بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شريف ترين دلها دلي است كه انديشه ي آزار كسان درآن نباشد. "نیچه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الــهـی الـعـفـو.. الــهـی الـعـفـو.. الــهـی الـعـفـو خــــــــدایــــا ؟ مــن دلـم گــرمِ حـسـیـن ِ .. تـو مـرا مـی بـخـشـی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتــاب را دوســت دارم بخـاطـر پیـراهنـت روی طنـاب رخـت بــــــاران را اگــر کـه مـی بـارد بـر چتــر آبــی تـو و چـون تـو نمــاز مـی خـوانی مـــن خــداپـرســت شـده ام... ( بیــــــژن نجــــــدی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی آهو که با اینکه ضامنش امام رضا(ع) بود اما حتی یه دونه وام هم از جایی نگرفت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد “امروز” حرفی برای گفتن نداشته باشی با کسی که تا “دیروز” تمام حرف هایت را فقط به او می گفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هر چند وقت یکبار به من یاد آوری کن: نامحرم نامحرم است! چه در دنیای مجازی چه در دنیای حقیقی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جا مانده است  چیزی در جایی که دیگر هیچگاه هیچ چیز جایش را نمیگیرد نه موی سیاه و نه دندان های سفید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاجعه یعنی انقدر در تو غرق شده ام که از تلاقی نگاهم با دیگری احساس خیانت میکنم!عشق یعنی همین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ‏ هـــر چیـــز کـــه شمـــردنــی اســـتــ پــایــان مــی پــذیـــرد ، و هـــر چـــه را انتظـــار مــی کشیـــدی ، خـــواهـــد رسیـــد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خونواده ی بیماری و دارم که دکتر بهشون میگه خطر رفع شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ‏ انسـ‏‏ـان بـ‏‏ـا نفسـ‏‏ـی کـ‏‏ـه مـ‏‏ـی کشـ‏‏ـد قـ‏‏ـدمـ‏‏ـی بـ‏‏ـه سـ‏‏ـوی مـ‏‏ـرگ مـ‏‏ـی رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جلال، رحمانی ، در کمال، سبحانی نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی نه کَس به تو ماند و نه به کَس مانی پیداست که در میان جانی، بلکه زنده به چیزی است که تو آنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بر دشمنت دست يافتى ، بخشيدن او را شكرانه پيروزى قرار ده. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان قـــــــــوی دردهای خود را  مانند کفشهای پاشنه بلند می پوشند! مهــم نیست چقـــــدر اذیت می شوند شما فقــــــط زیبایی آنهـا را می توانید بینیــد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی که هیچ وقت نگی متاسفم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل عشق مترسک به کلاغ.... مرگ یک مزرعه است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شريف ترين دلها دلي است كه انديشه ي آزار كسان درآن نباشد. "نیچه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الــهـی الـعـفـو.. الــهـی الـعـفـو.. الــهـی الـعـفـو خــــــــدایــــا ؟ مــن دلـم گــرمِ حـسـیـن ِ .. تـو مـرا مـی بـخـشـی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتــاب را دوســت دارم بخـاطـر پیـراهنـت روی طنـاب رخـت بــــــاران را اگــر کـه مـی بـارد بـر چتــر آبــی تـو و چـون تـو نمــاز مـی خـوانی مـــن خــداپـرســت شـده ام... ( بیــــــژن نجــــــدی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی آهو که با اینکه ضامنش امام رضا(ع) بود اما حتی یه دونه وام هم از جایی نگرفت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد “امروز” حرفی برای گفتن نداشته باشی با کسی که تا “دیروز” تمام حرف هایت را فقط به او می گفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هر چند وقت یکبار به من یاد آوری کن: نامحرم نامحرم است! چه در دنیای مجازی چه در دنیای حقیقی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جا مانده است  چیزی در جایی که دیگر هیچگاه هیچ چیز جایش را نمیگیرد نه موی سیاه و نه دندان های سفید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاجعه یعنی انقدر در تو غرق شده ام که از تلاقی نگاهم با دیگری احساس خیانت میکنم!عشق یعنی همین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ‏ هـــر چیـــز کـــه شمـــردنــی اســـتــ پــایــان مــی پــذیـــرد ، و هـــر چـــه را انتظـــار مــی کشیـــدی ، خـــواهـــد رسیـــد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خونواده ی بیماری و دارم که دکتر بهشون میگه خطر رفع شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ‏ انسـ‏‏ـان بـ‏‏ـا نفسـ‏‏ـی کـ‏‏ـه مـ‏‏ـی کشـ‏‏ـد قـ‏‏ـدمـ‏‏ـی بـ‏‏ـه سـ‏‏ـوی مـ‏‏ـرگ مـ‏‏ـی رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جلال، رحمانی ، در کمال، سبحانی نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی نه کَس به تو ماند و نه به کَس مانی پیداست که در میان جانی، بلکه زنده به چیزی است که تو آنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بر دشمنت دست يافتى ، بخشيدن او را شكرانه پيروزى قرار ده. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان قـــــــــوی دردهای خود را  مانند کفشهای پاشنه بلند می پوشند! مهــم نیست چقـــــدر اذیت می شوند شما فقــــــط زیبایی آنهـا را می توانید بینیــد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی که هیچ وقت نگی متاسفم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل عشق مترسک به کلاغ.... مرگ یک مزرعه است.