بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خدا بخواهد بنده اى را خوار كند ، دانش را از او دور سازد. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبرت ها چقدر فراوانند و عبرت پذيران چه اندك  امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.... تقــدیم به تــو که یــادی از مــن کــردی.s ........ دوریـــتــــ آزارم نمیـــدهد ............... ایـــن جـــــــای خــــالـــــیِ تـــوســــتــــــ  ................... کــه آزارم میــــــــدهد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخر چه فایده دارد که مدام نگران اینده باشید ودایم حسرت گذشته را بخورید پس چه کسی دل به حاله (حال) بسوزاند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها چقدر شبیه آنی هستیم که خدا می خواهد ، اصلا چقدر شبیه خودمان هستیم ؛ نه دیگران؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضي هابـــــــايـــــــــــدگفت: گازنگيرعزيزم... من فقط ميخوام... بهت مــــــحـــــــبــــــــتـــــ كنم...همين...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خب بسه دیگه،غم هارو می ذاریم کنار ، حالا یه خورده غصه می خوریم که رژیممون بهم نخوره!!!!!!......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میخوان که تو بیای ! من هم می خوام که بیای ! ولی وقتی به پشت سرم نگاه می کنم .....!!!! فکر میکنم بهتره که فعلا نیای ! لااقل تا وقتی که من خوب نشدم نیا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی عاشقی ک وقتی ازش پرسیدند: چرا ناراحتی؟ گفت: تا حالا پشت ماشین عروس عشقت بوق زدی ....؟! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به چشمانت رازدلت رانگو...چون رازنگه نمی داردوگریه میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا پناه مي برم به تو از تمام ناشكري هايي كه انجام داده ام ...!!××!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيا يادشونه دستمون ك كفي ميشدفوت ميكرديم بهش حباب درست ميكرديم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی فرا میرسد که میفهمید کسانی که حتی حاضر نیستند بخاطر شما از گودالی رد شوند لیاقت آنرا ندارند که بخاطرشان از اقیانوس ها عبور کنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا پر است از پلیدی  نه به خاطر وجود ادم های بد! به خاطر سکوت آدم های خوب ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفا رو نمیشه گفت, باید خورد!! ولی بعضی حرفا رو نه میشه گفت؛ نه میشه خورد, میمونه سر دل, میشه دلتنگی, میشه بغض, میشه سکوت, میشه همون وقتی که خودتم نمیدونی چته!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خدا بخواهد بنده اى را خوار كند ، دانش را از او دور سازد. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبرت ها چقدر فراوانند و عبرت پذيران چه اندك  امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.... تقــدیم به تــو که یــادی از مــن کــردی.s ........ دوریـــتــــ آزارم نمیـــدهد ............... ایـــن جـــــــای خــــالـــــیِ تـــوســــتــــــ  ................... کــه آزارم میــــــــدهد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخر چه فایده دارد که مدام نگران اینده باشید ودایم حسرت گذشته را بخورید پس چه کسی دل به حاله (حال) بسوزاند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها چقدر شبیه آنی هستیم که خدا می خواهد ، اصلا چقدر شبیه خودمان هستیم ؛ نه دیگران؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضي هابـــــــايـــــــــــدگفت: گازنگيرعزيزم... من فقط ميخوام... بهت مــــــحـــــــبــــــــتـــــ كنم...همين...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خب بسه دیگه،غم هارو می ذاریم کنار ، حالا یه خورده غصه می خوریم که رژیممون بهم نخوره!!!!!!......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میخوان که تو بیای ! من هم می خوام که بیای ! ولی وقتی به پشت سرم نگاه می کنم .....!!!! فکر میکنم بهتره که فعلا نیای ! لااقل تا وقتی که من خوب نشدم نیا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی عاشقی ک وقتی ازش پرسیدند: چرا ناراحتی؟ گفت: تا حالا پشت ماشین عروس عشقت بوق زدی ....؟! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به چشمانت رازدلت رانگو...چون رازنگه نمی داردوگریه میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا پناه مي برم به تو از تمام ناشكري هايي كه انجام داده ام ...!!××!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيا يادشونه دستمون ك كفي ميشدفوت ميكرديم بهش حباب درست ميكرديم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی فرا میرسد که میفهمید کسانی که حتی حاضر نیستند بخاطر شما از گودالی رد شوند لیاقت آنرا ندارند که بخاطرشان از اقیانوس ها عبور کنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا پر است از پلیدی  نه به خاطر وجود ادم های بد! به خاطر سکوت آدم های خوب ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفا رو نمیشه گفت, باید خورد!! ولی بعضی حرفا رو نه میشه گفت؛ نه میشه خورد, میمونه سر دل, میشه دلتنگی, میشه بغض, میشه سکوت, میشه همون وقتی که خودتم نمیدونی چته!!