بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــعــضــيــام مث تبلیغات بالای سایت قـيــمـتـشـون مــشــخــصــه . . . مــواظــب باشین زیادی خــرجــشــون نـکــنــين ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ‏↳‏ در شــگفتــــم از کســـی کــه مــی تـــوانـــد استــغفــار کنـــد و نــاامیـــد اســتـــ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه برگشت و جفا کردو به هیچم بفروخت... به همه عالمش از من نتوانند خرید!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت کرده ای مادر ...پشت این قلب عاشق فرزندت آرام آرام جان می سپارد ...و تو فراموش کردن را به او نیاموخته بودی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آدم نابینا الماس و شیشه یکیست ، اگر کسی قدر تو را ندانست فکر نکن تو شیشه ای ! اون نابیناست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکردم در این دنیا گناهی ، فقط کردم به چشمانت نگاهی ، گناه من اگر باشد گناهی ، مجازاتم کن هر طور که خواهی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مث آهن شدم انگار تو میگی محو پروازم،یه پیله میکنم امشب شاید پروانه شم بازم،کاش اینجا بود دوتا دستات نمی تونم بخوابم باز،میسوزه جای قیچی ، چه شکلی بود پر پرواز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کلمه، یک کلمه را به خاطر بسپار و دیگر مشکلی نخواهی داشت. کلمه "متفاوت" را به یاد داشته باش. تو با هر کس دیگر در دنیا فرق داری...! ریچارد باخ-گریز از سرزمین امن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را ارزان نفروش در فروشگاه بزرگ هستی روی دلت نوشته شده قیمت =خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار که مشکلات را درک کنی  تا لذت کیش و مات را درک کنی  زحمت بکش این پیاز را پوست بگیر  تا فلسفه‌ی حیات را درک کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...آهـای تــو .........تــویـی که وقتی نگاهت میــکنم .. .....نگـاهت را ازم میــدزدی......! .. ......زمــانی تمــوم وسـعتـــ ِ نــگاهـت .. ..................مـــــالِ من بـــود..! ... ....میــفــهمی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت دیدی دارن بهت حسادت میکنن، بدون داری راهتو درست میری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی چیزها را باید با دوش اب داغ یا پیاده روی تنهایی یا تند غذا خوردن با فلفل زیاد یا سکوت طولانی  . . . طـــــــــــــــــــــــــــــی کـــــــــــــــــــــــــــــــرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفــــــا ز ما نديده اي قبول اما خوب... خودت به رحمت شاهانه عادتمان دادي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتى تابلوى ورود ممنوع كه يه اتوبانو ، يه تنه حريفه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب یادم هست ... زمانی که تورا بدست آوردم لبخند زدمو به پشت سر خیره شدم چیزی نبود  تمام دنیایم را برای تو از دست داده بودم! 2باره لبخند زدم چون می ارزید! اگر تو نبودی همین لبخند راهم نداشتم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــعــضــيــام مث تبلیغات بالای سایت قـيــمـتـشـون مــشــخــصــه . . . مــواظــب باشین زیادی خــرجــشــون نـکــنــين ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ‏↳‏ در شــگفتــــم از کســـی کــه مــی تـــوانـــد استــغفــار کنـــد و نــاامیـــد اســتـــ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه برگشت و جفا کردو به هیچم بفروخت... به همه عالمش از من نتوانند خرید!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت کرده ای مادر ...پشت این قلب عاشق فرزندت آرام آرام جان می سپارد ...و تو فراموش کردن را به او نیاموخته بودی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آدم نابینا الماس و شیشه یکیست ، اگر کسی قدر تو را ندانست فکر نکن تو شیشه ای ! اون نابیناست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکردم در این دنیا گناهی ، فقط کردم به چشمانت نگاهی ، گناه من اگر باشد گناهی ، مجازاتم کن هر طور که خواهی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مث آهن شدم انگار تو میگی محو پروازم،یه پیله میکنم امشب شاید پروانه شم بازم،کاش اینجا بود دوتا دستات نمی تونم بخوابم باز،میسوزه جای قیچی ، چه شکلی بود پر پرواز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کلمه، یک کلمه را به خاطر بسپار و دیگر مشکلی نخواهی داشت. کلمه "متفاوت" را به یاد داشته باش. تو با هر کس دیگر در دنیا فرق داری...! ریچارد باخ-گریز از سرزمین امن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را ارزان نفروش در فروشگاه بزرگ هستی روی دلت نوشته شده قیمت =خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار که مشکلات را درک کنی  تا لذت کیش و مات را درک کنی  زحمت بکش این پیاز را پوست بگیر  تا فلسفه‌ی حیات را درک کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...آهـای تــو .........تــویـی که وقتی نگاهت میــکنم .. .....نگـاهت را ازم میــدزدی......! .. ......زمــانی تمــوم وسـعتـــ ِ نــگاهـت .. ..................مـــــالِ من بـــود..! ... ....میــفــهمی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت دیدی دارن بهت حسادت میکنن، بدون داری راهتو درست میری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی چیزها را باید با دوش اب داغ یا پیاده روی تنهایی یا تند غذا خوردن با فلفل زیاد یا سکوت طولانی  . . . طـــــــــــــــــــــــــــــی کـــــــــــــــــــــــــــــــرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفــــــا ز ما نديده اي قبول اما خوب... خودت به رحمت شاهانه عادتمان دادي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتى تابلوى ورود ممنوع كه يه اتوبانو ، يه تنه حريفه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب یادم هست ... زمانی که تورا بدست آوردم لبخند زدمو به پشت سر خیره شدم چیزی نبود  تمام دنیایم را برای تو از دست داده بودم! 2باره لبخند زدم چون می ارزید! اگر تو نبودی همین لبخند راهم نداشتم...