بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وقـتـی زنـم که تـو بـاور داشتـه بـاشی مـردی ... انسـان بـودن را بـایـد آمـوخت جنسـیت معنا نــدارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در انتظار بهترین پیام نیستم، من در انتظار پیامی از بهترینم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواجه عبدالله انصاری: بدانکه نماز زیاده خواندن کار پیرزنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، اما نان دادن،کار مردان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لايك هم نکن نــظر هم نگــذار همــان که بخــوانــی بــس است مــن به بــی محــلی آدمــها عــادت دارم... :( :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشه...!! نوبت منم میشه...!!! (اگه حرف دل توام همینه لایکــ کن)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کل زندگی به صدای پرنده ای که زیر گرمای آفتاب روی تیر برق لم داده ختم می شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـا پـسـرا بـه شـمـا دخـتـرا رانـنـدگـي يـاد مـيـديـم  حـداقـل شـمـا دخـتـرا هـم بـه مـا خـيـانـت يـاد بـديـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرا بــــرای دزدیــدن تـکـه نـانـی بـه زنـدان بـردنـد و پـانـزده سـال در آنـجـا هـر روز یـک قـرص نـان کـامـل مـجـانـی خـوردم!! "ژان وال ژان - بینوایان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مثل چی؟ مثل مادر؟ مثل مردم؟ مثل مسموم؟ مثل میز؟ مثل ...  . . . . تو تا ابد فکر کن میم برای من همیشه مثل "مرگ" است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و گاهی پشیمانی تنها در آوردن سوزن است از سینه‌ی پروانه‌ای غبار گرفته حسش بدجوری گرفتتم. شمام بچه بودین پروانه میگرفتین خشک میکردین ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـــــــهـــــایـــی کـــه حــــرف بـــرای گـــفـتـن کـم دارنــد درد بــرای گـفـتـن زیـاد دارنـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت استدلالیست که معنای دیگری را به دوش میکشد... گاه بغض،فریاد،زندگی... و گاه حتی مرگ تدریجی یک رویا،رویای داشتنِ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم مرد باشه و از آشغالا نون دربياره تا اينکه آشغال باشه و از نامردي کسب پول کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که؛ براشون مهم نیست عشقشون قشنگترین موجود دنیا باشه! فقط می خوان کسی کنارشون باشه که بشه باهاش قشنگترین دنیا رو ساخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به یکی تو زندگیت زیاد اهمیت میدی. اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی.. دقیقا به همین راحتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب می شد یه روزی از همین روزا خدا می اومد و می گفت همه سختیای این مدت "شوخی" بود می خواستم ببینم "جنبه" داری یا نه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وقـتـی زنـم که تـو بـاور داشتـه بـاشی مـردی ... انسـان بـودن را بـایـد آمـوخت جنسـیت معنا نــدارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در انتظار بهترین پیام نیستم، من در انتظار پیامی از بهترینم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواجه عبدالله انصاری: بدانکه نماز زیاده خواندن کار پیرزنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، اما نان دادن،کار مردان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لايك هم نکن نــظر هم نگــذار همــان که بخــوانــی بــس است مــن به بــی محــلی آدمــها عــادت دارم... :( :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشه...!! نوبت منم میشه...!!! (اگه حرف دل توام همینه لایکــ کن)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کل زندگی به صدای پرنده ای که زیر گرمای آفتاب روی تیر برق لم داده ختم می شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـا پـسـرا بـه شـمـا دخـتـرا رانـنـدگـي يـاد مـيـديـم  حـداقـل شـمـا دخـتـرا هـم بـه مـا خـيـانـت يـاد بـديـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرا بــــرای دزدیــدن تـکـه نـانـی بـه زنـدان بـردنـد و پـانـزده سـال در آنـجـا هـر روز یـک قـرص نـان کـامـل مـجـانـی خـوردم!! "ژان وال ژان - بینوایان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مثل چی؟ مثل مادر؟ مثل مردم؟ مثل مسموم؟ مثل میز؟ مثل ...  . . . . تو تا ابد فکر کن میم برای من همیشه مثل "مرگ" است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و گاهی پشیمانی تنها در آوردن سوزن است از سینه‌ی پروانه‌ای غبار گرفته حسش بدجوری گرفتتم. شمام بچه بودین پروانه میگرفتین خشک میکردین ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـــــــهـــــایـــی کـــه حــــرف بـــرای گـــفـتـن کـم دارنــد درد بــرای گـفـتـن زیـاد دارنـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت استدلالیست که معنای دیگری را به دوش میکشد... گاه بغض،فریاد،زندگی... و گاه حتی مرگ تدریجی یک رویا،رویای داشتنِ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم مرد باشه و از آشغالا نون دربياره تا اينکه آشغال باشه و از نامردي کسب پول کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که؛ براشون مهم نیست عشقشون قشنگترین موجود دنیا باشه! فقط می خوان کسی کنارشون باشه که بشه باهاش قشنگترین دنیا رو ساخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به یکی تو زندگیت زیاد اهمیت میدی. اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی.. دقیقا به همین راحتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب می شد یه روزی از همین روزا خدا می اومد و می گفت همه سختیای این مدت "شوخی" بود می خواستم ببینم "جنبه" داری یا نه