بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنـی نشـد ما از یکـی بپـرسیـم چنـد سالتـه نگـه چنـد میـخــوره ؟ :| واسه شما هم اینجوریه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر :من نه پول دارم نه قیافه نه موقعیت اجتماعی خوب، برای چی از من خوشت اومده؟ پسر :برای اینکه همۀ این چیزا رو خودم دارم، هم پول هم موقعیت اجتماعی هم قیافه، دیگه نیازی نیست اینارو از تو هم بخوام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــدایــا .... بـاور کـن ایـن یـکـی دعـا نـیـس .... یـــه خــواهـشـه ... یــه الـتـمـاسـه .... مــهــربــونــی رو بــه قــلــب مــا آدمــا بــرگــردون ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی همه اونایی که: مخاطب خاصّشون خداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه تو تلخ اشک های من شور یادت شیرین زندگی "با مزه" ای دارم..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم مثل دیواری میمونه که هنوز ایستاده،با آجرهایی که تک تکشون شکستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه آدم تو دنیا نشونم بده بتونه بگه "عاشقت" نیستم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این ایــام که جلو خودتو گرفتی چیزی نخوری که روزه بگیری و کار واجب بکنی ! یه کم فکر این فقیر فقرا هم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها که بغض میکنی دنیا سکوت میکنه زمان به صفر میرسه زمین سقوط میکنه شبها که بغض میکنی به مرز مرگ میرسم به گریه کوچ میکنم ببین چقد بی کسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پـيش چـشم هـمه بــراي مـن دســــت نـيافتني بـودي حــرفي نـيست.... امــا لااقـل بـي انـصاف! در پــيش چــشم مـن بــراي هــمه دم دسـتي نـباش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید به زنگی یعنی بیمار مبتلا به سرطان وقت رانندگی کلاه کاسکتش یادش نره.... لایک=امیدوارم هیچ کسی به سرطان مبتلا نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسم رانمیفروشم حتی ب بالاترین بهاولی آنگونه ک بخواهم خرجش میکنم براآنهایی ک لایق آن هستند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای یه علف هرز، هرچقدر هم که آب و کود بریزی واست میوه نمیاره...! پس دقت کن: برای کی یا چی وقت میزاری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رخـت زیــبـای آسـمـانـی را خـواهـرم بـا غـرور بـر سـر کـن نـه خـجـالـت بـکـش نـه غـمـگـیـن بـاش چـادرت ارزش است بـاور کـن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمل مستحب، انسان را به خدا نزديك نمى گرداند، اگر به واجب زيان رساند. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــسی کــه بـه جــای نــگاه کـــردن بـه چــشمات اول انــدامتـــو زیــر نــظر میگیـــره ببـــــوس ! و بگـــذار کنـــــار ..! ✗ مــیدونـــــی چــــی مــــیگم؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنـی نشـد ما از یکـی بپـرسیـم چنـد سالتـه نگـه چنـد میـخــوره ؟ :| واسه شما هم اینجوریه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر :من نه پول دارم نه قیافه نه موقعیت اجتماعی خوب، برای چی از من خوشت اومده؟ پسر :برای اینکه همۀ این چیزا رو خودم دارم، هم پول هم موقعیت اجتماعی هم قیافه، دیگه نیازی نیست اینارو از تو هم بخوام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــدایــا .... بـاور کـن ایـن یـکـی دعـا نـیـس .... یـــه خــواهـشـه ... یــه الـتـمـاسـه .... مــهــربــونــی رو بــه قــلــب مــا آدمــا بــرگــردون ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی همه اونایی که: مخاطب خاصّشون خداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه تو تلخ اشک های من شور یادت شیرین زندگی "با مزه" ای دارم..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم مثل دیواری میمونه که هنوز ایستاده،با آجرهایی که تک تکشون شکستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه آدم تو دنیا نشونم بده بتونه بگه "عاشقت" نیستم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این ایــام که جلو خودتو گرفتی چیزی نخوری که روزه بگیری و کار واجب بکنی ! یه کم فکر این فقیر فقرا هم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها که بغض میکنی دنیا سکوت میکنه زمان به صفر میرسه زمین سقوط میکنه شبها که بغض میکنی به مرز مرگ میرسم به گریه کوچ میکنم ببین چقد بی کسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پـيش چـشم هـمه بــراي مـن دســــت نـيافتني بـودي حــرفي نـيست.... امــا لااقـل بـي انـصاف! در پــيش چــشم مـن بــراي هــمه دم دسـتي نـباش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید به زنگی یعنی بیمار مبتلا به سرطان وقت رانندگی کلاه کاسکتش یادش نره.... لایک=امیدوارم هیچ کسی به سرطان مبتلا نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسم رانمیفروشم حتی ب بالاترین بهاولی آنگونه ک بخواهم خرجش میکنم براآنهایی ک لایق آن هستند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای یه علف هرز، هرچقدر هم که آب و کود بریزی واست میوه نمیاره...! پس دقت کن: برای کی یا چی وقت میزاری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رخـت زیــبـای آسـمـانـی را خـواهـرم بـا غـرور بـر سـر کـن نـه خـجـالـت بـکـش نـه غـمـگـیـن بـاش چـادرت ارزش است بـاور کـن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمل مستحب، انسان را به خدا نزديك نمى گرداند، اگر به واجب زيان رساند. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــسی کــه بـه جــای نــگاه کـــردن بـه چــشمات اول انــدامتـــو زیــر نــظر میگیـــره ببـــــوس ! و بگـــذار کنـــــار ..! ✗ مــیدونـــــی چــــی مــــیگم؟