باشـــــی (خــــــــودت بـــــــــــــــــــــاش)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهاي ما هنوز ناتمام... تا نگاه مي کني: وقت رفتن است بازهم همان حکايت هميشگي ! لحظه ي عظيمت تو ناگزير مي شود آي... ناگهان  چقدر زود دير مي شود!  مرحوم قیصر امین پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اما  با این همه تقصیر من نبود که با این همه... با این همه امید قبولی  در امتحان سادهْ تو رد شدم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خود را نمیشناسد مگر به هنگام فقر و بد بختی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رنگها کم رنگشان را بیشتر میپسندم. ابی کمرنگ، زرد کمرنگ، سبز،کمرنگ. هرکس را پر رنگ کردم هول برش داشت،،،چه خبر است.!!!