بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیاجایست وقتی زانوهایت راازشدت تنهایی بغل گرفته ای به جای همدردی ......برایت پول خردمی اندازند!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقـدر محکـم احساس ِ دوستــــ داشتن را مُشت کرده اي  خود ِ تـــو هــــــم باور نداري که اين مُشتـــــ خالي ست . . . باز کن مُشتتـــــ را قول مي دهم با هم تعجبـــــ کنيم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا صدای پا زیاد می شنوم اما هیچ کدام تو نیستی ، دلم خوش کرده خودش را به این فکر که شاید " پا برهنه بیایی " ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصیت میکنم بعد از مرگم،گوشتهای بدنم را به دوستانم بدهند تا میل کنند آخر آنها به خوردن گوشت برادر مرده یشان خیلی علاقه دارند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجا دلبری زیباتر از "ایران" سراغ دارید ؟ معشوقی که هزاران هزار پیکر عاشق در زیر پایش ، تن به خاک کشیده اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت این است كه برای خوشبختی، هیچ زمانی بهتر از همین الآن وجود ندارد. اگر الآن نه، پس كی؟ زندگی همواره پر از چالش است. و مشکلات تمامی نخواهند داشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رخی آدمــــها به یک دلیل از مسیر زندگی ما مـیگذرند و میروند تـا به مـا درسهایی بیاموزند که اگـــــر می ماندند هرگز یـــــاد نمی گرفتیــــم !! ♥ زنده یاد خسرو شکیبایی ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"و چقــــــدر دیر می فهمیم که زندگــــــی همین روز هاییست که منتظر گذشتنش هستیم" همین روزه همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم"اییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت در دستان مادر بود ، مادر آن را زمین گذاشت تا ما را در آغوش بگیرد ، اکنون میگویند بهشت زیر پای مادران است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

בلـــَم گرفتــﮧ... از همــﮧ ی بــی تفآوتــی هآ... از همــﮧ فــَرآموشی هآ...  از هَمﮧ بــی اعتمــآدی هآ... کــآش معلــمی بود و انشـ ـ ـــآیی مــی خوآســت... "روزگــآر خوב رآ چگونــه مــی گــُذرآنید؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندامراعزیزگردان وبه خودپسندی دچارم مکن،مرابه بندگی وخاکساری درگاهت توفیق ده وچنان مکن که عبادت خویش رابزرگ پندارم وآن راتباه کنم.(صحیفه سجادیه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی از هر شخص نقشی را میخواهد.این فقط خود فرد است که می تواند کشف کند باید در زندگی چه نقشی را ایفا کند. ویکتور فرانکل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عارفی را دیدم که در دستی آب داشت و در دستی آتش. می گفت می روم تا آب در دوزخ ریزم و آتش در بهشت افکنم تا کسی خدا را نه از بیم آتش پرستد و نه از ذوق بهشت... خدا را برای خدا باید خواست!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ها بر من گذشت تا بدانم كيستم سرنوشتم هر چه بوده من پشيمان نيستم من اگر سردار عشقم يا كه پاك باخته ام سرنوشتم را به دستان خودم ساخته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته که خدا ما رو بعضی وقت ها میزاره تو انفاس ولی صبر و شکیبایی هم داده که این انفاسها رو تحمل کنیم و بگذرونیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردی چه حس خوبی بهت دست میده وقتی 3-4 صبح تو سکوت و ارامش شب صدای جارو زدن رفتگرو میشنوی؟؟؟؟!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیاجایست وقتی زانوهایت راازشدت تنهایی بغل گرفته ای به جای همدردی ......برایت پول خردمی اندازند!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقـدر محکـم احساس ِ دوستــــ داشتن را مُشت کرده اي  خود ِ تـــو هــــــم باور نداري که اين مُشتـــــ خالي ست . . . باز کن مُشتتـــــ را قول مي دهم با هم تعجبـــــ کنيم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا صدای پا زیاد می شنوم اما هیچ کدام تو نیستی ، دلم خوش کرده خودش را به این فکر که شاید " پا برهنه بیایی " ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصیت میکنم بعد از مرگم،گوشتهای بدنم را به دوستانم بدهند تا میل کنند آخر آنها به خوردن گوشت برادر مرده یشان خیلی علاقه دارند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجا دلبری زیباتر از "ایران" سراغ دارید ؟ معشوقی که هزاران هزار پیکر عاشق در زیر پایش ، تن به خاک کشیده اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت این است كه برای خوشبختی، هیچ زمانی بهتر از همین الآن وجود ندارد. اگر الآن نه، پس كی؟ زندگی همواره پر از چالش است. و مشکلات تمامی نخواهند داشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رخی آدمــــها به یک دلیل از مسیر زندگی ما مـیگذرند و میروند تـا به مـا درسهایی بیاموزند که اگـــــر می ماندند هرگز یـــــاد نمی گرفتیــــم !! ♥ زنده یاد خسرو شکیبایی ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"و چقــــــدر دیر می فهمیم که زندگــــــی همین روز هاییست که منتظر گذشتنش هستیم" همین روزه همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم"اییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت در دستان مادر بود ، مادر آن را زمین گذاشت تا ما را در آغوش بگیرد ، اکنون میگویند بهشت زیر پای مادران است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

בلـــَم گرفتــﮧ... از همــﮧ ی بــی تفآوتــی هآ... از همــﮧ فــَرآموشی هآ...  از هَمﮧ بــی اعتمــآدی هآ... کــآش معلــمی بود و انشـ ـ ـــآیی مــی خوآســت... "روزگــآر خوב رآ چگونــه مــی گــُذرآنید؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندامراعزیزگردان وبه خودپسندی دچارم مکن،مرابه بندگی وخاکساری درگاهت توفیق ده وچنان مکن که عبادت خویش رابزرگ پندارم وآن راتباه کنم.(صحیفه سجادیه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی از هر شخص نقشی را میخواهد.این فقط خود فرد است که می تواند کشف کند باید در زندگی چه نقشی را ایفا کند. ویکتور فرانکل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عارفی را دیدم که در دستی آب داشت و در دستی آتش. می گفت می روم تا آب در دوزخ ریزم و آتش در بهشت افکنم تا کسی خدا را نه از بیم آتش پرستد و نه از ذوق بهشت... خدا را برای خدا باید خواست!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ها بر من گذشت تا بدانم كيستم سرنوشتم هر چه بوده من پشيمان نيستم من اگر سردار عشقم يا كه پاك باخته ام سرنوشتم را به دستان خودم ساخته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته که خدا ما رو بعضی وقت ها میزاره تو انفاس ولی صبر و شکیبایی هم داده که این انفاسها رو تحمل کنیم و بگذرونیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردی چه حس خوبی بهت دست میده وقتی 3-4 صبح تو سکوت و ارامش شب صدای جارو زدن رفتگرو میشنوی؟؟؟؟!!!!!