بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست ...  یک روز ... یک ساعت ... یک دقیقه ... "هرگز باز نمیگردد"  پس لطفا ؛  از جنگ بپرهیز ...  از خشم دوری کن ...  عاشقانه حرف بزن ...  و ؛  لبخندت را وسعت ببخش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه کردن کار بشری است، اعتراف به آن فوق بشری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما بش میگین ولنتاین . . . من میگم شنبه...شنبه همگی مبارک..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب هم که باشی،ازبس بدی دیده اند خوبی هایت راباورنمی کنند . . . . نفرین به شهری که درآن غریبه ها آشناترند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی نسلی که می دانست پلنگ صورتی، صورتی ست اما خاکستری تماشایش می کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن در طول حیات میشود چتر نجات خوش به حال تو اگر باز شود و تو را آرام آرم فرود آرد در پهنه دانایی آگاهی عشق محبت عمق احساس جهان وای اگر باز نشود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ : ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﻤﮑﻪ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ ﺭﻭ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﺯﺵ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯼ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخرین گرگ گله را ان اهویی کشت که گرگ به خاطر چشمانش گیاه خوار شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد،نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد،خطی ننویسم که آزار دهد کسی را،یادم باشد روز و روزگار خوش است،همه چیز روبه راه است و خوب،تنها،تنها دل ما دل نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهم عجل لولیک الفرج یعنی دیگر گناه نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که ولنتاین فقط مخصوص مادرشونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر عاشقانه برای خُـــــــدا  زندگی کنیم که خدا هم عاشـقانه بگوید ↙ وَصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسـی↘ تـورا براے خـودم سـاخته ام!!!  عاشــقانه هاے الـهی چـیز دیگریســت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا نام حسین بود تو را یادم هست.....! هرکجا اشک و حسین بود مرا یادی کن......! التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از معجزات گوگوش این هست که ۴۰سال پیش این روزا رو پیش بینی کرده بود. . . . . . . . . . میگفت:آسمون ابریه اما دیگه بارون نمیآد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ها از عادي شدن‏;از تكراري شدن‏;از مثل روز اول نبودن مي ترسند....‏!‏زن ها را هميشه مثل روز اول دوست بداريد‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر میشود زندگی مرا بهم ریخته آفریده باشد خدای دانه های انار...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست ...  یک روز ... یک ساعت ... یک دقیقه ... "هرگز باز نمیگردد"  پس لطفا ؛  از جنگ بپرهیز ...  از خشم دوری کن ...  عاشقانه حرف بزن ...  و ؛  لبخندت را وسعت ببخش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه کردن کار بشری است، اعتراف به آن فوق بشری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما بش میگین ولنتاین . . . من میگم شنبه...شنبه همگی مبارک..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب هم که باشی،ازبس بدی دیده اند خوبی هایت راباورنمی کنند . . . . نفرین به شهری که درآن غریبه ها آشناترند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی نسلی که می دانست پلنگ صورتی، صورتی ست اما خاکستری تماشایش می کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن در طول حیات میشود چتر نجات خوش به حال تو اگر باز شود و تو را آرام آرم فرود آرد در پهنه دانایی آگاهی عشق محبت عمق احساس جهان وای اگر باز نشود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ : ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﻤﮑﻪ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ ﺭﻭ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﺯﺵ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯼ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخرین گرگ گله را ان اهویی کشت که گرگ به خاطر چشمانش گیاه خوار شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد،نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد،خطی ننویسم که آزار دهد کسی را،یادم باشد روز و روزگار خوش است،همه چیز روبه راه است و خوب،تنها،تنها دل ما دل نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهم عجل لولیک الفرج یعنی دیگر گناه نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که ولنتاین فقط مخصوص مادرشونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر عاشقانه برای خُـــــــدا  زندگی کنیم که خدا هم عاشـقانه بگوید ↙ وَصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسـی↘ تـورا براے خـودم سـاخته ام!!!  عاشــقانه هاے الـهی چـیز دیگریســت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا نام حسین بود تو را یادم هست.....! هرکجا اشک و حسین بود مرا یادی کن......! التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از معجزات گوگوش این هست که ۴۰سال پیش این روزا رو پیش بینی کرده بود. . . . . . . . . . میگفت:آسمون ابریه اما دیگه بارون نمیآد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ها از عادي شدن‏;از تكراري شدن‏;از مثل روز اول نبودن مي ترسند....‏!‏زن ها را هميشه مثل روز اول دوست بداريد‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر میشود زندگی مرا بهم ریخته آفریده باشد خدای دانه های انار...