بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دور تر از من، ایستاده ای! دور از احساسم آنجا که تو ایستاده ای؛ صدای مرا هم نمی شنوی چه برسد به دلتنگی هایم بغض هایم اشک هایم...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی به اندازه ای که احساسش می کنند " هست " . شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادتان می اورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش ادمی محبت اوست پس محبت کنید چه به دوست چه به دشمن که دوست را بزرگ و دشمن را دوست میکند. کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيعيان فرهنگ عاشورا چه شد  پرچم خون رنگ عاشورا چه شد  کيست تا پرچم به دوش خون کشد  شيعه را از خواب خوش بيرون کشد مرحوم آقاسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ای كه مال من نيست قفس هم برايش بسازم باز هم ميرود ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت ان زمانی که مردم همدیگر را دور میزدن حالا از روی هم رد میشن . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها روزی فراموش میشوند ولی همدردها هرگز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه انقد که من به "تو" التماس کردم که یه دقیقه بهم فرصت بدی، به "خدا" التماس کرده بودم، الان به مدت "بی نهایت" مکالمه رایگان با خدا داشتم . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در صفحه هاي تقويم روزي به نام روز مبادا نيست آن روز هرچه باشد روزي شبيه ديروز روزي شبيه فردا روزي درست مثل همين روزهاي ماست اما کسي چه مي داند؟ شايد  امروز نيز روز مبادا باشد! ::: قيصر امين پور :::

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حـسـرت مـوجـم،بـاران کـفـافـم نـیـسـت / درمـان درد مـن،بـاران نـم نـم نـیـسـت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی میگه که برا تو میمیره دروغ میگه!!! حقیقت را کسی میگه که برا تو زندگی میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرم میکنم! که  وزن سیری ام را با ترازوی کودک گرسنه  کنار پیاده رو بکشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خیلی خوبیه وقتی دلت ازخودتم گرفته سرتوبذاری روپاهای مادروبه  چندآیه ی قرآن که ازتلوویزیون پخش میشه گوش کنی واشکات سرازیربشن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم بودن رو فراموش كن ! . . . تيتر روزنامه ی يك شنبه ، زباله ی روز دوشنبه ست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتمــــــاد !!! ساختنـــش ســـالها طـــول می کشد ، تخـــــــــــــ ـریبش چنــــــــــــد ثانیـــــــــه ، و تــــــــــــــ رمیمش تــــــــــــــ ـا ابـــــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیدن به فراز هیمالیا 2ماه طول میکشد اما سقوط از آن فقط 12ثانیه...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دور تر از من، ایستاده ای! دور از احساسم آنجا که تو ایستاده ای؛ صدای مرا هم نمی شنوی چه برسد به دلتنگی هایم بغض هایم اشک هایم...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی به اندازه ای که احساسش می کنند " هست " . شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادتان می اورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش ادمی محبت اوست پس محبت کنید چه به دوست چه به دشمن که دوست را بزرگ و دشمن را دوست میکند. کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيعيان فرهنگ عاشورا چه شد  پرچم خون رنگ عاشورا چه شد  کيست تا پرچم به دوش خون کشد  شيعه را از خواب خوش بيرون کشد مرحوم آقاسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ای كه مال من نيست قفس هم برايش بسازم باز هم ميرود ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت ان زمانی که مردم همدیگر را دور میزدن حالا از روی هم رد میشن . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها روزی فراموش میشوند ولی همدردها هرگز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه انقد که من به "تو" التماس کردم که یه دقیقه بهم فرصت بدی، به "خدا" التماس کرده بودم، الان به مدت "بی نهایت" مکالمه رایگان با خدا داشتم . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در صفحه هاي تقويم روزي به نام روز مبادا نيست آن روز هرچه باشد روزي شبيه ديروز روزي شبيه فردا روزي درست مثل همين روزهاي ماست اما کسي چه مي داند؟ شايد  امروز نيز روز مبادا باشد! ::: قيصر امين پور :::

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حـسـرت مـوجـم،بـاران کـفـافـم نـیـسـت / درمـان درد مـن،بـاران نـم نـم نـیـسـت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی میگه که برا تو میمیره دروغ میگه!!! حقیقت را کسی میگه که برا تو زندگی میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرم میکنم! که  وزن سیری ام را با ترازوی کودک گرسنه  کنار پیاده رو بکشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خیلی خوبیه وقتی دلت ازخودتم گرفته سرتوبذاری روپاهای مادروبه  چندآیه ی قرآن که ازتلوویزیون پخش میشه گوش کنی واشکات سرازیربشن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم بودن رو فراموش كن ! . . . تيتر روزنامه ی يك شنبه ، زباله ی روز دوشنبه ست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتمــــــاد !!! ساختنـــش ســـالها طـــول می کشد ، تخـــــــــــــ ـریبش چنــــــــــــد ثانیـــــــــه ، و تــــــــــــــ رمیمش تــــــــــــــ ـا ابـــــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیدن به فراز هیمالیا 2ماه طول میکشد اما سقوط از آن فقط 12ثانیه...