بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جایی هم هست در خانه  که آدم وقتی نگاهش میکند دلش میخواهد دوباره مسلمان شود ! ♥ جایی که مادر نماز میخواند ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب و روزت همه بیدار که آید شاید، کور شد دیده بر این کوره ره شاید ها. شاید ای دل که مسیحا نفست آمد و رفت، باختی هستی خود بر سر می‌آید ها......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول بهروز وثوق: رقمى نيستم ؛ ولى صد رقم ميخوامت رفيق!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردنت برایم مثل اب خوردن بود..از همان اب هایی که میپرد توی گلو و سالها سرفه میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايـے ... تاواטּ همـﮧ خوش بينے هایے است کـﮧ بـﮧ בنيا و آבمهاے اين روزها בاشتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این جشن بارونی یه عمری تو گوشات خوندن: "نمیذاریم نمیتونی" تو دریایی نمیدونی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طـــلای گنبد تو، وعده گاه کـــــفتر هاست ... کبوتر دل من ، بی شکیب می آید !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت مثل تمام کردن سیگار است درنیمه شب برفی، وقتی همه دکه ها بسته است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خیلی ها ماه رمضان سی روز تمرین بازیگری در پیشگاه خداوند است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتی کسی را در حال گریستن میبینید، بهتر است که نپرسید چرا؟؟ گاهی فقط سه کلمه کافیست تا باعث شود دوباره احساس خوب به او دست دهد و آن سه کلمه عبارت اند از: من اینجا کنارتم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه رابـطـه فـقـط مـخـصـوص دو نـفـره... ولـی بـعـضـی احـمـق ها، شـمـارش بـلـد نـیـسـتـن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي دريغا همدم مَـحـرم كم است چون كه مَـحرم كيميايي اعظم است راز دل هرگز مگو با مَـحـرمـت چون كه مَـحرم، مَـحرمش نامَحرم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت بار سنگينيست!كسی بر دوش می گيرد، كه يک دنيا "وفا" دارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...تموم عاشقونه هاتو واسه کسی بگو، بخون، بنویس.... .......……… که اگه چند سال هم از تاریخ مصرفش گذشت و به دستش افتاد و خوند... .. ..... باز دلش به هوات پر بکشه.......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که شمردید دیدید تعداد خدابیامرزهای اطرافتون زیاد شده،از هرکی خواستید حرف بزنید مجبور شدید یه خدابیامرز به اسمش وصل کنید اون روز بدونید سنتون رفته بالا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که در باور مهتابی عشق ، رنگ دریا داری / فکر امروزت باش ، به کجا می نگری ؟ زندگی ثانیه ایست ، هیچ کس تنها نیست ، ما خدا را داریم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جایی هم هست در خانه  که آدم وقتی نگاهش میکند دلش میخواهد دوباره مسلمان شود ! ♥ جایی که مادر نماز میخواند ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب و روزت همه بیدار که آید شاید، کور شد دیده بر این کوره ره شاید ها. شاید ای دل که مسیحا نفست آمد و رفت، باختی هستی خود بر سر می‌آید ها......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول بهروز وثوق: رقمى نيستم ؛ ولى صد رقم ميخوامت رفيق!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردنت برایم مثل اب خوردن بود..از همان اب هایی که میپرد توی گلو و سالها سرفه میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايـے ... تاواטּ همـﮧ خوش بينے هایے است کـﮧ بـﮧ בنيا و آבمهاے اين روزها בاشتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این جشن بارونی یه عمری تو گوشات خوندن: "نمیذاریم نمیتونی" تو دریایی نمیدونی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طـــلای گنبد تو، وعده گاه کـــــفتر هاست ... کبوتر دل من ، بی شکیب می آید !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت مثل تمام کردن سیگار است درنیمه شب برفی، وقتی همه دکه ها بسته است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خیلی ها ماه رمضان سی روز تمرین بازیگری در پیشگاه خداوند است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتی کسی را در حال گریستن میبینید، بهتر است که نپرسید چرا؟؟ گاهی فقط سه کلمه کافیست تا باعث شود دوباره احساس خوب به او دست دهد و آن سه کلمه عبارت اند از: من اینجا کنارتم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه رابـطـه فـقـط مـخـصـوص دو نـفـره... ولـی بـعـضـی احـمـق ها، شـمـارش بـلـد نـیـسـتـن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي دريغا همدم مَـحـرم كم است چون كه مَـحرم كيميايي اعظم است راز دل هرگز مگو با مَـحـرمـت چون كه مَـحرم، مَـحرمش نامَحرم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت بار سنگينيست!كسی بر دوش می گيرد، كه يک دنيا "وفا" دارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...تموم عاشقونه هاتو واسه کسی بگو، بخون، بنویس.... .......……… که اگه چند سال هم از تاریخ مصرفش گذشت و به دستش افتاد و خوند... .. ..... باز دلش به هوات پر بکشه.......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که شمردید دیدید تعداد خدابیامرزهای اطرافتون زیاد شده،از هرکی خواستید حرف بزنید مجبور شدید یه خدابیامرز به اسمش وصل کنید اون روز بدونید سنتون رفته بالا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که در باور مهتابی عشق ، رنگ دریا داری / فکر امروزت باش ، به کجا می نگری ؟ زندگی ثانیه ایست ، هیچ کس تنها نیست ، ما خدا را داریم . . .