بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه هنوز بوی دستان مردی را میدهد که به امید دوباره من زیر آفتاب ساعت ها کار میکرد و امروز .... من چگونه نگاه خشک شده ام را به لبخند سرد قاب عکس برگردانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یك سفر است، نه یك مقصد ... هیچ زمانی بهتر از همین لحظه برای شاد بودن وجود ندارد. زندگی كنید و از حال لذت ببرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مادری که بخاطر بچه اش یک عمر با کسی که دوستش ندارد زندگی میکند**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت یعنی پیاده شدن جسین (ع) دربحبوحه ی جنگ از اسب برای دلداریه دختر سه ساله اش... عشق و محبت یعنی این...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوبی که در آتش خاکستر شده بود با خود گفت شاید داغی آتش را ببخشم اما ضربه هایی که تبر به من زد را نخواهم بخشید.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا دلم میگری که بعضیا باید شیرینیه زندگی دلشون رو بزنه اونوقت بعضیا باید با همین زولبیا بامیه زندگیشون رو شیرین کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى هوا نفس كشيدن سخت است... اى هواى دل من من تمام دل خود را كندم. بىهوا نفس كشيدن سخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا تا حالا شده بخوای یه بار از ته دل خدا رو شکر کنی که: "خدا روشکر ازین بدتر هم میشد بشه اما نشد" خداروشکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ‏↳‏ بـــرتـــریــن زهـــد ، پنهـــان داشتـــن زهـــد اســـتــ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابـطــه ايجــاد کـُن ، ولــي واردِ رابطــه ي کســي نشــو .. " حيــوانات هـم ، بــه جـُفـت هــاي يکــديگــر کــاري نــدارنــد "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاحالا شده بخوابی,خواب شیرین ببینی, بعدش ک بیذار شدی از خدا بخوای ک 2باره خوابت ببره و ادامه خوابتو ببینی؟!؟!؟! سلامتیه همه اوونایی ک رویاهاشوونو تو خوابشون میبینن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ‏↳‏ عفـتـ‏‏ ورزیــدن ، زینـتـــ‏‏‏‏ فقــ‏‏ـر‏‏ و شکــ‏‏ـرگــ‏‏ـذاری زینــ‏‏ـتــ‏‏ بــ‏‏ـی نیــ‏‏ـازی اســ‏‏ـتــ‏‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی درد ِ دل ها گوش نمی خواهد ... ، گوشه ی ِ آغوش می خواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـتـاسـفـانـه ایـن عـیـن حـقـیـقـتـه...  از دخـتـر بـودنـت بـایـد در جـامـعـه مجـازی لـذت بـبـری و از پـسـر بـودنـت در جـامـعـه واقـعـی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دروغها واقعا شاخ ودم داشتند آن لحظه چقدر قیافه ات دیدنی میشد وقتی گفتی... دوست دارم... واگرقلبها واقعا صدای شکستن داشتندآن لحظه چقدر شنیدنی بود صدای شکستن قلبم وقتی فهمیدم ... دروغ گفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كــوروش بزرگ: من با هیچكــس بر سر آیین و باوری كه دارد نمی جنگم چرا كه خـــدای هر كس همانیست كه خـــرد او می گوید

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه هنوز بوی دستان مردی را میدهد که به امید دوباره من زیر آفتاب ساعت ها کار میکرد و امروز .... من چگونه نگاه خشک شده ام را به لبخند سرد قاب عکس برگردانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یك سفر است، نه یك مقصد ... هیچ زمانی بهتر از همین لحظه برای شاد بودن وجود ندارد. زندگی كنید و از حال لذت ببرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مادری که بخاطر بچه اش یک عمر با کسی که دوستش ندارد زندگی میکند**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت یعنی پیاده شدن جسین (ع) دربحبوحه ی جنگ از اسب برای دلداریه دختر سه ساله اش... عشق و محبت یعنی این...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوبی که در آتش خاکستر شده بود با خود گفت شاید داغی آتش را ببخشم اما ضربه هایی که تبر به من زد را نخواهم بخشید.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا دلم میگری که بعضیا باید شیرینیه زندگی دلشون رو بزنه اونوقت بعضیا باید با همین زولبیا بامیه زندگیشون رو شیرین کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى هوا نفس كشيدن سخت است... اى هواى دل من من تمام دل خود را كندم. بىهوا نفس كشيدن سخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا تا حالا شده بخوای یه بار از ته دل خدا رو شکر کنی که: "خدا روشکر ازین بدتر هم میشد بشه اما نشد" خداروشکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ‏↳‏ بـــرتـــریــن زهـــد ، پنهـــان داشتـــن زهـــد اســـتــ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابـطــه ايجــاد کـُن ، ولــي واردِ رابطــه ي کســي نشــو .. " حيــوانات هـم ، بــه جـُفـت هــاي يکــديگــر کــاري نــدارنــد "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاحالا شده بخوابی,خواب شیرین ببینی, بعدش ک بیذار شدی از خدا بخوای ک 2باره خوابت ببره و ادامه خوابتو ببینی؟!؟!؟! سلامتیه همه اوونایی ک رویاهاشوونو تو خوابشون میبینن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ‏↳‏ عفـتـ‏‏ ورزیــدن ، زینـتـــ‏‏‏‏ فقــ‏‏ـر‏‏ و شکــ‏‏ـرگــ‏‏ـذاری زینــ‏‏ـتــ‏‏ بــ‏‏ـی نیــ‏‏ـازی اســ‏‏ـتــ‏‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی درد ِ دل ها گوش نمی خواهد ... ، گوشه ی ِ آغوش می خواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـتـاسـفـانـه ایـن عـیـن حـقـیـقـتـه...  از دخـتـر بـودنـت بـایـد در جـامـعـه مجـازی لـذت بـبـری و از پـسـر بـودنـت در جـامـعـه واقـعـی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دروغها واقعا شاخ ودم داشتند آن لحظه چقدر قیافه ات دیدنی میشد وقتی گفتی... دوست دارم... واگرقلبها واقعا صدای شکستن داشتندآن لحظه چقدر شنیدنی بود صدای شکستن قلبم وقتی فهمیدم ... دروغ گفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كــوروش بزرگ: من با هیچكــس بر سر آیین و باوری كه دارد نمی جنگم چرا كه خـــدای هر كس همانیست كه خـــرد او می گوید