بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا  آسمانت چه مزه ای است ؟!؟ من که فقط زمین خورده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این آشفته بازار و گرونی؛گردن کلفت اون کسیه ک واسه خانوادش ی لقمه نون حلال ببره سر سفره. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــاشـ ـق کــہ مــے شـوے . . . لـالـایــے خــوانـدטּ هــمـ یـــاد بـــگیـ ــر (!) شــبــ هــاے بــاقیـمـ ــانــده ے عــمـرتــ بـــہ ایـــטּ ســادگـــے هــا صبـــ ــح نخـــواهـــنـ ــد شـــد ../.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کبریتی روشن امده بود.. ومن پراز کاه بودم... خیال همه را راحت کرد............... دیگراز این مزرعه دانه ای غارت نخواهدشد..... ومن..دلم..برای کلاه حصیریه تازه ام میسوزد..............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خــدا شـب را خلـق کــرد  برای گریــه کـــردن برای بغـل کــردن یک بالشـت بـرای زل زدن بــه تاریکــــی بــرای نخــوابیــدن و خاطــره هــا را مـــرور کــــردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویاهای خط خورده دوران نوجوانی ام را در گوشه ای از قلبم قاب گرفته ام تا به یاد داشته باشم داشتن دست نیافتنی ترین رویاها نیز شیرین تر از بی رویا زیستن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم از آن است که خدا آنقدر این پا آن پا کند که تمام شود تاریخ مصرف ِ تمام ِ آرزوهایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز صفحه ی نیازمندیها را زیر و رو می کنم ! میدانم بالاخره یک روز به من لعنتی نیاز پیدا می کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيا رو بايد يهو از زندگيت حذف كني، مثل كندن چسب زخم (̲̅ :̲̅ :̲̅ :̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅ :̲̅ :̲̅ :̲̅) از روي پوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا فهمید که مــنو تـــــو چقدر باهم خـوشـیـم و نیازی به دنــیا نــــداریم.. حــســـودیــش شد مــنـــــو گذاشت این سر و تـــــــــورو اون سر دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خَستــــه ام....! امــــا تَحمـُـــل مـی کُنــم... خُــــدایـــا؛ روزِگـــارت با من و احساسم بـَــد تـــا کـــرد...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت را بر خودت تحمیل نكن. هیچ چیز را برخودت تحمیل نكن. شادی كن؛ آواز بخوان، بگذار ذهنت خسته شود. آنگاه رفته رفته لحظات كوچكی از سكوت و آرامش واردت می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قدر هم بد نیست پیامای ایرانسل بعضی وقتا ابروداری میکنه و بعضی وقتا از تنهایی درت میاره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه خدا را صدا ميزنم، پاسخ نميدهد... نميدانم بايد صدايم را بلندتر كنم يا دلم را صاف تر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از این نوع انسانهای حقیر که باتمسخر دیگران احساس بزرگی میکنند ! چه احساس کاذب و پوچ و بی ارزشی ست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسناک ترین.. کوتاهترین داستان دنیا.... اخرین انسان روی کره ی زمین تنها در اتاقش نشسته بود و زانوهایش را در اغوش کشیده بود... که ناگهان... در زدند....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا  آسمانت چه مزه ای است ؟!؟ من که فقط زمین خورده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این آشفته بازار و گرونی؛گردن کلفت اون کسیه ک واسه خانوادش ی لقمه نون حلال ببره سر سفره. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــاشـ ـق کــہ مــے شـوے . . . لـالـایــے خــوانـدטּ هــمـ یـــاد بـــگیـ ــر (!) شــبــ هــاے بــاقیـمـ ــانــده ے عــمـرتــ بـــہ ایـــטּ ســادگـــے هــا صبـــ ــح نخـــواهـــنـ ــد شـــد ../.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کبریتی روشن امده بود.. ومن پراز کاه بودم... خیال همه را راحت کرد............... دیگراز این مزرعه دانه ای غارت نخواهدشد..... ومن..دلم..برای کلاه حصیریه تازه ام میسوزد..............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خــدا شـب را خلـق کــرد  برای گریــه کـــردن برای بغـل کــردن یک بالشـت بـرای زل زدن بــه تاریکــــی بــرای نخــوابیــدن و خاطــره هــا را مـــرور کــــردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویاهای خط خورده دوران نوجوانی ام را در گوشه ای از قلبم قاب گرفته ام تا به یاد داشته باشم داشتن دست نیافتنی ترین رویاها نیز شیرین تر از بی رویا زیستن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم از آن است که خدا آنقدر این پا آن پا کند که تمام شود تاریخ مصرف ِ تمام ِ آرزوهایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز صفحه ی نیازمندیها را زیر و رو می کنم ! میدانم بالاخره یک روز به من لعنتی نیاز پیدا می کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيا رو بايد يهو از زندگيت حذف كني، مثل كندن چسب زخم (̲̅ :̲̅ :̲̅ :̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅ :̲̅ :̲̅ :̲̅) از روي پوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا فهمید که مــنو تـــــو چقدر باهم خـوشـیـم و نیازی به دنــیا نــــداریم.. حــســـودیــش شد مــنـــــو گذاشت این سر و تـــــــــورو اون سر دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خَستــــه ام....! امــــا تَحمـُـــل مـی کُنــم... خُــــدایـــا؛ روزِگـــارت با من و احساسم بـَــد تـــا کـــرد...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت را بر خودت تحمیل نكن. هیچ چیز را برخودت تحمیل نكن. شادی كن؛ آواز بخوان، بگذار ذهنت خسته شود. آنگاه رفته رفته لحظات كوچكی از سكوت و آرامش واردت می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قدر هم بد نیست پیامای ایرانسل بعضی وقتا ابروداری میکنه و بعضی وقتا از تنهایی درت میاره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه خدا را صدا ميزنم، پاسخ نميدهد... نميدانم بايد صدايم را بلندتر كنم يا دلم را صاف تر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از این نوع انسانهای حقیر که باتمسخر دیگران احساس بزرگی میکنند ! چه احساس کاذب و پوچ و بی ارزشی ست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسناک ترین.. کوتاهترین داستان دنیا.... اخرین انسان روی کره ی زمین تنها در اتاقش نشسته بود و زانوهایش را در اغوش کشیده بود... که ناگهان... در زدند....