بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول یکی عمر دو روزه ما ارزش غم نداره  باخته کسی که هر روز غم روی غم میزاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا خیلی خوشم اومد از این دیالوگ سریال دودکش: وقتی به آدم بگن احمق میگه مهم نیس فحش دادن دیگه بذا فحش بدن... اما وقتی احمق فرضش کنن خیلی بش بر میخوره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا توبچگی تو خونه فوتبال بازی میکردن یادش بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدال ِ شجاعت ... یا نشان ِ لیاقت ... یا شهرت ... ، به این سختی ها هم نیست ... ، گاهی یک مرد ... به جای ِ یک رژ ِ لب روی ِ یک جعبه ی ِ عطر ... بیشتر افتخار می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ضرس قاطع میگم که: خدا اینجاست و حواسش به ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دوستیا همینه: سرش گُــــل تـــَهش گـــرگــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...درد دارد... وقتی چیزی را کسر کنی که با وجودت جمع زده ای!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها.....! زیر دوش آب سردبی صدا رها میکنم بغض زخم هایت را  وهمه می گویند خوش به حالش چه آسان فراموش کرد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراب رد پای تو کجای جاده پیدا شد؟ کجا دستاتو گم کردم که تقدیر من اینجا شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ کسـ‏‏ـی کـ‏‏ـه از گفتـ‏‏ـن نمی دانـ‏‏ـم روی گـ‏‏ـردان اسـ‏‏ـت ، ‏ بـ‏‏ـه هـ‏‏ـلاکت و نابـ‏‏ـودی می رسـ‏‏ـد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا برایم تمام شد اما من برای دنیا نه هنوزم از دستش نقاشی های خستگیم را میکشم ... بازم خستم ... خـــســـتـــهـــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنـــــــــــــی قشنگتــــــــــــــرین فیــــــــــلمی که تـــــــــو عمـــــرم دیدم((مسیر سبز)) بودمخصــــــوصــــا اونجــــــــاش که جـــــان کــــافی میگه: خستـــــم رییــــس خستــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنـی نشـد ما از یکـی بپـرسیـم چنـد سالتـه نگـه چنـد میـخــوره ؟ :| واسه شما هم اینجوریه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر :من نه پول دارم نه قیافه نه موقعیت اجتماعی خوب، برای چی از من خوشت اومده؟ پسر :برای اینکه همۀ این چیزا رو خودم دارم، هم پول هم موقعیت اجتماعی هم قیافه، دیگه نیازی نیست اینارو از تو هم بخوام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــدایــا .... بـاور کـن ایـن یـکـی دعـا نـیـس .... یـــه خــواهـشـه ... یــه الـتـمـاسـه .... مــهــربــونــی رو بــه قــلــب مــا آدمــا بــرگــردون ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی همه اونایی که: مخاطب خاصّشون خداست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول یکی عمر دو روزه ما ارزش غم نداره  باخته کسی که هر روز غم روی غم میزاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا خیلی خوشم اومد از این دیالوگ سریال دودکش: وقتی به آدم بگن احمق میگه مهم نیس فحش دادن دیگه بذا فحش بدن... اما وقتی احمق فرضش کنن خیلی بش بر میخوره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا توبچگی تو خونه فوتبال بازی میکردن یادش بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدال ِ شجاعت ... یا نشان ِ لیاقت ... یا شهرت ... ، به این سختی ها هم نیست ... ، گاهی یک مرد ... به جای ِ یک رژ ِ لب روی ِ یک جعبه ی ِ عطر ... بیشتر افتخار می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ضرس قاطع میگم که: خدا اینجاست و حواسش به ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دوستیا همینه: سرش گُــــل تـــَهش گـــرگــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...درد دارد... وقتی چیزی را کسر کنی که با وجودت جمع زده ای!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها.....! زیر دوش آب سردبی صدا رها میکنم بغض زخم هایت را  وهمه می گویند خوش به حالش چه آسان فراموش کرد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراب رد پای تو کجای جاده پیدا شد؟ کجا دستاتو گم کردم که تقدیر من اینجا شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ کسـ‏‏ـی کـ‏‏ـه از گفتـ‏‏ـن نمی دانـ‏‏ـم روی گـ‏‏ـردان اسـ‏‏ـت ، ‏ بـ‏‏ـه هـ‏‏ـلاکت و نابـ‏‏ـودی می رسـ‏‏ـد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا برایم تمام شد اما من برای دنیا نه هنوزم از دستش نقاشی های خستگیم را میکشم ... بازم خستم ... خـــســـتـــهـــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنـــــــــــــی قشنگتــــــــــــــرین فیــــــــــلمی که تـــــــــو عمـــــرم دیدم((مسیر سبز)) بودمخصــــــوصــــا اونجــــــــاش که جـــــان کــــافی میگه: خستـــــم رییــــس خستــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنـی نشـد ما از یکـی بپـرسیـم چنـد سالتـه نگـه چنـد میـخــوره ؟ :| واسه شما هم اینجوریه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر :من نه پول دارم نه قیافه نه موقعیت اجتماعی خوب، برای چی از من خوشت اومده؟ پسر :برای اینکه همۀ این چیزا رو خودم دارم، هم پول هم موقعیت اجتماعی هم قیافه، دیگه نیازی نیست اینارو از تو هم بخوام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــدایــا .... بـاور کـن ایـن یـکـی دعـا نـیـس .... یـــه خــواهـشـه ... یــه الـتـمـاسـه .... مــهــربــونــی رو بــه قــلــب مــا آدمــا بــرگــردون ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی همه اونایی که: مخاطب خاصّشون خداست...