بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مردم این شهرنگو*غلامتم*ساده اند، * باورمیکنندوتورامیفروشند....*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی وصیت کرد برای سلامت عقلتان هویج بخورید!! همه خندیدند و کسی,ندانست… …عقل همه در چشمشان است…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﯿــــــﺮ ﺩﻟــــــﻢ ... ﺗﻨـــﮓ ﻧﺸـــﻮ ﺑﺮﺍﯾــــــﺶ ... ﻣﮕـــﺮ ﻧﺸﻨﯿـــﺪﯼ ﺟﻤﻠـــﻪ ﯼ ﺁﺧـــﺮﺵ ﺭﺍ !... " ﭼﯿــــــﺰﯼ ﺑِﯿﻨﻤــــــﺎﻥ ﻧﺒــــــﻮﺩﻩ "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی بر سر مزارم آمدی... یک وقت حرف این و آن را برایم نیاوری!!!! کمی از خودت بگو کمی از عشق تازه ات بگو بگو که بیشتر از من دوستت دارد بگو که دشت شقایق مسافر دیگری هم دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یه روح چروکیده از کمر تاشدم ولی.. هر بار که زمین خوردم دوباره پا شدم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا بارون از پشت شیشه قشنگ تره . چون بدون اینکه خیس بشی احساسش میکنی . مثل دیدن گریه کسی که خیلی دوستش داری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ادمی که همه چیز را میبیند از دیدن خود عاجز است مثل المانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كه بايد دل بست ؟ به كه شايد دل بست ؟ نقش هر خنده كه بر روي لبي ميشكفد ـ نقشه يي شيطانيست در نگاهي كه تو را وسوسه عشق دهد ـ حيله پنهانيست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انان که عوض شدنشان بعید است عوضی شدنشان قطعیست شک نکن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین ترین سم مهلک است بوسه هایت !! . و من... . چقدر دلم خودکشی میخواهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق نگرانی های ما؛ فاصله ی ما را از خدا نشان می دهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند تو را برا عاشقانه زیستن به من نداد ، بلکه برای شاعرانه زیستن از من گرفت!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی خفـــــه خواهـم شد، بـس که دردهــــایم را نــــجویده قـورت میـدهم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى را اطاعت كنيد كه در نشناختن پروردگار عذرى نداريد. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم حال گرگی است که خداوند توبه اش را پذیرفته؛ ولی مردمان میگویند: توبه ی گرگ مرگ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن پنجره دل آدماي مهربون همیشه رو به خدا باز ميشه از اون پنجره براي ما هم دعا كن..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مردم این شهرنگو*غلامتم*ساده اند، * باورمیکنندوتورامیفروشند....*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی وصیت کرد برای سلامت عقلتان هویج بخورید!! همه خندیدند و کسی,ندانست… …عقل همه در چشمشان است…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﯿــــــﺮ ﺩﻟــــــﻢ ... ﺗﻨـــﮓ ﻧﺸـــﻮ ﺑﺮﺍﯾــــــﺶ ... ﻣﮕـــﺮ ﻧﺸﻨﯿـــﺪﯼ ﺟﻤﻠـــﻪ ﯼ ﺁﺧـــﺮﺵ ﺭﺍ !... " ﭼﯿــــــﺰﯼ ﺑِﯿﻨﻤــــــﺎﻥ ﻧﺒــــــﻮﺩﻩ "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی بر سر مزارم آمدی... یک وقت حرف این و آن را برایم نیاوری!!!! کمی از خودت بگو کمی از عشق تازه ات بگو بگو که بیشتر از من دوستت دارد بگو که دشت شقایق مسافر دیگری هم دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یه روح چروکیده از کمر تاشدم ولی.. هر بار که زمین خوردم دوباره پا شدم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا بارون از پشت شیشه قشنگ تره . چون بدون اینکه خیس بشی احساسش میکنی . مثل دیدن گریه کسی که خیلی دوستش داری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ادمی که همه چیز را میبیند از دیدن خود عاجز است مثل المانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كه بايد دل بست ؟ به كه شايد دل بست ؟ نقش هر خنده كه بر روي لبي ميشكفد ـ نقشه يي شيطانيست در نگاهي كه تو را وسوسه عشق دهد ـ حيله پنهانيست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انان که عوض شدنشان بعید است عوضی شدنشان قطعیست شک نکن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین ترین سم مهلک است بوسه هایت !! . و من... . چقدر دلم خودکشی میخواهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق نگرانی های ما؛ فاصله ی ما را از خدا نشان می دهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند تو را برا عاشقانه زیستن به من نداد ، بلکه برای شاعرانه زیستن از من گرفت!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی خفـــــه خواهـم شد، بـس که دردهــــایم را نــــجویده قـورت میـدهم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى را اطاعت كنيد كه در نشناختن پروردگار عذرى نداريد. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم حال گرگی است که خداوند توبه اش را پذیرفته؛ ولی مردمان میگویند: توبه ی گرگ مرگ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن پنجره دل آدماي مهربون همیشه رو به خدا باز ميشه از اون پنجره براي ما هم دعا كن..