بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این زندگی همه اش مار بود پس پله هایش کجاست؟!؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدسخته دست سردتوتودسته یکی دیگه بزاری که بهش هیچ حسی نداری.تافقط به یاربیمعرفتت ثابت کنی منم میتونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این هائی که سخت می شوند ... ، لال می شوند ... ، ساکن می شوند ... ، مثل ِ دیوار ... ، این ها نمی افتند ... ، فرو می ریزند ... مثل ِ دیوار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته دلت به قلاب ماهيگيري گير كنه كه فقط براي تفريح اومده ماهيگيري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام ! مثل مَردی که رفیقش نامرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﺭﻓﯿﻖ، ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ، ﺗﺎ ﻣﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﺯﺍﻭﯾﻪ، ﺑﻪ ﻫﻖﻫﻖ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ...~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم با تو که چی ببینی ! کثیفی پنجره یا زیبایی منظره ! امیدوارم همیشه قشنگ ببینی حتی از پشت ی پنجره کثیف...*-*\

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخـــاوت آن اســـتــ کـــه تـــو آغـــاز کـــنی ؛ زیـــرا آنچـــه بـــا درخـــواســـتــ داده مــی شـــود و یـــا از روی شـــرم یـــا از بیـــم ، سخـــن نـــاپسنـــد شـــنیدن اســـتــ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت راحت شکسته ها نفرین هم بکنند گیرا نیست نفرین ته دل میخواهد.دل شکسته هم که دیگر سروته ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطرتو حس میکنم همین حوالی این دفعه فراتر از خواب و خیالی فال حافظ هم میگه که برمیگردی بیا تا پر بشه قاب عکس خالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس!!!!!! بگذار بروند !ماندن که التماسی نیست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـتـت داشـتم … زيــــــــاد … کـمـش کـردي … کـــمترش کـردي … بــي تـفاوت شــدم … لااقل ديـگر مرا به نــفـرت نـرسان …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی که امروز در این "قفس" میکشم کفران نعمتی است که دیروز در "باغ" کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم میزنم بر در باغ. که من از این همه دیوار بدم می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انتها ترین جاده جاده معرفت است که کمتر کسی قادر به پیومدن است. اهای تو که آخر جاده ایستاده ای خدا قوت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت به دوســــــتتــ دارمــِ  یه تـــنــــــهـــــــــــــــا ؛  دل خوش نکن تا طعمـِ  بــــــــــهـ بـــــــــــــازي گــــــــــــــرفتـــــــــهـ شدنــــ  رو نچشی.. «کشیدم که میگم»

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این زندگی همه اش مار بود پس پله هایش کجاست؟!؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدسخته دست سردتوتودسته یکی دیگه بزاری که بهش هیچ حسی نداری.تافقط به یاربیمعرفتت ثابت کنی منم میتونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این هائی که سخت می شوند ... ، لال می شوند ... ، ساکن می شوند ... ، مثل ِ دیوار ... ، این ها نمی افتند ... ، فرو می ریزند ... مثل ِ دیوار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته دلت به قلاب ماهيگيري گير كنه كه فقط براي تفريح اومده ماهيگيري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام ! مثل مَردی که رفیقش نامرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﺭﻓﯿﻖ، ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ، ﺗﺎ ﻣﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﺯﺍﻭﯾﻪ، ﺑﻪ ﻫﻖﻫﻖ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ...~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم با تو که چی ببینی ! کثیفی پنجره یا زیبایی منظره ! امیدوارم همیشه قشنگ ببینی حتی از پشت ی پنجره کثیف...*-*\

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخـــاوت آن اســـتــ کـــه تـــو آغـــاز کـــنی ؛ زیـــرا آنچـــه بـــا درخـــواســـتــ داده مــی شـــود و یـــا از روی شـــرم یـــا از بیـــم ، سخـــن نـــاپسنـــد شـــنیدن اســـتــ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت راحت شکسته ها نفرین هم بکنند گیرا نیست نفرین ته دل میخواهد.دل شکسته هم که دیگر سروته ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطرتو حس میکنم همین حوالی این دفعه فراتر از خواب و خیالی فال حافظ هم میگه که برمیگردی بیا تا پر بشه قاب عکس خالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس!!!!!! بگذار بروند !ماندن که التماسی نیست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـتـت داشـتم … زيــــــــاد … کـمـش کـردي … کـــمترش کـردي … بــي تـفاوت شــدم … لااقل ديـگر مرا به نــفـرت نـرسان …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی که امروز در این "قفس" میکشم کفران نعمتی است که دیروز در "باغ" کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم میزنم بر در باغ. که من از این همه دیوار بدم می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انتها ترین جاده جاده معرفت است که کمتر کسی قادر به پیومدن است. اهای تو که آخر جاده ایستاده ای خدا قوت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت به دوســــــتتــ دارمــِ  یه تـــنــــــهـــــــــــــــا ؛  دل خوش نکن تا طعمـِ  بــــــــــهـ بـــــــــــــازي گــــــــــــــرفتـــــــــهـ شدنــــ  رو نچشی.. «کشیدم که میگم»