بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای [داشتن] یک زندگی آسان دعا نکنید ...؛ دعا کنید تا توانایی آن را داشته باشید که از پس یک زندگی دشوار برآیید . " بروس لی "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدایی که دغدغه ی از دست دادنش را ندارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـی اعتـنایی تـو بـه کسی کـه بـه تـو راغب است کـم سعـادتـی است و تـمایل تـو بـه کسی کـه بـه تـو بـی رغـبت است، خـواری نـفس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها سکوتشان هم صدای دروغ می دهد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آخریم بازمانده از گله شیرها هستیم ..... که دیگر غرش نمی کنیم فقط پوزخند میزنیم ..... و به داستانهایی که شغالها از دلاوریهای خود می گویند گوش می دهیم .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمعه هم گذشت ...مولا ! ... وه که چه دوست دارمت بیــا...گذار کن ببین ... که شهری بی تو منظری ست بی عبور، بی نگار تیره در غبار انتظار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اونقدر خدا زود به خواسته مون جواب میده که باورمون نمیشه از طرف اون بوده؛اینجاست که میگیم عجب شانسی آوردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ آسان بری تو را به آسمان نمی برد، راه را باید "قدم" به "قدم" پیمود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یہ روزایے هست آدم اینقدر حالش خوبہ هیچ اتفاقے نمیتونہ حال خوبشو خراب کنہ ! از این روزا رو واسہ همتون آرزو میکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺷﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ  ﮐﻮﭼﯿﮑﺸﺎﻥ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم ها ارزش جنگیدن ندارند ! رهایشان کنید ... غم ها آنقدر خسته اند ، که با کمترین بی توجهی ، از پای در می آیند ... پس برای شادی بغل باز کنید ، و با امید زندگی کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای دلم.... اون یوسفی که به کنعان برگشت استثنا بود... تو غمت رو بخور....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیخی به میان قومی رفت و گفت : می خواهید احکامی به شما بیاموزم که در دنیا و آخرت سعادتمند شوید؟ آنها یکصدا گفتند: ” نـــــــه ” شیخ ضایع شد ! و آن قوم سالها به خوبی و خوشی زندگی کردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب ، دعای خسته دلان مستجاب کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از اونجا شروع شد که قبل از انجام هرکاری بجای اینکه بگیم: خدا چی میگه؟ گفتیم: مردم چی میگن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن دانا بلندت می کند --------------------- بر زمین میکوبدت نادان دوست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای [داشتن] یک زندگی آسان دعا نکنید ...؛ دعا کنید تا توانایی آن را داشته باشید که از پس یک زندگی دشوار برآیید . " بروس لی "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدایی که دغدغه ی از دست دادنش را ندارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـی اعتـنایی تـو بـه کسی کـه بـه تـو راغب است کـم سعـادتـی است و تـمایل تـو بـه کسی کـه بـه تـو بـی رغـبت است، خـواری نـفس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها سکوتشان هم صدای دروغ می دهد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آخریم بازمانده از گله شیرها هستیم ..... که دیگر غرش نمی کنیم فقط پوزخند میزنیم ..... و به داستانهایی که شغالها از دلاوریهای خود می گویند گوش می دهیم .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمعه هم گذشت ...مولا ! ... وه که چه دوست دارمت بیــا...گذار کن ببین ... که شهری بی تو منظری ست بی عبور، بی نگار تیره در غبار انتظار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اونقدر خدا زود به خواسته مون جواب میده که باورمون نمیشه از طرف اون بوده؛اینجاست که میگیم عجب شانسی آوردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ آسان بری تو را به آسمان نمی برد، راه را باید "قدم" به "قدم" پیمود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یہ روزایے هست آدم اینقدر حالش خوبہ هیچ اتفاقے نمیتونہ حال خوبشو خراب کنہ ! از این روزا رو واسہ همتون آرزو میکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺷﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ  ﮐﻮﭼﯿﮑﺸﺎﻥ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم ها ارزش جنگیدن ندارند ! رهایشان کنید ... غم ها آنقدر خسته اند ، که با کمترین بی توجهی ، از پای در می آیند ... پس برای شادی بغل باز کنید ، و با امید زندگی کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای دلم.... اون یوسفی که به کنعان برگشت استثنا بود... تو غمت رو بخور....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیخی به میان قومی رفت و گفت : می خواهید احکامی به شما بیاموزم که در دنیا و آخرت سعادتمند شوید؟ آنها یکصدا گفتند: ” نـــــــه ” شیخ ضایع شد ! و آن قوم سالها به خوبی و خوشی زندگی کردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب ، دعای خسته دلان مستجاب کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از اونجا شروع شد که قبل از انجام هرکاری بجای اینکه بگیم: خدا چی میگه؟ گفتیم: مردم چی میگن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن دانا بلندت می کند --------------------- بر زمین میکوبدت نادان دوست.