بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگيني باري که خدا بر دوش ما ميگذارد  به اندازه اي نيست که کمرمان را خُرد کند... بلکه به اندازه اي هست که مارا براي دعا به زانو درآورد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکـــس نمـی دانــد چقــدر جـایِ شـادمـانیهـای بـی سـبب در دل نســلِ مـا خـالیسـت …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتيه همه نگفته هايي که هميشه نگفته مي مونه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستــــــــــــــــــه امـ مخفف: خ(خرابمـــ)س(سردمــــ)ت(تاریکمـــ)ه(هیچمـــ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت بچه ای از نسل خودم نمیگذارم پا به این جهنم دره بزاره هرکس تجربشو به یه نحوی به فرزندش انتقال میده  منم اینجوریـــــــــــــــــــ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت بچه ای پا به دنیا میزاره . . . به محبت مادری شک میکنم  اگه این مادر محبت داشت نمیذاشت این بچه به این دنیای کپک زده پا بزاره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادما بازیو دوست دارن......انتخاب باتوست ک هم بازیشون باشی  یا اسباب بازیشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این دنیا شرمنده ام که واردش شدم...ای کاش درب خروجی داشتی...خسته ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس بخور مادرم... ناله بزن برای عمرت که بیهوده برای بزرگ کردن من گذراندی... نمیخواهم نا امیدت کنم، اما... آن جوان خوشبخت و خوشحالی که میخواستی نشدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندگارترین دیالوگها کلاه قرمزی و سروناز (ایرج طهماسب) سروناز: من از وقتی شما رو دیدم یه حسی دارم ... کلاه قرمزی : سرماخوردگی ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اگر آنچه میخوری مستت نکند از آن روست که گرسنگیت آنقدر که باید نبوده است." (آندره ژید)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه اسایش روح-هرچه ارامش دل-هرچه تقدیربلند-هرچه ازلطف خداست-همه ازعمق وجود-همه تقدیم به شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او گفتم دوست دارم.... كلي دليلو فلسفه و منطق چيدو رفت... شايد نميدانست دوست داشتن نه دليل است نه فلسفه و نه منطق دوست داشتن,دوست داشتن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رخ زیبای تو را خال زنم بر بدنم تا بماند یادگار بدنت در کفنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معشوقه و عشق عاشقان یک نفس است / رو هم نفسی جو، که جهان یک نفس است / با هم نفسی گر نفسی بنشینی / مجموع حیات عمر آن یک نفس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايــرانـسل عـزيز لـطف کـن کـسايي کـه خـطشونو زيـاد شـارژ ميکنن اس ام اس واسـه مـسابقه هات بـده دسـت از سـر مني که هفـته ها شـارژ نمـيکنم بــردار دلـمو نـلرزون بـا اس ام اسـات که فـکـر کنـم اونــه ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگيني باري که خدا بر دوش ما ميگذارد  به اندازه اي نيست که کمرمان را خُرد کند... بلکه به اندازه اي هست که مارا براي دعا به زانو درآورد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکـــس نمـی دانــد چقــدر جـایِ شـادمـانیهـای بـی سـبب در دل نســلِ مـا خـالیسـت …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتيه همه نگفته هايي که هميشه نگفته مي مونه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستــــــــــــــــــه امـ مخفف: خ(خرابمـــ)س(سردمــــ)ت(تاریکمـــ)ه(هیچمـــ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت بچه ای از نسل خودم نمیگذارم پا به این جهنم دره بزاره هرکس تجربشو به یه نحوی به فرزندش انتقال میده  منم اینجوریـــــــــــــــــــ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت بچه ای پا به دنیا میزاره . . . به محبت مادری شک میکنم  اگه این مادر محبت داشت نمیذاشت این بچه به این دنیای کپک زده پا بزاره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادما بازیو دوست دارن......انتخاب باتوست ک هم بازیشون باشی  یا اسباب بازیشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این دنیا شرمنده ام که واردش شدم...ای کاش درب خروجی داشتی...خسته ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس بخور مادرم... ناله بزن برای عمرت که بیهوده برای بزرگ کردن من گذراندی... نمیخواهم نا امیدت کنم، اما... آن جوان خوشبخت و خوشحالی که میخواستی نشدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندگارترین دیالوگها کلاه قرمزی و سروناز (ایرج طهماسب) سروناز: من از وقتی شما رو دیدم یه حسی دارم ... کلاه قرمزی : سرماخوردگی ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اگر آنچه میخوری مستت نکند از آن روست که گرسنگیت آنقدر که باید نبوده است." (آندره ژید)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه اسایش روح-هرچه ارامش دل-هرچه تقدیربلند-هرچه ازلطف خداست-همه ازعمق وجود-همه تقدیم به شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او گفتم دوست دارم.... كلي دليلو فلسفه و منطق چيدو رفت... شايد نميدانست دوست داشتن نه دليل است نه فلسفه و نه منطق دوست داشتن,دوست داشتن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رخ زیبای تو را خال زنم بر بدنم تا بماند یادگار بدنت در کفنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معشوقه و عشق عاشقان یک نفس است / رو هم نفسی جو، که جهان یک نفس است / با هم نفسی گر نفسی بنشینی / مجموع حیات عمر آن یک نفس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايــرانـسل عـزيز لـطف کـن کـسايي کـه خـطشونو زيـاد شـارژ ميکنن اس ام اس واسـه مـسابقه هات بـده دسـت از سـر مني که هفـته ها شـارژ نمـيکنم بــردار دلـمو نـلرزون بـا اس ام اسـات که فـکـر کنـم اونــه ...