بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌گویـند، - حقیقت - تلـخ است؛ نه،حقیقت تلخ نیست؛ حقیقت طمع همـان حقیقت را می‌دهد؛ مـا بیش‌ازحد رویـاهای‌مـان را « شیرین » سـاخته بودیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کســی کـه نگاهـت را نفهمیــد...  توضیــح های طولانی ات را هـــم نخـواهـــد فهمــیـــد ....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بلندشدن بایدخم شد اگرگاهی مشکلات تورا خم نمودبدان آغاز ایستادن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فكر مي كنم آدم هايي كه قيافه معمولي دارن بهترين هتند و به خاطر همين خدا كلي از اون ها را خلق كرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریدن , باور پرنده ایست که به پرواز می اندیشد وگرنه دلیل پرواز پر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف… من برای داشتنت دلی رو به دریا زدم که از اب واهمه داشت.....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهــــان باز کُنی قلـــاب ها به صُلابه ات میکِشَنـــد هـــِی ماهــی جان دریـــــا را فرامـــــــوش کُــن روزی حســـــرَتِ همـــین «رودخانه» به دِلــــــت می ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي شود با تو دل به دريا زد.......مي شود با تو دل به دنيا بست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هى لعنتى! بيا باهم بازى کنيم: تو پاکت های خالی سیگارم را بشمار، من هم "شماره هاى غريبه هاى توى گوشى أت را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدرقه اش کن... شاید با دیگری خوشتر باشد، مگر خوشحالیش آرزویت نبود؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در امتداد دود سیگارم ..! خط گیسوان کسی تکرار می شود که همه هستی مرا به باد داد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هایت را باور دارم مانند امضاء های ته نامه ات که می گفتی از خون است اما طعم انار می داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی تا میتوانی زن باش! و تا میتوانی مرد... آنگاه شاهد رویش معجزه خوشبختی باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ، ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺷﻠﻮﻏﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮﯾﺪﻥ ﻋﺎﺩﺗﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسـمـــــان بــا هـمــــه خــــورشـيـــد و بـا مــا ابـــر دارد ... مــي رســـد روزي بــه مـــا هـــم ..  صـبـــــــر دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لالایی اش رامن خواندم…ولى افسوس…روى پاى دیگرى خوابش برد…!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌گویـند، - حقیقت - تلـخ است؛ نه،حقیقت تلخ نیست؛ حقیقت طمع همـان حقیقت را می‌دهد؛ مـا بیش‌ازحد رویـاهای‌مـان را « شیرین » سـاخته بودیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کســی کـه نگاهـت را نفهمیــد...  توضیــح های طولانی ات را هـــم نخـواهـــد فهمــیـــد ....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بلندشدن بایدخم شد اگرگاهی مشکلات تورا خم نمودبدان آغاز ایستادن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فكر مي كنم آدم هايي كه قيافه معمولي دارن بهترين هتند و به خاطر همين خدا كلي از اون ها را خلق كرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریدن , باور پرنده ایست که به پرواز می اندیشد وگرنه دلیل پرواز پر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف… من برای داشتنت دلی رو به دریا زدم که از اب واهمه داشت.....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهــــان باز کُنی قلـــاب ها به صُلابه ات میکِشَنـــد هـــِی ماهــی جان دریـــــا را فرامـــــــوش کُــن روزی حســـــرَتِ همـــین «رودخانه» به دِلــــــت می ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي شود با تو دل به دريا زد.......مي شود با تو دل به دنيا بست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هى لعنتى! بيا باهم بازى کنيم: تو پاکت های خالی سیگارم را بشمار، من هم "شماره هاى غريبه هاى توى گوشى أت را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدرقه اش کن... شاید با دیگری خوشتر باشد، مگر خوشحالیش آرزویت نبود؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در امتداد دود سیگارم ..! خط گیسوان کسی تکرار می شود که همه هستی مرا به باد داد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هایت را باور دارم مانند امضاء های ته نامه ات که می گفتی از خون است اما طعم انار می داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی تا میتوانی زن باش! و تا میتوانی مرد... آنگاه شاهد رویش معجزه خوشبختی باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ، ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺷﻠﻮﻏﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮﯾﺪﻥ ﻋﺎﺩﺗﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسـمـــــان بــا هـمــــه خــــورشـيـــد و بـا مــا ابـــر دارد ... مــي رســـد روزي بــه مـــا هـــم ..  صـبـــــــر دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لالایی اش رامن خواندم…ولى افسوس…روى پاى دیگرى خوابش برد…!