بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جمله زیبا از طرف خدا: قبل از خواب دیگران را ببخش و من قبل از اینکه بیدار شوید شمارا بخشیده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند انگاه که قدرت حافظه را به ما میبخشید بسیار سخاوتمند بود. میدانست در زمستان ، همواره میتوانیم بهار را به یاد بیاوریم و لبخند بزنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیاهیچ هدیه ای بدون مصرف نیست؛حتی ساعتی که ازکارافتاده باشد.زیرادریک شبانه روز دست کم دوباروقت صحیح رانشان میدهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصیت کردم سنگ قبرم رو دیجیتالی کنن، هرکی اومد بجای فاتحه یه لایک بزنه دلم شادشه اون دنیا ^_^ تا زنده هستم که لایک نمیکنین حداقل بیاین سر قبرم یه لایک بزنین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا من بعد چند دقیقه فکر به یک نتیجه رسیدم اگه آرمین2afm با دوست دخترش آشتی کنه میشه امید جهان!!! پس همون بهتر ک همیشه با هم قهر باشند....!!!!:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهای زیادی بلد نیستم من تنها چشمان تو را دیدم وگوشه ای از لبخندت که حرفهایم را دزدید از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم کودکانه تر از آنچه فکرش را بکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش اونقدر كه واسه باز شدن صفحه يه سايت يا دانلود شدن يه برنامه ثانيه شماري ميكرديم يا شايدم براي اومدن مخاطب خاصمون سر قرار لحظه شماري ميكرديم همونجور هم واسه اومدن آقامون به انتظار ميشستيم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون باران باش رنج جداشدن از آسمان رادرسبز کردن زندگی جبران کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایــــــــــــا ؟ نـترس ! نـه بـه گـنـاه مـی افـتـیـم .. نـه بـه جـهـنـم مـیـرویـم .. مـن و تـــــــــو بـه مـَحـرمـــــــیـــــم دســـتـــمــــو بـــگـــیـــر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من واسه ایـنکـه این انـگـشتـا دیـگـه نلـرزن خیلی زحمت کـشـیدم .... دیـگـه بـرنـگـرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقـــی نمیکنـــه کــه بــه یــه " دو پـــا " زیــادی " جَـــو "بــدیــن , یـا بــه یــه " چهــار پــا " زیــادی " جُــــو " بدیــــن بــه هــر حــال از هــردوشــون جفتــــــک میخوریــــن. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر کی صادق تری، بیشتر بهت شک می کنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت نبرم به خواب آن مرداب کآرام درون دشت شب خفته ست دریایم و نیست باکم ازطوفان دریا همه عمر خوابش آشفته ست **شفیعی کدکنی**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کند!بگویم وبدانی!یا...نگویم و ندانی!فاصله دورت نمی کند وقتی در خوبترین جای اندیشه ام جای داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خارپشتی شده‌ام … که ؛ تیغ‌‌ هایش … دنیای امنی برایش ساخته … اما ؛ حسرت نوازشی عاشقانه … تا ابد ؛ بر دلش مانده است..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زیـر سنـگ هم کـه شده پـیدایم کـُن … مـدت هاست که تـنهـایی هـای مـرا … دست هـای جـستجوگـری لـمس نکـرده انـد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جمله زیبا از طرف خدا: قبل از خواب دیگران را ببخش و من قبل از اینکه بیدار شوید شمارا بخشیده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند انگاه که قدرت حافظه را به ما میبخشید بسیار سخاوتمند بود. میدانست در زمستان ، همواره میتوانیم بهار را به یاد بیاوریم و لبخند بزنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیاهیچ هدیه ای بدون مصرف نیست؛حتی ساعتی که ازکارافتاده باشد.زیرادریک شبانه روز دست کم دوباروقت صحیح رانشان میدهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصیت کردم سنگ قبرم رو دیجیتالی کنن، هرکی اومد بجای فاتحه یه لایک بزنه دلم شادشه اون دنیا ^_^ تا زنده هستم که لایک نمیکنین حداقل بیاین سر قبرم یه لایک بزنین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا من بعد چند دقیقه فکر به یک نتیجه رسیدم اگه آرمین2afm با دوست دخترش آشتی کنه میشه امید جهان!!! پس همون بهتر ک همیشه با هم قهر باشند....!!!!:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهای زیادی بلد نیستم من تنها چشمان تو را دیدم وگوشه ای از لبخندت که حرفهایم را دزدید از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم کودکانه تر از آنچه فکرش را بکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش اونقدر كه واسه باز شدن صفحه يه سايت يا دانلود شدن يه برنامه ثانيه شماري ميكرديم يا شايدم براي اومدن مخاطب خاصمون سر قرار لحظه شماري ميكرديم همونجور هم واسه اومدن آقامون به انتظار ميشستيم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون باران باش رنج جداشدن از آسمان رادرسبز کردن زندگی جبران کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایــــــــــــا ؟ نـترس ! نـه بـه گـنـاه مـی افـتـیـم .. نـه بـه جـهـنـم مـیـرویـم .. مـن و تـــــــــو بـه مـَحـرمـــــــیـــــم دســـتـــمــــو بـــگـــیـــر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من واسه ایـنکـه این انـگـشتـا دیـگـه نلـرزن خیلی زحمت کـشـیدم .... دیـگـه بـرنـگـرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقـــی نمیکنـــه کــه بــه یــه " دو پـــا " زیــادی " جَـــو "بــدیــن , یـا بــه یــه " چهــار پــا " زیــادی " جُــــو " بدیــــن بــه هــر حــال از هــردوشــون جفتــــــک میخوریــــن. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر کی صادق تری، بیشتر بهت شک می کنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت نبرم به خواب آن مرداب کآرام درون دشت شب خفته ست دریایم و نیست باکم ازطوفان دریا همه عمر خوابش آشفته ست **شفیعی کدکنی**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کند!بگویم وبدانی!یا...نگویم و ندانی!فاصله دورت نمی کند وقتی در خوبترین جای اندیشه ام جای داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خارپشتی شده‌ام … که ؛ تیغ‌‌ هایش … دنیای امنی برایش ساخته … اما ؛ حسرت نوازشی عاشقانه … تا ابد ؛ بر دلش مانده است..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زیـر سنـگ هم کـه شده پـیدایم کـُن … مـدت هاست که تـنهـایی هـای مـرا … دست هـای جـستجوگـری لـمس نکـرده انـد.