بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما ‏‏‏ ‏"سریال تولدی دیگر‏"‏‏ ‏ شوکت‏(مادر):تو پیشونی من چی می بینی‏ جعفر‏(پسر‏)‏:آخه من چی بگم ‏ شوکت:بگو چی می بینی ‏ جعفر:وقتی بهشت زیره پاته وای به حال پیشونیت... ‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی تو آغوش دیگری؟؟؟ من عادت ندارم یه لباسی که کسی پوشیده باشه رو بپوشم....  چندشم میشه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از مرگ ماهی ها میترسم وگرنه درد دلم را به دریا میگفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض بزرگترین نوع اعتراض در برابر آدم هاست اگه بشکنه دیگه اعتراض نیست.التماسه.... دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز آجیل سفره عید چند پسته لال مانده است  آنها که لب گشودند ، خورده شدند  آنها که لال مانده اند ، می شکنند  دندانساز راست می گفت  پسته لال ، سکوت دندان شکن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهای ویکتور هوگو برای تو (سری نهم) ﺑﻌﻼﻭﻩ، ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪﻡ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم نه از رفتن کسی دلگیر ، بی کسی هم عالمی دارد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــمــــــــه جــــــای دنـــــیـــــا ایــــــنـــــــتــــــرنـــــــت دارن مـــــــــــــــــــــا ایـــــــنــــــتـــــر تــر تـــر تــر تــر تــر تــر تــر تــر تر تر تر نــــت داریـــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از این مردم دنیا دلشان درد نداشت  هیچ کس غصه این را که چه می کرد نداشت چشمه سادگی از لطف زمین می جوشید خودمانیم زمین این همه نامرد نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارم را تمام خواهد كرد يك روز! نه بي بهانه رفتنت نه انتظار برگشتنت تنها "تصور بي وقفه ي تو كنار او" كارم را تمام ميكند يك روز!!!"آرام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی تلخ است! تلخ مثل نگاه نوازنده ای که با دست های بریده به پیانو می نگرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از این می ترسم که نکند جفت من با دیگری جفت شود و سهم من فقط...جفتک!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا؟؟؟صداي شكستنم امروز گوش هفت آسمونت رو كر كرد....تو هم شنيدي؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز من کپی دیروز من است وفردا کپی امروز من ...... مرداد شبیه تیر  92شبیه 91 عجب تکراری شده این روزهای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه این روزها قهرمانی هم نیست که ازش تقلید  کنیم  دیگه این روزها انسانی هم نیست که کمالش در مااثر  بکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تمام حلزونهای عالم دست به دست هم بدهند تا به چین رنج هایت سفر کنند؛ باز هم کاری از پیش نخواهند برد ، گیرم عصاره شفابخش هم داشته باشند. چین و چروک رنجهایت را مرهمی نیامده مادر ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما ‏‏‏ ‏"سریال تولدی دیگر‏"‏‏ ‏ شوکت‏(مادر):تو پیشونی من چی می بینی‏ جعفر‏(پسر‏)‏:آخه من چی بگم ‏ شوکت:بگو چی می بینی ‏ جعفر:وقتی بهشت زیره پاته وای به حال پیشونیت... ‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی تو آغوش دیگری؟؟؟ من عادت ندارم یه لباسی که کسی پوشیده باشه رو بپوشم....  چندشم میشه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از مرگ ماهی ها میترسم وگرنه درد دلم را به دریا میگفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض بزرگترین نوع اعتراض در برابر آدم هاست اگه بشکنه دیگه اعتراض نیست.التماسه.... دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز آجیل سفره عید چند پسته لال مانده است  آنها که لب گشودند ، خورده شدند  آنها که لال مانده اند ، می شکنند  دندانساز راست می گفت  پسته لال ، سکوت دندان شکن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهای ویکتور هوگو برای تو (سری نهم) ﺑﻌﻼﻭﻩ، ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪﻡ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم نه از رفتن کسی دلگیر ، بی کسی هم عالمی دارد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــمــــــــه جــــــای دنـــــیـــــا ایــــــنـــــــتــــــرنـــــــت دارن مـــــــــــــــــــــا ایـــــــنــــــتـــــر تــر تـــر تــر تــر تــر تــر تــر تــر تر تر تر نــــت داریـــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از این مردم دنیا دلشان درد نداشت  هیچ کس غصه این را که چه می کرد نداشت چشمه سادگی از لطف زمین می جوشید خودمانیم زمین این همه نامرد نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارم را تمام خواهد كرد يك روز! نه بي بهانه رفتنت نه انتظار برگشتنت تنها "تصور بي وقفه ي تو كنار او" كارم را تمام ميكند يك روز!!!"آرام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی تلخ است! تلخ مثل نگاه نوازنده ای که با دست های بریده به پیانو می نگرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از این می ترسم که نکند جفت من با دیگری جفت شود و سهم من فقط...جفتک!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا؟؟؟صداي شكستنم امروز گوش هفت آسمونت رو كر كرد....تو هم شنيدي؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز من کپی دیروز من است وفردا کپی امروز من ...... مرداد شبیه تیر  92شبیه 91 عجب تکراری شده این روزهای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه این روزها قهرمانی هم نیست که ازش تقلید  کنیم  دیگه این روزها انسانی هم نیست که کمالش در مااثر  بکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تمام حلزونهای عالم دست به دست هم بدهند تا به چین رنج هایت سفر کنند؛ باز هم کاری از پیش نخواهند برد ، گیرم عصاره شفابخش هم داشته باشند. چین و چروک رنجهایت را مرهمی نیامده مادر ...