بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣـﯿـﮕـﯽ ﺑـﺎ ﻣــﺎ ﺭﻓـﯿـﻘـﯽ ... ﻭﻟــﯼ ﻣـــــﺂ ﻣـﺸـﺘـﺎﻕ ﺩﻭﺭﯾــﺘـ ــ ــ ــ ... √

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....میگــــــن وقتــــــی "" دلـــــت "" پیـــــشٍ یه  ....... ...........""دلــــــــداره"" .. ...اون "دلـــــــــــــــش " . .... .........پیـــش یـه " دلـــــــــدار " دیــــــــــــگه ست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن انــــتــــــظـــــار مـــا بــا خــواب فــرقـــی نـــدارد آویـــــــنــــــــی مــی گـــــفـــــــت : " امـــــــــام بــــــه مـــــــا آمــــــوخـــــت؛ انــتــظــار در مــبــارزه اســــــت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدامین چشمه سمی شد که آب از آب می ترسد؟ که حتی ذهن ماهیگیر از قلاب می ترسد.. گرفته دامن شب را غباری آنچنان برهم که پلک از چشم و چشم از خواب می ترسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی جمله ها هستن که به مرور زمان تبدیل به دروغ میشوند...مثله (پنیر تازه رسید)روی شیشه بقالی ها..یا مثله(تنهایت نمیزارم و دوستت دارم ها)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي را اشكي بيش نميدانم پس بگذار با اشك چشمانم بنويسم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایـــــا! از ایـن بـه بـعـد بـه مـخـلـوقـاتـت ی *مـتـرجـم* ضـمـیـمـه کـن ! ایـنـجـا هـیـچـکـس ، هـیـچـکـس را نـمـی فـهـمـــــــد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علی (ع): ای فرزند آدم! زمانیکه دیدی پروردگارت انواع نعمتها را به تو می رساند در حالیکه او را نافرمانی می کنی، از وی بترس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺪ ﺍﺧﻼﻕ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﻢ ﻫﻤﻴﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندم بدان که زیبایی زن به چهره و لباسی که می پوشد نیست. زیبایی زن در چشمان او نهفته است. چون چشمان زنان که هر از گاهی از اشک تر می شود، دریچه قلب مهربان آنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکسای قشنگت دلیل بر زیبایی تو نیست،بلکه ساخته ی دست عکاسه، درونتْ زیبا کن که مدیون هیچ عکاسی نباشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توىِ "زنـــدگـيت" جــزءِ اون دسته از اَفـــ ـــرادى باش که : اگه يکي از پُشت چشماتو گرفت ، فقط يه نفر تو ذهــــــــــــنت بياد ، نه چــــــــــــند نـــــــــــــفر ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر سفره که رفتي شکم نگه دار خانه اي که رفتي چشم نگه دار سرسجاده که رفتي دل نگه دار و...نگه دار!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خورشید قدر خوبی هاتو ندونست؛ ناراحت نشو،از پشت کوه اومده،حالیش نیست! ما که حالیمونه... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تند رفت کودکی های من با آن دوچرخه ی قراضه اش که همیشه ی خدا پنچر بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که یک گوشه ی چشمت غم عالم ببرد حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣـﯿـﮕـﯽ ﺑـﺎ ﻣــﺎ ﺭﻓـﯿـﻘـﯽ ... ﻭﻟــﯼ ﻣـــــﺂ ﻣـﺸـﺘـﺎﻕ ﺩﻭﺭﯾــﺘـ ــ ــ ــ ... √

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....میگــــــن وقتــــــی "" دلـــــت "" پیـــــشٍ یه  ....... ...........""دلــــــــداره"" .. ...اون "دلـــــــــــــــش " . .... .........پیـــش یـه " دلـــــــــدار " دیــــــــــــگه ست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن انــــتــــــظـــــار مـــا بــا خــواب فــرقـــی نـــدارد آویـــــــنــــــــی مــی گـــــفـــــــت : " امـــــــــام بــــــه مـــــــا آمــــــوخـــــت؛ انــتــظــار در مــبــارزه اســــــت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدامین چشمه سمی شد که آب از آب می ترسد؟ که حتی ذهن ماهیگیر از قلاب می ترسد.. گرفته دامن شب را غباری آنچنان برهم که پلک از چشم و چشم از خواب می ترسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی جمله ها هستن که به مرور زمان تبدیل به دروغ میشوند...مثله (پنیر تازه رسید)روی شیشه بقالی ها..یا مثله(تنهایت نمیزارم و دوستت دارم ها)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي را اشكي بيش نميدانم پس بگذار با اشك چشمانم بنويسم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایـــــا! از ایـن بـه بـعـد بـه مـخـلـوقـاتـت ی *مـتـرجـم* ضـمـیـمـه کـن ! ایـنـجـا هـیـچـکـس ، هـیـچـکـس را نـمـی فـهـمـــــــد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علی (ع): ای فرزند آدم! زمانیکه دیدی پروردگارت انواع نعمتها را به تو می رساند در حالیکه او را نافرمانی می کنی، از وی بترس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺪ ﺍﺧﻼﻕ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﻢ ﻫﻤﻴﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندم بدان که زیبایی زن به چهره و لباسی که می پوشد نیست. زیبایی زن در چشمان او نهفته است. چون چشمان زنان که هر از گاهی از اشک تر می شود، دریچه قلب مهربان آنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکسای قشنگت دلیل بر زیبایی تو نیست،بلکه ساخته ی دست عکاسه، درونتْ زیبا کن که مدیون هیچ عکاسی نباشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توىِ "زنـــدگـيت" جــزءِ اون دسته از اَفـــ ـــرادى باش که : اگه يکي از پُشت چشماتو گرفت ، فقط يه نفر تو ذهــــــــــــنت بياد ، نه چــــــــــــند نـــــــــــــفر ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر سفره که رفتي شکم نگه دار خانه اي که رفتي چشم نگه دار سرسجاده که رفتي دل نگه دار و...نگه دار!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خورشید قدر خوبی هاتو ندونست؛ ناراحت نشو،از پشت کوه اومده،حالیش نیست! ما که حالیمونه... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تند رفت کودکی های من با آن دوچرخه ی قراضه اش که همیشه ی خدا پنچر بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که یک گوشه ی چشمت غم عالم ببرد حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد