بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفـــــــهاگاهـــــــــی اوقـــــــات از زباله های هسته ای هم خطرناک ترند هیج جا نمی شودچالشان کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که چشماش ، چشم ما رو ، رو همه چشما بست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ روزهایی هستم که معنای خداحافظ؛ تافردا بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه اعضای بدن محتاج عقلندو عقل محتاج ادب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

»»» دانـسـتـن جـــرم کـــمی نیست وقـتــی کـــه… بـــــدانی و عـمل نکنی… بـــــدانی و بـگـــذری… بـــــدانی و نادیـــده بگـیری… بـــــدانی و بشکـــنی… «««

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتہ ای؟؟؟ بعضیہا بہش میگن قسمت...! اما من تازگیہا بہش میگم  ب درک...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده ها همیشه باختند...گرگ باش تا خورده نشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاخیلی خستم... داغونترازاونم که بخوام حکمت کاراتوبفهمم... توکه همیشه حرف ازبزرگیت میزنن... حکمت کاراتو باآرزوهای مادریه موازات بذار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﺮﻡ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﺯﻭﯼ ﮐﻮﺩﮎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﻭﺯﻥ ﺳﯿﺮﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﻢ  ﺯﻧﺪﻩ ﯾﺎﺩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي شعور اون دختريه که : تو سرما و گرما کار نکرده... نميدونه ارزش اون شارژي که دوست پسرش واسش خريده از ارزش اون ماشين شاسي بلندي که واسش ترمز ميکنه بيشتره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشش بيش از خويشاوندى محبت مى آورد امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاھی بعضیہارو خیلی راحت میبخشی، چون دوس داری بازم تو زندگیت باشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازچارلی چاپلین میپرسن خوشبختی چیه؟میگه خوشبختی فاصله ی یک بدبختی تا بدبختی دیگست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهیـدی که در خاک می خفت سر انگشت در خون خود میزد مینوشت... دو، سه حرف برسنگ: "به امید پیروزی واقعی، نه در جنگ که بر جنگ!!" به سلامتی وطن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ کــســی کــه آرزوهــایــش طــولانــی اســت،کــردارش نیــز نــاپســنــد اســت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگـی جان! اینـکـه نمـیخـوای هـمیشـه بخـندی و روی خـوش بـهمـون نشـون بـدی اصـلن چـیز بـدی نیـسـت! زفقـط ایـن پـوزخنـدت یه نـَمه رو مُـخه . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفـــــــهاگاهـــــــــی اوقـــــــات از زباله های هسته ای هم خطرناک ترند هیج جا نمی شودچالشان کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که چشماش ، چشم ما رو ، رو همه چشما بست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ روزهایی هستم که معنای خداحافظ؛ تافردا بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه اعضای بدن محتاج عقلندو عقل محتاج ادب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

»»» دانـسـتـن جـــرم کـــمی نیست وقـتــی کـــه… بـــــدانی و عـمل نکنی… بـــــدانی و بـگـــذری… بـــــدانی و نادیـــده بگـیری… بـــــدانی و بشکـــنی… «««

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتہ ای؟؟؟ بعضیہا بہش میگن قسمت...! اما من تازگیہا بہش میگم  ب درک...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده ها همیشه باختند...گرگ باش تا خورده نشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاخیلی خستم... داغونترازاونم که بخوام حکمت کاراتوبفهمم... توکه همیشه حرف ازبزرگیت میزنن... حکمت کاراتو باآرزوهای مادریه موازات بذار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﺮﻡ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﺯﻭﯼ ﮐﻮﺩﮎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﻭﺯﻥ ﺳﯿﺮﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﻢ  ﺯﻧﺪﻩ ﯾﺎﺩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي شعور اون دختريه که : تو سرما و گرما کار نکرده... نميدونه ارزش اون شارژي که دوست پسرش واسش خريده از ارزش اون ماشين شاسي بلندي که واسش ترمز ميکنه بيشتره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشش بيش از خويشاوندى محبت مى آورد امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاھی بعضیہارو خیلی راحت میبخشی، چون دوس داری بازم تو زندگیت باشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازچارلی چاپلین میپرسن خوشبختی چیه؟میگه خوشبختی فاصله ی یک بدبختی تا بدبختی دیگست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهیـدی که در خاک می خفت سر انگشت در خون خود میزد مینوشت... دو، سه حرف برسنگ: "به امید پیروزی واقعی، نه در جنگ که بر جنگ!!" به سلامتی وطن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ کــســی کــه آرزوهــایــش طــولانــی اســت،کــردارش نیــز نــاپســنــد اســت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگـی جان! اینـکـه نمـیخـوای هـمیشـه بخـندی و روی خـوش بـهمـون نشـون بـدی اصـلن چـیز بـدی نیـسـت! زفقـط ایـن پـوزخنـدت یه نـَمه رو مُـخه . . .