بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــاش مَن ديگــَري بودمــــ .... مــي نشستمــ روبِـروي خـودَمـــ ســر تــا پـــا گــوش مـي شدَمـــ تــا ببيَمـــ حـَرفـــ حسابَمــــ چيستــــ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی حرف بزن که ارزش حرفت بیشتر از سکوتت باشه و زمانی دوست انتخاب کن ، که ارزش دوستت بیش از تنهاییت باشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دوستان می تونن بگن : من احساست رو درک می کنم ولی بهترین دوستان می تونن بگن : من احساست رو احساس می کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحن صحبت کردن ما باعث بیشتر مشکلات زندگی می شه, اصلا موضوع این نیست که ما چی می گیم ، موضوع چگونه گفتنه, این مشکلات رو به وجود میاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زند گی باغیست که با عشق باقیست. "مشغول دل"باش نه"دل مشغول". "غصه های ما" از"قصه های خیالی ماست". اگر"فرهاد" باشی همه چیز"شیرین"است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، چند کیلو موزِ نه چندان اعلاست، برای بیماری که نفس‌هایش به شماره افتاده‌است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درد هم اگر خوردیم قشنگ است یه شانه یار هم بودیم قشنگ است در این دنیا که پایان به مرگ است.. برای هم اگر مردیم قشنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار چه کردی با دلها؟ دیگر دلخوش نیست. همه دلخون شده اند یاکه دلسنگ. و اگر باشد مجالی دلتنگ ولی بیرنگ..بی رنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه سوال از مخاطب خاصم دارم . . . . - چرا وقتی قهر میکنه و میره ، به فکر حاله من، پشته این موبایل لعنتی نیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق این نیست که موبایلتو بگیری دستت و براش یه اس ام اس بفرستی . . . . عشق اینه که وقتی اس ام اسو فرستادی، تا وقتی که جوابتو نداده، هی چشمت به صفحه موبایلت باشه و چشم ازش بر نداری . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن بـود دنـیـایـی کـه واســـه دیدنــــش بـــه شـــِــکـم مامـــــان لگـــــد میزدیــــم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايداسم غــــم جاي ميان وعده بود... صبحانه......غم......ناهار.....غم......شام....غم..... بــــــيــــــــــداري......غــــــــــــــــــــم...تاصبح فردا...آره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وقـتـی زنـم که تـو بـاور داشتـه بـاشی مـردی ... انسـان بـودن را بـایـد آمـوخت جنسـیت معنا نــدارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در انتظار بهترین پیام نیستم، من در انتظار پیامی از بهترینم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواجه عبدالله انصاری: بدانکه نماز زیاده خواندن کار پیرزنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، اما نان دادن،کار مردان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لايك هم نکن نــظر هم نگــذار همــان که بخــوانــی بــس است مــن به بــی محــلی آدمــها عــادت دارم... :( :(

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــاش مَن ديگــَري بودمــــ .... مــي نشستمــ روبِـروي خـودَمـــ ســر تــا پـــا گــوش مـي شدَمـــ تــا ببيَمـــ حـَرفـــ حسابَمــــ چيستــــ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی حرف بزن که ارزش حرفت بیشتر از سکوتت باشه و زمانی دوست انتخاب کن ، که ارزش دوستت بیش از تنهاییت باشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دوستان می تونن بگن : من احساست رو درک می کنم ولی بهترین دوستان می تونن بگن : من احساست رو احساس می کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحن صحبت کردن ما باعث بیشتر مشکلات زندگی می شه, اصلا موضوع این نیست که ما چی می گیم ، موضوع چگونه گفتنه, این مشکلات رو به وجود میاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زند گی باغیست که با عشق باقیست. "مشغول دل"باش نه"دل مشغول". "غصه های ما" از"قصه های خیالی ماست". اگر"فرهاد" باشی همه چیز"شیرین"است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، چند کیلو موزِ نه چندان اعلاست، برای بیماری که نفس‌هایش به شماره افتاده‌است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درد هم اگر خوردیم قشنگ است یه شانه یار هم بودیم قشنگ است در این دنیا که پایان به مرگ است.. برای هم اگر مردیم قشنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار چه کردی با دلها؟ دیگر دلخوش نیست. همه دلخون شده اند یاکه دلسنگ. و اگر باشد مجالی دلتنگ ولی بیرنگ..بی رنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه سوال از مخاطب خاصم دارم . . . . - چرا وقتی قهر میکنه و میره ، به فکر حاله من، پشته این موبایل لعنتی نیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق این نیست که موبایلتو بگیری دستت و براش یه اس ام اس بفرستی . . . . عشق اینه که وقتی اس ام اسو فرستادی، تا وقتی که جوابتو نداده، هی چشمت به صفحه موبایلت باشه و چشم ازش بر نداری . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن بـود دنـیـایـی کـه واســـه دیدنــــش بـــه شـــِــکـم مامـــــان لگـــــد میزدیــــم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايداسم غــــم جاي ميان وعده بود... صبحانه......غم......ناهار.....غم......شام....غم..... بــــــيــــــــــداري......غــــــــــــــــــــم...تاصبح فردا...آره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وقـتـی زنـم که تـو بـاور داشتـه بـاشی مـردی ... انسـان بـودن را بـایـد آمـوخت جنسـیت معنا نــدارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در انتظار بهترین پیام نیستم، من در انتظار پیامی از بهترینم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواجه عبدالله انصاری: بدانکه نماز زیاده خواندن کار پیرزنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، اما نان دادن،کار مردان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لايك هم نکن نــظر هم نگــذار همــان که بخــوانــی بــس است مــن به بــی محــلی آدمــها عــادت دارم... :( :(