بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین چیز تو دنیا اینه که محبت مادرو با هان و چیه؟ جواب بدی ولی یه غریبه رو که فقط هوا و هوسه با جانم... جواب بدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یافتی تکه های سالم را بردار وبه راه ادامه بده....چون در پایان آرزوهای خود را برآورده خواهی یافت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تازه ثبت نام کردم دوستان هوای مارو داشته باشن  من عاشق شعرم تک بیتی های ناز براتون میزارم  مرگ غنی سر آغاز جنگ وارث است  رحمت بر آنکس که مردو کفن نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کاروانی است زود گذر "خرابه ای ناپایدار‏" تابلویی زیبا و فریب دهنده‏"‏ میسوزد و می سوزاند. و هیچ چیز در آن رنگ حقیقت نمیگیرد جز * رفاقت *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خُــدا وقتـی "تــــو" را مـی آفــریــد.... فَقــط بــِه یـکــ چیــز فِکـــر مـی کــرد... بــِـه مَــــن ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اب نطلبیده مراد دیدم ولی در زندگی نطلبیده چیزی جز تحمل کردن ندیدم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــه ســـــلامــــتـــــى خـــــودمـــــون كـــــه خــــوبـيـم.. امــــا بـــعـــضــــيـــــا فـكـر مـيـكـنـن خـوبـى از خـودشـونـه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکسی بعد هیچ کس دیگه نمرده! ولی خیلیا بعد خیلیا دیگه زندگی نکردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بــــــــــــــــــــاور می خواهد...... از جنس امــــــــــــــــــــید...... به رنـــــــــــــــــــگ خدا.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم درددلم را به همه کس بگویم ‍‍‍‌‌پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم تا همه فکر کنند نه دردی دارن نه قلبی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـَــت و مــَت, احمق نبودن. فقط یاد گرفته بودن برای رسیدن به هدفشون باید  تلاش کنند و مهم نبود چقدر اشتباه کنن, مهم این بود که در آخر به خواستــَشون میرسیدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلم نشستی ولی دوزانو!معذب نباش،بروعقب تکیه بده،این دل فقط جای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش در توانم بود آنقدر خوب باشم که اگر روزی نبودم بگویی یادش بخیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همه صحبتهاحرف آخر زیباست حرف آخر من دیدن خوشبختی تو در فرداهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز است که بنده به وسیله ان خواستنیهای دنیا و اخرت را بدست می اورد... ۱----صبر بر بلا ۲----رضا به قضای خدا ۳----دعا در حال فراخ دستی ***پیامبر اکرم (ص) ***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آش روزگار چنان دهانم سوخت که از ترس!!!!!آب یخ راهم فوت میکنم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین چیز تو دنیا اینه که محبت مادرو با هان و چیه؟ جواب بدی ولی یه غریبه رو که فقط هوا و هوسه با جانم... جواب بدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یافتی تکه های سالم را بردار وبه راه ادامه بده....چون در پایان آرزوهای خود را برآورده خواهی یافت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تازه ثبت نام کردم دوستان هوای مارو داشته باشن  من عاشق شعرم تک بیتی های ناز براتون میزارم  مرگ غنی سر آغاز جنگ وارث است  رحمت بر آنکس که مردو کفن نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کاروانی است زود گذر "خرابه ای ناپایدار‏" تابلویی زیبا و فریب دهنده‏"‏ میسوزد و می سوزاند. و هیچ چیز در آن رنگ حقیقت نمیگیرد جز * رفاقت *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خُــدا وقتـی "تــــو" را مـی آفــریــد.... فَقــط بــِه یـکــ چیــز فِکـــر مـی کــرد... بــِـه مَــــن ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اب نطلبیده مراد دیدم ولی در زندگی نطلبیده چیزی جز تحمل کردن ندیدم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــه ســـــلامــــتـــــى خـــــودمـــــون كـــــه خــــوبـيـم.. امــــا بـــعـــضــــيـــــا فـكـر مـيـكـنـن خـوبـى از خـودشـونـه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکسی بعد هیچ کس دیگه نمرده! ولی خیلیا بعد خیلیا دیگه زندگی نکردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بــــــــــــــــــــاور می خواهد...... از جنس امــــــــــــــــــــید...... به رنـــــــــــــــــــگ خدا.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم درددلم را به همه کس بگویم ‍‍‍‌‌پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم تا همه فکر کنند نه دردی دارن نه قلبی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـَــت و مــَت, احمق نبودن. فقط یاد گرفته بودن برای رسیدن به هدفشون باید  تلاش کنند و مهم نبود چقدر اشتباه کنن, مهم این بود که در آخر به خواستــَشون میرسیدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلم نشستی ولی دوزانو!معذب نباش،بروعقب تکیه بده،این دل فقط جای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش در توانم بود آنقدر خوب باشم که اگر روزی نبودم بگویی یادش بخیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همه صحبتهاحرف آخر زیباست حرف آخر من دیدن خوشبختی تو در فرداهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز است که بنده به وسیله ان خواستنیهای دنیا و اخرت را بدست می اورد... ۱----صبر بر بلا ۲----رضا به قضای خدا ۳----دعا در حال فراخ دستی ***پیامبر اکرم (ص) ***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آش روزگار چنان دهانم سوخت که از ترس!!!!!آب یخ راهم فوت میکنم