بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ی ما پُر از پنجره است اما هر پنجره ای پنجره فولاد نمی شود... [السلام ُ علیک یا علی بن موسی الرضا (علیه السلام) ]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زنـــدگیــه یــــک مــــَرد... مــُخـــدری هســت بنـــام زن... نـــبودنــش... دوریـــش... خـــُماری می آورد… آب میـــکـــُند اُبُهـــت مــــَرد را… !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخواهد دمپایی هایم را جا به جا بپوشم تا ببینم هنوز کسی حواسش به من هست یا نه...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی شده... برای دروغ هایمان خدا را قسم میخوریم... و به حرف راست که میرسیم... میشود به جان تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرخوب است انسان عبادت کارخیر انجام می دهد بگوید کاری نکرده ام .اما کار نیک و خوبی که از دیگران دید بگوید :چه کار بزرگی انجام داده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بسته به سکه های قلکم بودیم/دنبال بهانه های کوچک بودیم/رویای بزرگ شدن خوب نبود/ای کاش تمام عمر کودک بودیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی ؟! بعضی هارا هرچه بخوانی ... خسته نمیشوی! بعضی هارا هرچه گوش دهی ... عادت نمی شوند! بعضی ها هرچه تکرار شوند ... باز بکر اند و دست نخورده! دیده ای؟ شنیده ای؟ بعضی ها بی نهایت اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت کرده ای مــــادر .... پشت این قلب عاشق ٫ فرزندت آرام آرام جـــان میسپارد و تو فرامـــوش کردنت را به او نیاموخته بـــودی !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دادم برس ای اشک  دلم خیلی گرفته  نپرس از دوریه کی نپرس از چی گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ... گفتنش برای تو چه آسان بود ونمیدانستم... مثل همه دروغهایت... ولی کاش میدانستی که همین جمله ساده... تمام زندگی من بود... دروغ تو... تمام زندگی ام را به آتش کشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آنـچــه گــريــزي نيـســت ، گـريـخـتــن از آنـچـــه تـغـيـيــر نـمــي پــذيـرد ، روي بــرگــردانـدن مـثـــل... آن بــرگ افتــاده را دوبــاره بـه درخـت وصــل كــردن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رنگها کم رنگشان را بیشتر میپسندم،آبی کمرنگ، زرد کمرنگ، سبزکمرنگ. هرکس را پر رنگ کردم هول برش داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيايادشونه دهنمون روميگرفتيم جلو پنكه ميگفتيم آ آ آ آ آ لامصب آهنگش ازصداي گيتارم قشنگتربود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر فاصلة بين دو عمل دور است : عملى كه لذتش مى رود و كيفر آن مى ماند ، و عملى كه رنج آن مى گذرد و پاداش آن ماندگار است! امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ببخش امانت دار خوبی نبودم ، دلی که داده بودی شکست... سلامتیه هرچی دلشکسته یکیش خودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به ساعتهایی که جلو نمیروند ، خواب می مانند ، کار نمی کنند ، کوک نمی شوند ، عقب می مانند ، و از رفتن خسته میشوند این بلاها از وقتی به سرم ادم میاد که منتظر کسی باشی که دوسش داری...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ی ما پُر از پنجره است اما هر پنجره ای پنجره فولاد نمی شود... [السلام ُ علیک یا علی بن موسی الرضا (علیه السلام) ]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زنـــدگیــه یــــک مــــَرد... مــُخـــدری هســت بنـــام زن... نـــبودنــش... دوریـــش... خـــُماری می آورد… آب میـــکـــُند اُبُهـــت مــــَرد را… !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخواهد دمپایی هایم را جا به جا بپوشم تا ببینم هنوز کسی حواسش به من هست یا نه...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی شده... برای دروغ هایمان خدا را قسم میخوریم... و به حرف راست که میرسیم... میشود به جان تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرخوب است انسان عبادت کارخیر انجام می دهد بگوید کاری نکرده ام .اما کار نیک و خوبی که از دیگران دید بگوید :چه کار بزرگی انجام داده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بسته به سکه های قلکم بودیم/دنبال بهانه های کوچک بودیم/رویای بزرگ شدن خوب نبود/ای کاش تمام عمر کودک بودیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی ؟! بعضی هارا هرچه بخوانی ... خسته نمیشوی! بعضی هارا هرچه گوش دهی ... عادت نمی شوند! بعضی ها هرچه تکرار شوند ... باز بکر اند و دست نخورده! دیده ای؟ شنیده ای؟ بعضی ها بی نهایت اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت کرده ای مــــادر .... پشت این قلب عاشق ٫ فرزندت آرام آرام جـــان میسپارد و تو فرامـــوش کردنت را به او نیاموخته بـــودی !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دادم برس ای اشک  دلم خیلی گرفته  نپرس از دوریه کی نپرس از چی گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ... گفتنش برای تو چه آسان بود ونمیدانستم... مثل همه دروغهایت... ولی کاش میدانستی که همین جمله ساده... تمام زندگی من بود... دروغ تو... تمام زندگی ام را به آتش کشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آنـچــه گــريــزي نيـســت ، گـريـخـتــن از آنـچـــه تـغـيـيــر نـمــي پــذيـرد ، روي بــرگــردانـدن مـثـــل... آن بــرگ افتــاده را دوبــاره بـه درخـت وصــل كــردن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رنگها کم رنگشان را بیشتر میپسندم،آبی کمرنگ، زرد کمرنگ، سبزکمرنگ. هرکس را پر رنگ کردم هول برش داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيايادشونه دهنمون روميگرفتيم جلو پنكه ميگفتيم آ آ آ آ آ لامصب آهنگش ازصداي گيتارم قشنگتربود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر فاصلة بين دو عمل دور است : عملى كه لذتش مى رود و كيفر آن مى ماند ، و عملى كه رنج آن مى گذرد و پاداش آن ماندگار است! امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ببخش امانت دار خوبی نبودم ، دلی که داده بودی شکست... سلامتیه هرچی دلشکسته یکیش خودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به ساعتهایی که جلو نمیروند ، خواب می مانند ، کار نمی کنند ، کوک نمی شوند ، عقب می مانند ، و از رفتن خسته میشوند این بلاها از وقتی به سرم ادم میاد که منتظر کسی باشی که دوسش داری...