بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت هر چی خواستی ازخدافقط بخواه  من خواستم وبه من داد فقطباید صبرکرد  امتحان کن شک نکن بهت میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای ابری از قدم زدن میترسم چون ســـــــــــــــــــــــــــایه ام... تنها کسی کی به او اعتماد دارم کنارم نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فــراقــ دوســتــانــ آخــر ز مــا چــیــزیــ نــمــانــد هــر کــهــ رفــتــ از هـستـیــ مــا پــارهــ ایــ بــا خــویــشــ بــرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز فلک نام تو را چرخ زدی هر لحظه زمین عشق تو را حرف زدی شیرینی عشق تو چه ها با ما کرد فرهاد به تیشه کوه را چنگ زدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزرعه که درو شد، کلاغ هم رفت، بیچاره مترسک احساسش را به کسی سپرده بود که برای نیازش تنهایی اش را پر کرده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــدایا قـبح گـناه را در نـگاه مـان مـریـز ! مـارا گـرفتار تـوجیه وتـلبیس شیطان مـساز آنـچنان کـه وجـدانـمان مُعطّل بـمانـد و حـقیقت از مـا رو بـگردانـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر توجه مان را به چیزی جلب کنیم که ازآن وحشت داریم. بطور قطع همان بلایی راکه از آن می ترسیم،به سرمان می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خصلت فردا… دیر بودن آنست… همین امروز… باید دوستت بدارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیـــاقـــت چـیزیـه کـــ خیلیا ندارن! خــیــــلــیـــا... بیــشتـر مواقـعـم تـنـهـایـی مـا أ بـی لـیـاقـتـی بـقـیس...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

↯خــــــــــوزستــــــــــان↯ دَر خــــــــــاکِ بی توجهــــــــــی،مَدفــــــــــون شد ⇦وَطَنــــــــــم⇨ تو آســــــــــوده بــــــــــاش.....√√√√√√√√

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آنکه میرود...کمی از مارا با خود میبرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلاتکلیفـــم مـثل کتـاب فـراموش شــده ای که روی نـیمکت یک پارک سـوت و کور بـادِ دیـوانه نـخوانده ورقش میـزند هـــــر ورقـــــش بــیت بــیت غــزلش قـصــه ی غصــه ی مـن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به بهانه هميشگي گريست... بگذار بگريد و بداند هرانچه خواست....هميشه نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ گر کافر و گبر و بت برستی بازآ این درگه ما درگه نومیدی نیست صدبار اگر توبه شکستی باز آ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین فعلی که میشود به سادگی صرف کرد ، عمر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است ............... ور نه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت هر چی خواستی ازخدافقط بخواه  من خواستم وبه من داد فقطباید صبرکرد  امتحان کن شک نکن بهت میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای ابری از قدم زدن میترسم چون ســـــــــــــــــــــــــــایه ام... تنها کسی کی به او اعتماد دارم کنارم نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فــراقــ دوســتــانــ آخــر ز مــا چــیــزیــ نــمــانــد هــر کــهــ رفــتــ از هـستـیــ مــا پــارهــ ایــ بــا خــویــشــ بــرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز فلک نام تو را چرخ زدی هر لحظه زمین عشق تو را حرف زدی شیرینی عشق تو چه ها با ما کرد فرهاد به تیشه کوه را چنگ زدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزرعه که درو شد، کلاغ هم رفت، بیچاره مترسک احساسش را به کسی سپرده بود که برای نیازش تنهایی اش را پر کرده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــدایا قـبح گـناه را در نـگاه مـان مـریـز ! مـارا گـرفتار تـوجیه وتـلبیس شیطان مـساز آنـچنان کـه وجـدانـمان مُعطّل بـمانـد و حـقیقت از مـا رو بـگردانـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر توجه مان را به چیزی جلب کنیم که ازآن وحشت داریم. بطور قطع همان بلایی راکه از آن می ترسیم،به سرمان می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خصلت فردا… دیر بودن آنست… همین امروز… باید دوستت بدارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیـــاقـــت چـیزیـه کـــ خیلیا ندارن! خــیــــلــیـــا... بیــشتـر مواقـعـم تـنـهـایـی مـا أ بـی لـیـاقـتـی بـقـیس...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

↯خــــــــــوزستــــــــــان↯ دَر خــــــــــاکِ بی توجهــــــــــی،مَدفــــــــــون شد ⇦وَطَنــــــــــم⇨ تو آســــــــــوده بــــــــــاش.....√√√√√√√√

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آنکه میرود...کمی از مارا با خود میبرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلاتکلیفـــم مـثل کتـاب فـراموش شــده ای که روی نـیمکت یک پارک سـوت و کور بـادِ دیـوانه نـخوانده ورقش میـزند هـــــر ورقـــــش بــیت بــیت غــزلش قـصــه ی غصــه ی مـن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به بهانه هميشگي گريست... بگذار بگريد و بداند هرانچه خواست....هميشه نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ گر کافر و گبر و بت برستی بازآ این درگه ما درگه نومیدی نیست صدبار اگر توبه شکستی باز آ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین فعلی که میشود به سادگی صرف کرد ، عمر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است ............... ور نه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار.