بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نخل بودم، قرار بود خم نشوم جز با تو و خنده هات همدم نشوم یک سیب دگر بچین و "حوایم" باش نامردم اگر دوباره "آدم" نشوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

::::: حکمت هایی از نهج البلاغه ::::: ‏↳‏ ارزش هر کس به مقدار دانایی و تخصص اوست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختلاف طبقاتی یعنی: بالا شهر نشین ها از گوشت ومرغ خسته شده باشن وپایین شهر نشین ها از اب استخوان و تخم مرغ خسته شده باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت دل کسیو نشکنید..... من یه بار دل شکستم الان دارم خورده شیشه های دله خودمو جمع میکنم.... شک نکنید اگه یه دلی رو بشکنید یکی هم پبدا میشه دله ما رو بشکنه دیدم که میگم از رو تجربه میحرفم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد و مرگ اجتناب ناپذیر است .  فاصله این دو را بهه شکار لحظه های طلایی مشغول باش . در آن صورت زندگی را واقعا زندگی کرده ای !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از گم شدن در جاهای شلوغ میترسم...من را به ذهنت نه...به قلبت بسپار!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗـﺘــــﯽ ” ﺧـــــﻮﺍﺏ ” ﺑــــﺮﺍﯼِ ﻓــــﺮﺍﺭ ﺍﺯ ” ﺑﯿــــﺪﺍﺭﯼ ” ﺑـــﺎﺷـﺪ , ﯾﻌﻨــــــﯽ ” ﺗﻤــــــﺎﻡ ” ﺷــــــﺪﻩ ﺍﯼ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما با کسي که فکر ميکند با کشتن شما به بهشت ميرود نميتوانيد بحث منطقي داشته باشيد... ناپلون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـسـتـادم بـه سـر پـنـجـه ی پـا امـا حـیـــف ..... دسـتـش از روی سـرم رد شـد و بـر مـادر خـورد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبا ترین معنی دنیا لبخند یه دوسته که بی صدا بهت میگه به یادتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر : بیــــــــــــــــــــــــا دوری کنیم از هم . . . پسر : نمیتونم . . . دختر : چرا آخه ؟ پسر : دلم تنگ میشه بیش از حد ، دلم تنگ میشه بیش از حد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاب عکس تو را بغل کردم مژه هایم به هم گره خوردند بغض سر بسته ای ترک برداشت لحظه انفجار نزدیک است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشی با خوبی فرق دارد چون بعضی اوقات باید به خاطر خوبی ها از خیلی از خوشی ها ، گذشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـوی ایـن دنـیـای مـجـازی ، چـه خـوب "لایـک" مـیـخـورن بـدبـخـتـی هـای مـا ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بابا !!!!!! خسته شدم اینقدر دنبال دنیا دویدم! کاش میشد یکم هم دنیا دنبال من می دوید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شاپرکی را از تار عنکبوت می گیری . خیلی آرام تا رهایش کنی. شاپرک میان دستانت له می شود . . .  نیت تو کجا و سرنوشت کجا . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نخل بودم، قرار بود خم نشوم جز با تو و خنده هات همدم نشوم یک سیب دگر بچین و "حوایم" باش نامردم اگر دوباره "آدم" نشوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

::::: حکمت هایی از نهج البلاغه ::::: ‏↳‏ ارزش هر کس به مقدار دانایی و تخصص اوست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختلاف طبقاتی یعنی: بالا شهر نشین ها از گوشت ومرغ خسته شده باشن وپایین شهر نشین ها از اب استخوان و تخم مرغ خسته شده باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت دل کسیو نشکنید..... من یه بار دل شکستم الان دارم خورده شیشه های دله خودمو جمع میکنم.... شک نکنید اگه یه دلی رو بشکنید یکی هم پبدا میشه دله ما رو بشکنه دیدم که میگم از رو تجربه میحرفم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد و مرگ اجتناب ناپذیر است .  فاصله این دو را بهه شکار لحظه های طلایی مشغول باش . در آن صورت زندگی را واقعا زندگی کرده ای !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از گم شدن در جاهای شلوغ میترسم...من را به ذهنت نه...به قلبت بسپار!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗـﺘــــﯽ ” ﺧـــــﻮﺍﺏ ” ﺑــــﺮﺍﯼِ ﻓــــﺮﺍﺭ ﺍﺯ ” ﺑﯿــــﺪﺍﺭﯼ ” ﺑـــﺎﺷـﺪ , ﯾﻌﻨــــــﯽ ” ﺗﻤــــــﺎﻡ ” ﺷــــــﺪﻩ ﺍﯼ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما با کسي که فکر ميکند با کشتن شما به بهشت ميرود نميتوانيد بحث منطقي داشته باشيد... ناپلون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـسـتـادم بـه سـر پـنـجـه ی پـا امـا حـیـــف ..... دسـتـش از روی سـرم رد شـد و بـر مـادر خـورد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبا ترین معنی دنیا لبخند یه دوسته که بی صدا بهت میگه به یادتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر : بیــــــــــــــــــــــــا دوری کنیم از هم . . . پسر : نمیتونم . . . دختر : چرا آخه ؟ پسر : دلم تنگ میشه بیش از حد ، دلم تنگ میشه بیش از حد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاب عکس تو را بغل کردم مژه هایم به هم گره خوردند بغض سر بسته ای ترک برداشت لحظه انفجار نزدیک است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشی با خوبی فرق دارد چون بعضی اوقات باید به خاطر خوبی ها از خیلی از خوشی ها ، گذشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـوی ایـن دنـیـای مـجـازی ، چـه خـوب "لایـک" مـیـخـورن بـدبـخـتـی هـای مـا ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بابا !!!!!! خسته شدم اینقدر دنبال دنیا دویدم! کاش میشد یکم هم دنیا دنبال من می دوید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شاپرکی را از تار عنکبوت می گیری . خیلی آرام تا رهایش کنی. شاپرک میان دستانت له می شود . . .  نیت تو کجا و سرنوشت کجا . .