بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا تا لباس را سیاه نبیننـב باور نمیڪننـב چیزے را از בست בاבه اے !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ای مادرخود را درخیابان گم کرده بود و با اضطراب به عابران نگاه می کرد در این موقع چشمش به پلیسی افتاد سریع نزد او رفت و گفت ببخشید آقا شما خانمی را بدون من ندیدید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو بدون! برای آدم نابینا،شیشه والماس فرقی نداره. پس اگرکسی قدرتو ندونست فکرنکن توشیشه ای! حتمأ اون نابیناست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس ن: نباشی ف: فرار میکنم از س: سکوت شب... حال فهمیدی چرا نفس خطابت میکنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار هر انسان میانگین افکار پنج نفری است که بیشتر وقت خود را با آنها میگذراند.  خود را در محاصره افراد موفق قرار دهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب تمثیلی است این که علی مولود کعبه است. یعنی اینکه باطن قبله را در امام پیدا کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ، ارزش آنرا دارد که به آن فکـر کنی زندگی، ارزش آنرا دارد که ببویی اش چون گل، که بنوشی اش چون شهد زندگی، بغض فـروخورده نیست زندگی، داغ جگــــر گـــوشه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

................................................................ هیچ قهرمان ماراتنی به اندازه پدرم به دنبال نان ندویده است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا یجایی از زندگیت یه اتفاقایی میوفته"هرچند تلخ ولی یه حکمتی توش هست.پس سعی کن برای پیش اومدن مساعل خوبو بد خدارو شکر کنی..یا علی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارباب ..... صد طبیب و صد پزشک و صد حکیم پرتوان. می شوند شاگردهای استکان چای تو....... السلام علیک یا ذبیح العطشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي روزگار هولت ميدهد ،قرار نيست بيفتي .... اگر به آسمان پيوند خورده باشي اوج خواهي گرفت ٠٠٠٠ اوج ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگم باد ! اگر لحظه ای کوتاه بیایم از تکرار این پیش پا افتاده ترین حرف که دوستت دارم ... دوستت دارم ؛ به نجابت باران قسم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای [داشتن] یک زندگی آسان دعا نکنید ...؛ دعا کنید تا توانایی آن را داشته باشید که از پس یک زندگی دشوار برآیید . " بروس لی "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدایی که دغدغه ی از دست دادنش را ندارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـی اعتـنایی تـو بـه کسی کـه بـه تـو راغب است کـم سعـادتـی است و تـمایل تـو بـه کسی کـه بـه تـو بـی رغـبت است، خـواری نـفس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها سکوتشان هم صدای دروغ می دهد ...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا تا لباس را سیاه نبیننـב باور نمیڪننـב چیزے را از בست בاבه اے !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ای مادرخود را درخیابان گم کرده بود و با اضطراب به عابران نگاه می کرد در این موقع چشمش به پلیسی افتاد سریع نزد او رفت و گفت ببخشید آقا شما خانمی را بدون من ندیدید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو بدون! برای آدم نابینا،شیشه والماس فرقی نداره. پس اگرکسی قدرتو ندونست فکرنکن توشیشه ای! حتمأ اون نابیناست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس ن: نباشی ف: فرار میکنم از س: سکوت شب... حال فهمیدی چرا نفس خطابت میکنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار هر انسان میانگین افکار پنج نفری است که بیشتر وقت خود را با آنها میگذراند.  خود را در محاصره افراد موفق قرار دهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب تمثیلی است این که علی مولود کعبه است. یعنی اینکه باطن قبله را در امام پیدا کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ، ارزش آنرا دارد که به آن فکـر کنی زندگی، ارزش آنرا دارد که ببویی اش چون گل، که بنوشی اش چون شهد زندگی، بغض فـروخورده نیست زندگی، داغ جگــــر گـــوشه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

................................................................ هیچ قهرمان ماراتنی به اندازه پدرم به دنبال نان ندویده است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا یجایی از زندگیت یه اتفاقایی میوفته"هرچند تلخ ولی یه حکمتی توش هست.پس سعی کن برای پیش اومدن مساعل خوبو بد خدارو شکر کنی..یا علی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارباب ..... صد طبیب و صد پزشک و صد حکیم پرتوان. می شوند شاگردهای استکان چای تو....... السلام علیک یا ذبیح العطشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي روزگار هولت ميدهد ،قرار نيست بيفتي .... اگر به آسمان پيوند خورده باشي اوج خواهي گرفت ٠٠٠٠ اوج ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگم باد ! اگر لحظه ای کوتاه بیایم از تکرار این پیش پا افتاده ترین حرف که دوستت دارم ... دوستت دارم ؛ به نجابت باران قسم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای [داشتن] یک زندگی آسان دعا نکنید ...؛ دعا کنید تا توانایی آن را داشته باشید که از پس یک زندگی دشوار برآیید . " بروس لی "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدایی که دغدغه ی از دست دادنش را ندارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـی اعتـنایی تـو بـه کسی کـه بـه تـو راغب است کـم سعـادتـی است و تـمایل تـو بـه کسی کـه بـه تـو بـی رغـبت است، خـواری نـفس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها سکوتشان هم صدای دروغ می دهد ...!