بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقهای پرتقالی کاردستم می دهند صندلیهای خیالی کاردستم می دهند من واین چشمان زیبا ای خدایاشاهدی دختران این حوالی کاردستم می دهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جوانی غصه خوردم هیچ کس یادم نکرد در قفس ماندم ولی صیاد آزادم نکرد آتش عشقت چنان از زندگی سیرم بکرد آرزوی مرگ کردم مرگ هم یادم نکرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه ها را رها کن!!! دوری و دوستی کدام است؟؟؟ فاصله هایند که عشق را می بلعند... من اگر نباشم...! دیگری جایم را پر می کند... به همین سادگی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد کردن دیگران نه خرجی دارد و نه زحمتی  یک لبخند کافی ست. تاگور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه وقتی میخواد بره عروسی در به در دنبال یکی بگرده که کراواتشو براش گره بزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسیدن بعضیا حرام نیست جزء واجباته واجبه که هر چه زودتر ببوسیشون و... بذاریشون کنار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حرفه ها!!! آرزوت رسیدن به اون باشه.... اونوقت اون واسه آرزوهاش رسیدن به خوش گذرونی و مال دنیا.... ازت بگذره بگه مجبورم بعد آرزوت بشه خوشبختیش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست همان کهنه شرابیست که هرچه بیشتر بماند مستیش بیشتر می شود . تقدیم به کهنه ترین شراب زندگیم از طرف مست ترین دوست دنیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه برای گریه کردن... کجاست مادر کجاست گهواره من؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ هــنگــامــی کــه تــو زنــدگــی را پشــت ســر میگــذاری و مــرگ بــه تــو روی مــی آورد ، پــس دیــدار بــا مــرگ چــه زود خــواهــد بــود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه مردی مرد بمون اگه نیستی نامردی نکن....اگه تنهایی تنها بمون اگه نیستی تنهاش نذار....اگه نجیبی نجابت کن اگه نیستی هرزگی نکن....اگه عاشقی عاشق بمون اگه نیستی حرمت عشقو نشکن ..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دخترا تو زندگیمون فقط دنبال یه مرد می دوییم اونم پسرمونِ... موقعی که داره راه رفتن یاد میگیره! بعله، در این حد خاصیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرتنها کسیه که میتونی براش نازکنی،سرش دادوبیداد راه بندازی وباهاش قهرکنی اما با اینکه تو مقصربودی بازم بایه بشقاب غذابا لبخند میاد ومیگه بامن قهری باغذا که قهرنیستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَن بَرایِ بودَن و نَبودَنِ تو تَلاش نِمیکُنَم  مَن بَرایِ ببودَنِ خودَم تَلاش میکُنَم  چِـ با تو چِـ بی تو  مَن هَمین یِـ فُرصَت و بَرایِ زِندِگی دارَم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاھی دلم میخواھد دمپایی ھایم را مانند کودکیم تا بہ تا بپوشم...تا ببینم ھنوز کسی حواسش بہ من ھست یا نہ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموختم خواستن توانستن نیست گاهی خواستن داغیست که تا ابد بر دل می ماند!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقهای پرتقالی کاردستم می دهند صندلیهای خیالی کاردستم می دهند من واین چشمان زیبا ای خدایاشاهدی دختران این حوالی کاردستم می دهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جوانی غصه خوردم هیچ کس یادم نکرد در قفس ماندم ولی صیاد آزادم نکرد آتش عشقت چنان از زندگی سیرم بکرد آرزوی مرگ کردم مرگ هم یادم نکرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه ها را رها کن!!! دوری و دوستی کدام است؟؟؟ فاصله هایند که عشق را می بلعند... من اگر نباشم...! دیگری جایم را پر می کند... به همین سادگی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد کردن دیگران نه خرجی دارد و نه زحمتی  یک لبخند کافی ست. تاگور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه وقتی میخواد بره عروسی در به در دنبال یکی بگرده که کراواتشو براش گره بزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسیدن بعضیا حرام نیست جزء واجباته واجبه که هر چه زودتر ببوسیشون و... بذاریشون کنار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حرفه ها!!! آرزوت رسیدن به اون باشه.... اونوقت اون واسه آرزوهاش رسیدن به خوش گذرونی و مال دنیا.... ازت بگذره بگه مجبورم بعد آرزوت بشه خوشبختیش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست همان کهنه شرابیست که هرچه بیشتر بماند مستیش بیشتر می شود . تقدیم به کهنه ترین شراب زندگیم از طرف مست ترین دوست دنیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه برای گریه کردن... کجاست مادر کجاست گهواره من؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ هــنگــامــی کــه تــو زنــدگــی را پشــت ســر میگــذاری و مــرگ بــه تــو روی مــی آورد ، پــس دیــدار بــا مــرگ چــه زود خــواهــد بــود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه مردی مرد بمون اگه نیستی نامردی نکن....اگه تنهایی تنها بمون اگه نیستی تنهاش نذار....اگه نجیبی نجابت کن اگه نیستی هرزگی نکن....اگه عاشقی عاشق بمون اگه نیستی حرمت عشقو نشکن ..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دخترا تو زندگیمون فقط دنبال یه مرد می دوییم اونم پسرمونِ... موقعی که داره راه رفتن یاد میگیره! بعله، در این حد خاصیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرتنها کسیه که میتونی براش نازکنی،سرش دادوبیداد راه بندازی وباهاش قهرکنی اما با اینکه تو مقصربودی بازم بایه بشقاب غذابا لبخند میاد ومیگه بامن قهری باغذا که قهرنیستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَن بَرایِ بودَن و نَبودَنِ تو تَلاش نِمیکُنَم  مَن بَرایِ ببودَنِ خودَم تَلاش میکُنَم  چِـ با تو چِـ بی تو  مَن هَمین یِـ فُرصَت و بَرایِ زِندِگی دارَم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاھی دلم میخواھد دمپایی ھایم را مانند کودکیم تا بہ تا بپوشم...تا ببینم ھنوز کسی حواسش بہ من ھست یا نہ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموختم خواستن توانستن نیست گاهی خواستن داغیست که تا ابد بر دل می ماند!!