بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی که امروز در این "قفس" میکشم کفران نعمتی است که دیروز در "باغ" کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم میزنم بر در باغ. که من از این همه دیوار بدم می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انتها ترین جاده جاده معرفت است که کمتر کسی قادر به پیومدن است. اهای تو که آخر جاده ایستاده ای خدا قوت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت به دوســــــتتــ دارمــِ  یه تـــنــــــهـــــــــــــــا ؛  دل خوش نکن تا طعمـِ  بــــــــــهـ بـــــــــــــازي گــــــــــــــرفتـــــــــهـ شدنــــ  رو نچشی.. «کشیدم که میگم»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کجایی سهراب؟آب را گل کردند...چشم هارا بستند...وچه با دل کردند...صبرکن ای سهراب قایقت جا دارد؟من هم از همهمه ی داغ زمین بیزارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخــه ایـن چـه دلـداری دادنـیـه ؟؟؟ " لـیـاقـتـت رو نـداشـت " ... چـنـد نـفـر لـیـاقـت مــا رو نـداشـتـن خـو !!! یـعـنـی مــا انـقـدر خــفـنـیـم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یا کسی را برای دوست داشتن  نداشتن ، هر دو درد است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس یک جور زندگی کردن رو دوست داره ! من دوست دارم تو اتاقم تنها باشم ، با کبریتم سیگار روشن کنم و دودش رو تماشا کنم . . . نه ناراحتم ! نه افسرده ! فقط چیزه جذابی اون بیرون وجود نداره ، همین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست دیدن طلوع خورشید در چشمان تو............. من غروبش را به شب تقدیم میکنم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هــر کــی خوبی کنی چند برابرشو جبــــران میکنه!!!! بـــا"بــــــــــــــــدی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش کن...... این خداست ک باتو سخن میگوید. آن لحظه ک با عشق تلاوتش میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ.............بیا که زندگی ما را کشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عازم یک سفرم  سفری دور به جایی نزدیک سفری از خود من تا به خودم مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل مایه دار بودنه بعضی از ما بچه فقیرا فرهنگمونه ، پس تو عین بی مایگی مایه دار ترینیم ... لایک کن اگه مث من مایه داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خـــــــــــــودمون... که نه مــــخاطـــــــــب بودیم نه خـــــــــــــــــاص  چه برسه ب " مخــــــــــاطب خــــاص "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که دوست داری همواره کسی به یادت باشد به یاد من باش که من همیشه به یاد توام از طرف بهترین دوست تو: خدا (سوره بقره آیه ۱۵۲)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی که امروز در این "قفس" میکشم کفران نعمتی است که دیروز در "باغ" کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم میزنم بر در باغ. که من از این همه دیوار بدم می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انتها ترین جاده جاده معرفت است که کمتر کسی قادر به پیومدن است. اهای تو که آخر جاده ایستاده ای خدا قوت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت به دوســــــتتــ دارمــِ  یه تـــنــــــهـــــــــــــــا ؛  دل خوش نکن تا طعمـِ  بــــــــــهـ بـــــــــــــازي گــــــــــــــرفتـــــــــهـ شدنــــ  رو نچشی.. «کشیدم که میگم»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کجایی سهراب؟آب را گل کردند...چشم هارا بستند...وچه با دل کردند...صبرکن ای سهراب قایقت جا دارد؟من هم از همهمه ی داغ زمین بیزارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخــه ایـن چـه دلـداری دادنـیـه ؟؟؟ " لـیـاقـتـت رو نـداشـت " ... چـنـد نـفـر لـیـاقـت مــا رو نـداشـتـن خـو !!! یـعـنـی مــا انـقـدر خــفـنـیـم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یا کسی را برای دوست داشتن  نداشتن ، هر دو درد است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس یک جور زندگی کردن رو دوست داره ! من دوست دارم تو اتاقم تنها باشم ، با کبریتم سیگار روشن کنم و دودش رو تماشا کنم . . . نه ناراحتم ! نه افسرده ! فقط چیزه جذابی اون بیرون وجود نداره ، همین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست دیدن طلوع خورشید در چشمان تو............. من غروبش را به شب تقدیم میکنم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هــر کــی خوبی کنی چند برابرشو جبــــران میکنه!!!! بـــا"بــــــــــــــــدی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش کن...... این خداست ک باتو سخن میگوید. آن لحظه ک با عشق تلاوتش میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ.............بیا که زندگی ما را کشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عازم یک سفرم  سفری دور به جایی نزدیک سفری از خود من تا به خودم مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل مایه دار بودنه بعضی از ما بچه فقیرا فرهنگمونه ، پس تو عین بی مایگی مایه دار ترینیم ... لایک کن اگه مث من مایه داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خـــــــــــــودمون... که نه مــــخاطـــــــــب بودیم نه خـــــــــــــــــاص  چه برسه ب " مخــــــــــاطب خــــاص "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که دوست داری همواره کسی به یادت باشد به یاد من باش که من همیشه به یاد توام از طرف بهترین دوست تو: خدا (سوره بقره آیه ۱۵۲)