بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدلی و همزبانی حسن بزرگی است... تو برای همدل و همزبان خود لازم نیست همه چیز را بگویی تا او "اندکی" از تو را بفهمد... بلکه کافی است... اندکی بر زبان بیاوری تا او "همه ی" تو را در یابد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت...هیچوقت کسی را با تمام وجودت دوست نداشته باش.یک تکه از خودت را نگه دار برای روزهایى که هیچکس را به جز خودت ندارى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر هر تــــــــــــغیـــیــــربــــــزرگــــی یه مشت کـــلاغ وقـــــــورباغـــه هستند که ((قــارقــار))و((قــورقــور))میکنند. اهمــییت نــــــــــــده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه باخود نگو:اگرببخشم کوچک خواهم شد، اگر با گذشت کردن کسی کوچک میشد خدا اینقدر بزرگ نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ از لغــزش جــوانمــردان درگــذریــد ، زیــرا جــوانمــردی نــمی لغــزد جــز آنکــه دســت خــدا او را بلنــد مــرتبــه مــی ســازد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی این نیست که الکی قمپز در کنی یا لغز بخونی.. باید به یاد دوستتم باشی!  به زرس قاطع می تونم بگم به یادتم حتی تو آمپاس شدید... ;)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش یاد بگیریم.... واسه خالی کردن خودمون.... کسی رو لبریز نکنیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند خوش به حالت از وقتی که رفته خم به ابرو نیاوردی..نمیدانند بعضی غم ها کمر خم میکنند نه ابرو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست همراهی اشک ها با قطرات بارون رو گونه‌ی سرد و نمناکت چه زیباتر که باز هم خودت رو با نیاز به خدا احساس کنی خدا ، بارون ، اشک... آرامش یک حسه، در قلبت جستو جو کن؛ خدا آنجاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎ ﺁﺩﻣـــﺎ ﺍﺯ ﻭﻗﺘـــﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﮐــﻪ ﺧــﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﻤـﻮﻥ ﺑــﺮﺍﯼ ﻃــﺮﻑ ﺑﯿــﺶ ﺍﺯ ﺣـــــــﺪ ﺷــﺪ .. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیارند کسانی که چیزهایی می خرند که به آن ها نیازی ندارند ، ،،،،،،با پولی که واقعا ندارند، برای تحت تاثیر قرار دادن کسانی که هیچ علاقه ای به آنها ندارند....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی کنار دریا باشی وخاطره یک خیابان ازدلت بیرون نرود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت مثل مشروبِ... زیاد که بشه طرفت بالا میاره! ✗ مــیدونـــــی چــــی مــــیگم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچوقت نميفهمي يه نفر و چقدردوست داري تا زماني که شروع نکنه از دوست داشتن يکي ديگه باهات حرف بزنه ... اگه داغون شدي بدون دلت گيره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتـــــــی اونایــــــــی کـــــــه هیــــــچ وقــــــــت سختــــــی مـــــرد بــــــــودن رو بــــــا راحتـــــی نامـــــــرد بـــــــودن عـــــــوض نمیکننــــــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین قسمت زندگی اونجاست که ادم به خودش میگه چی فک می کردم و چی شد ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدلی و همزبانی حسن بزرگی است... تو برای همدل و همزبان خود لازم نیست همه چیز را بگویی تا او "اندکی" از تو را بفهمد... بلکه کافی است... اندکی بر زبان بیاوری تا او "همه ی" تو را در یابد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت...هیچوقت کسی را با تمام وجودت دوست نداشته باش.یک تکه از خودت را نگه دار برای روزهایى که هیچکس را به جز خودت ندارى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر هر تــــــــــــغیـــیــــربــــــزرگــــی یه مشت کـــلاغ وقـــــــورباغـــه هستند که ((قــارقــار))و((قــورقــور))میکنند. اهمــییت نــــــــــــده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه باخود نگو:اگرببخشم کوچک خواهم شد، اگر با گذشت کردن کسی کوچک میشد خدا اینقدر بزرگ نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ از لغــزش جــوانمــردان درگــذریــد ، زیــرا جــوانمــردی نــمی لغــزد جــز آنکــه دســت خــدا او را بلنــد مــرتبــه مــی ســازد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی این نیست که الکی قمپز در کنی یا لغز بخونی.. باید به یاد دوستتم باشی!  به زرس قاطع می تونم بگم به یادتم حتی تو آمپاس شدید... ;)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش یاد بگیریم.... واسه خالی کردن خودمون.... کسی رو لبریز نکنیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند خوش به حالت از وقتی که رفته خم به ابرو نیاوردی..نمیدانند بعضی غم ها کمر خم میکنند نه ابرو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست همراهی اشک ها با قطرات بارون رو گونه‌ی سرد و نمناکت چه زیباتر که باز هم خودت رو با نیاز به خدا احساس کنی خدا ، بارون ، اشک... آرامش یک حسه، در قلبت جستو جو کن؛ خدا آنجاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎ ﺁﺩﻣـــﺎ ﺍﺯ ﻭﻗﺘـــﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﮐــﻪ ﺧــﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﻤـﻮﻥ ﺑــﺮﺍﯼ ﻃــﺮﻑ ﺑﯿــﺶ ﺍﺯ ﺣـــــــﺪ ﺷــﺪ .. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیارند کسانی که چیزهایی می خرند که به آن ها نیازی ندارند ، ،،،،،،با پولی که واقعا ندارند، برای تحت تاثیر قرار دادن کسانی که هیچ علاقه ای به آنها ندارند....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی کنار دریا باشی وخاطره یک خیابان ازدلت بیرون نرود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت مثل مشروبِ... زیاد که بشه طرفت بالا میاره! ✗ مــیدونـــــی چــــی مــــیگم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچوقت نميفهمي يه نفر و چقدردوست داري تا زماني که شروع نکنه از دوست داشتن يکي ديگه باهات حرف بزنه ... اگه داغون شدي بدون دلت گيره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتـــــــی اونایــــــــی کـــــــه هیــــــچ وقــــــــت سختــــــی مـــــرد بــــــــودن رو بــــــا راحتـــــی نامـــــــرد بـــــــودن عـــــــوض نمیکننــــــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین قسمت زندگی اونجاست که ادم به خودش میگه چی فک می کردم و چی شد ...