بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ... ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻥ ﺟﻠﻮ ﺍﯾﻨﻪ ﺍﺯﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻋﮑﺲ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ... ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺩﻣﺎﯼ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻨﻦ .... ﺍﺧﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﻪ ﻧﻔﺮﻡ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﻩ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاکسي ک ب ما پا داد بدبختي بود الانم تيريپ ازدواجيم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت گاهی حقیقت بی رحمانه دردیست که نه فریاد آرامش میکند  نه گریستن نه اعتراض نه گذشتن !!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل واسه اينه که بگيره ديگه، اصلا دلے کـه نگيره که دل نيست...! یک تکه نان کمال تـبریــزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاضرم به پل سنگی تبدیل بشم پانصد سال باد و باران را تحمل کنم فقط یک بار... فقط یک بار تو از روش رد بشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـلامتـــ پسـری که تیـپ و قیافــشــــ بـه روزه ، ولــی غیــرتشـــ مـال زمــان پـدرشه ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما‏ "The Devil's Advocate" کبر و غرور...گناه مورد علاقه ی منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق فقط عزیزم و دوستت دارم نیس عشق اینه که تو هر شرایطی باهاش باشی حتی اگه نفهمه..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیہا باھات کاری میکنند کہ یادآوری تمام لطفہائی کہ در حقشون کردی بہ شدت از خودت متنفرت میکنہ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھمہ چیز بگذرد....!!! ولی آیا خراشی کہ روی صورت احساسم افتاد نیز میگذرد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس جای من بود ، می بُرید ، اما من هنوز می دوزم ، چشم ِ امید به راهِ آمدنت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پروانه در تاری بیوفته که عنکبودش سیر باشه تازه قصه ی زندگی شروع میشه. چون دیگه نه میتونه پرواز کنه نه بمیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را نرنجان ...آنکه بودنت را قدر ندانست لایق حضور در فکرت هم نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به آدم ها به اندازه ای محبت کن! که بعدش مجبور نشی بهشون ثابت کنی خَر نیستی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيا هستن پابرهنه ميان تو زندگي ادم اما وقتي ميرن لباس ماركدار تنشونه!!! مباركشون باشه ولي...رسمش اين نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیابانی بدون درخت،روزی خداوند پرنده ای به سراغم فرستاد تا دوباره ثابت کند حواسش به من است و من نیز به نشانه ی قدردانی از آن لطف بی کران،آستین آن پیراهنم را هنوز نشسته ام....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ... ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻥ ﺟﻠﻮ ﺍﯾﻨﻪ ﺍﺯﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻋﮑﺲ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ... ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺩﻣﺎﯼ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻨﻦ .... ﺍﺧﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﻪ ﻧﻔﺮﻡ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﻩ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاکسي ک ب ما پا داد بدبختي بود الانم تيريپ ازدواجيم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت گاهی حقیقت بی رحمانه دردیست که نه فریاد آرامش میکند  نه گریستن نه اعتراض نه گذشتن !!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل واسه اينه که بگيره ديگه، اصلا دلے کـه نگيره که دل نيست...! یک تکه نان کمال تـبریــزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاضرم به پل سنگی تبدیل بشم پانصد سال باد و باران را تحمل کنم فقط یک بار... فقط یک بار تو از روش رد بشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـلامتـــ پسـری که تیـپ و قیافــشــــ بـه روزه ، ولــی غیــرتشـــ مـال زمــان پـدرشه ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما‏ "The Devil's Advocate" کبر و غرور...گناه مورد علاقه ی منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق فقط عزیزم و دوستت دارم نیس عشق اینه که تو هر شرایطی باهاش باشی حتی اگه نفهمه..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیہا باھات کاری میکنند کہ یادآوری تمام لطفہائی کہ در حقشون کردی بہ شدت از خودت متنفرت میکنہ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھمہ چیز بگذرد....!!! ولی آیا خراشی کہ روی صورت احساسم افتاد نیز میگذرد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس جای من بود ، می بُرید ، اما من هنوز می دوزم ، چشم ِ امید به راهِ آمدنت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پروانه در تاری بیوفته که عنکبودش سیر باشه تازه قصه ی زندگی شروع میشه. چون دیگه نه میتونه پرواز کنه نه بمیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را نرنجان ...آنکه بودنت را قدر ندانست لایق حضور در فکرت هم نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به آدم ها به اندازه ای محبت کن! که بعدش مجبور نشی بهشون ثابت کنی خَر نیستی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيا هستن پابرهنه ميان تو زندگي ادم اما وقتي ميرن لباس ماركدار تنشونه!!! مباركشون باشه ولي...رسمش اين نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیابانی بدون درخت،روزی خداوند پرنده ای به سراغم فرستاد تا دوباره ثابت کند حواسش به من است و من نیز به نشانه ی قدردانی از آن لطف بی کران،آستین آن پیراهنم را هنوز نشسته ام....