بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش در توانم بود آنقدر خوب باشم که اگر روزی نبودم بگویی یادش بخیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همه صحبتهاحرف آخر زیباست حرف آخر من دیدن خوشبختی تو در فرداهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز است که بنده به وسیله ان خواستنیهای دنیا و اخرت را بدست می اورد... ۱----صبر بر بلا ۲----رضا به قضای خدا ۳----دعا در حال فراخ دستی ***پیامبر اکرم (ص) ***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آش روزگار چنان دهانم سوخت که از ترس!!!!!آب یخ راهم فوت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگها را دوست دارم"چون مرگ را میپذیرند" اما گردن به "قلاده"نمیدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یجایی شنیدم واسه بعضیا بهداشت تجملات به حساب میاد به امید روزی که احتیاجات دیگه حداقل تجمل نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از خواب  می چـرخم به سمتش  حـرفی نمی زنیم  فقـط به هم نگـاه می کنیم مـن و دیـوار رو به رویم را می گویم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت... مثل تمام کردن سیگار است... در نیمه شبی برفی... وقتی که تمام دکه های شهر بسته اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....مهــمانٍ آغـــوش هــر کــه هســتی . ....................................نــــوش جــانش.. ..همـــــین " یــاد تـــــــو ".. ......................................مــا را بًـــــــس اســـت... ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـمـیـگـم نــبــاشــی مــیـــمـیــــرم... نـــمــــیـــــگــم بـــی تــــــــو هــــــیـــــچـــــم... بــــودی، بــــــودی... نــــــبــــاشــــی، هــــســــتـــن کــســــایــــی کـــــه بـــــاشـــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻭﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﺍﻭﻧﻴﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﺨﻮﺍﺑﻪ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... یه چیز میگم ولی دلگیر نشو! به خودت قسم دنیات ته نامردیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*اینو شنیدی که میگن....* "هرگز به این فکر نکن که در برابر فاجعه ای که هنوز اتفاق نیفتاده ،چگونه عزا بگیری." نادر ابراهیمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـبـیـن وقـتـی مـی بـیـنـی يـارو داره مـيـسوزه اگـه دلـداريـش نـمـيـدی پـس حـداقـل زحـمـت بـکـش لال شـو ايـنـقـدر بـهـش نـگـو'' مـن كـه بـهـت گـفـتـه بـودم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عالم شعر و غزل بلد نیستم ساده میگم دلتنگتم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی... یه جایی... یه جوری... یه کسی... یه چیزی... صـــــــــــــبر داشته باشـــ!! صـــــــــــــبر داشته باشـــ!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش در توانم بود آنقدر خوب باشم که اگر روزی نبودم بگویی یادش بخیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همه صحبتهاحرف آخر زیباست حرف آخر من دیدن خوشبختی تو در فرداهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز است که بنده به وسیله ان خواستنیهای دنیا و اخرت را بدست می اورد... ۱----صبر بر بلا ۲----رضا به قضای خدا ۳----دعا در حال فراخ دستی ***پیامبر اکرم (ص) ***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آش روزگار چنان دهانم سوخت که از ترس!!!!!آب یخ راهم فوت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگها را دوست دارم"چون مرگ را میپذیرند" اما گردن به "قلاده"نمیدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یجایی شنیدم واسه بعضیا بهداشت تجملات به حساب میاد به امید روزی که احتیاجات دیگه حداقل تجمل نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از خواب  می چـرخم به سمتش  حـرفی نمی زنیم  فقـط به هم نگـاه می کنیم مـن و دیـوار رو به رویم را می گویم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت... مثل تمام کردن سیگار است... در نیمه شبی برفی... وقتی که تمام دکه های شهر بسته اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....مهــمانٍ آغـــوش هــر کــه هســتی . ....................................نــــوش جــانش.. ..همـــــین " یــاد تـــــــو ".. ......................................مــا را بًـــــــس اســـت... ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـمـیـگـم نــبــاشــی مــیـــمـیــــرم... نـــمــــیـــــگــم بـــی تــــــــو هــــــیـــــچـــــم... بــــودی، بــــــودی... نــــــبــــاشــــی، هــــســــتـــن کــســــایــــی کـــــه بـــــاشـــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻭﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﺍﻭﻧﻴﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﺨﻮﺍﺑﻪ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... یه چیز میگم ولی دلگیر نشو! به خودت قسم دنیات ته نامردیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*اینو شنیدی که میگن....* "هرگز به این فکر نکن که در برابر فاجعه ای که هنوز اتفاق نیفتاده ،چگونه عزا بگیری." نادر ابراهیمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـبـیـن وقـتـی مـی بـیـنـی يـارو داره مـيـسوزه اگـه دلـداريـش نـمـيـدی پـس حـداقـل زحـمـت بـکـش لال شـو ايـنـقـدر بـهـش نـگـو'' مـن كـه بـهـت گـفـتـه بـودم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عالم شعر و غزل بلد نیستم ساده میگم دلتنگتم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی... یه جایی... یه جوری... یه کسی... یه چیزی... صـــــــــــــبر داشته باشـــ!! صـــــــــــــبر داشته باشـــ!!