بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت نبرم به خواب آن مرداب کآرام درون دشت شب خفته ست دریایم و نیست باکم ازطوفان دریا همه عمر خوابش آشفته ست **شفیعی کدکنی**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کند!بگویم وبدانی!یا...نگویم و ندانی!فاصله دورت نمی کند وقتی در خوبترین جای اندیشه ام جای داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خارپشتی شده‌ام … که ؛ تیغ‌‌ هایش … دنیای امنی برایش ساخته … اما ؛ حسرت نوازشی عاشقانه … تا ابد ؛ بر دلش مانده است..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زیـر سنـگ هم کـه شده پـیدایم کـُن … مـدت هاست که تـنهـایی هـای مـرا … دست هـای جـستجوگـری لـمس نکـرده انـد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ رفیقی رُ که نشـﮧ با فـُش صـِدا کرد، رفیق نیس اصـَטּ ! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دروغگوی پرسیدند.!؟ تا به حال راست گفته ای؟ گفت اگر بگویم آری دروغ گفته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی یه نابغه است اما اگر ماهی رو از روی توانایی او برای بالا رفتن از درخت مورد قضاوت قرار دهید همه عمر خود را با این باور زندگی خواهد کرد که یک کند ذهن است ؛البرت اینشتین؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بغض اوریجینال دارم فقط شبا ازش استفاده میکردم ... کسی خواست میفروشم ... تازه یه شبم میدم تست کنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...تـــــــموم مشکـــــــــلم ایــــــــنه.. .. ....که "" میـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمیرم "". .. ......"" بــی تــــــــــــــــــــــــــــــــو ""....................... .. .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفحــه ی آخـــر شنـاسنــامـه زیــــاد مهــم نیستـــ … گـاهـی بـایــد تــو آیینــه خـوب نگــــاهـ کنــی ببینـــی هنــــوز زنـده ای یـا نــه!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت زندگی ما شده مثل دکمه پیراهن  اولی رو که اشتباه بستی تا اخرش اشتباه میری .... بدبختی اینه که زمانی به اشتباهت پی میبری که رسیدی به ....آخرش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی آنکه مرا از چشم تو انداخت از چشم خدا بیوفتد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بعضی وقتا. نسخۀ استراحت گرفت و چند روز رو شروع نکرد!!! کاش میشد بعضی روزهارو غیبت کنیم! موجه و غیر موجهش مهم نیس... . کاش روزهای زندگی دکمۀ next داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین داستان ترسناک دنیا داستان زیر است کهنویسنده اش مشخص نیست! آخرین انسان زمین تنها در اتاقش نشسته بود که ناگهان در زدند!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده واسه کوچه های تنگی که.. بهانه شدن ، تا که بس باشه قبر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها جای امن دنیا بی تو خوابه.. تو که میای تو خواب، خوابم نقش ِ آب ِ ... دیگه نیای به خوابم، تو بذار بخوابم ندار ابری بشم، نذار بارون بگیرم.. روز که داغونم، بذار شب آروم بگیرم......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت نبرم به خواب آن مرداب کآرام درون دشت شب خفته ست دریایم و نیست باکم ازطوفان دریا همه عمر خوابش آشفته ست **شفیعی کدکنی**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کند!بگویم وبدانی!یا...نگویم و ندانی!فاصله دورت نمی کند وقتی در خوبترین جای اندیشه ام جای داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خارپشتی شده‌ام … که ؛ تیغ‌‌ هایش … دنیای امنی برایش ساخته … اما ؛ حسرت نوازشی عاشقانه … تا ابد ؛ بر دلش مانده است..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زیـر سنـگ هم کـه شده پـیدایم کـُن … مـدت هاست که تـنهـایی هـای مـرا … دست هـای جـستجوگـری لـمس نکـرده انـد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ رفیقی رُ که نشـﮧ با فـُش صـِدا کرد، رفیق نیس اصـَטּ ! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دروغگوی پرسیدند.!؟ تا به حال راست گفته ای؟ گفت اگر بگویم آری دروغ گفته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی یه نابغه است اما اگر ماهی رو از روی توانایی او برای بالا رفتن از درخت مورد قضاوت قرار دهید همه عمر خود را با این باور زندگی خواهد کرد که یک کند ذهن است ؛البرت اینشتین؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بغض اوریجینال دارم فقط شبا ازش استفاده میکردم ... کسی خواست میفروشم ... تازه یه شبم میدم تست کنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...تـــــــموم مشکـــــــــلم ایــــــــنه.. .. ....که "" میـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمیرم "". .. ......"" بــی تــــــــــــــــــــــــــــــــو ""....................... .. .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفحــه ی آخـــر شنـاسنــامـه زیــــاد مهــم نیستـــ … گـاهـی بـایــد تــو آیینــه خـوب نگــــاهـ کنــی ببینـــی هنــــوز زنـده ای یـا نــه!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت زندگی ما شده مثل دکمه پیراهن  اولی رو که اشتباه بستی تا اخرش اشتباه میری .... بدبختی اینه که زمانی به اشتباهت پی میبری که رسیدی به ....آخرش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی آنکه مرا از چشم تو انداخت از چشم خدا بیوفتد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بعضی وقتا. نسخۀ استراحت گرفت و چند روز رو شروع نکرد!!! کاش میشد بعضی روزهارو غیبت کنیم! موجه و غیر موجهش مهم نیس... . کاش روزهای زندگی دکمۀ next داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین داستان ترسناک دنیا داستان زیر است کهنویسنده اش مشخص نیست! آخرین انسان زمین تنها در اتاقش نشسته بود که ناگهان در زدند!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده واسه کوچه های تنگی که.. بهانه شدن ، تا که بس باشه قبر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها جای امن دنیا بی تو خوابه.. تو که میای تو خواب، خوابم نقش ِ آب ِ ... دیگه نیای به خوابم، تو بذار بخوابم ندار ابری بشم، نذار بارون بگیرم.. روز که داغونم، بذار شب آروم بگیرم......