بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيا يادشونه دستمون ك كفي ميشدفوت ميكرديم بهش حباب درست ميكرديم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی فرا میرسد که میفهمید کسانی که حتی حاضر نیستند بخاطر شما از گودالی رد شوند لیاقت آنرا ندارند که بخاطرشان از اقیانوس ها عبور کنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا پر است از پلیدی  نه به خاطر وجود ادم های بد! به خاطر سکوت آدم های خوب ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفا رو نمیشه گفت, باید خورد!! ولی بعضی حرفا رو نه میشه گفت؛ نه میشه خورد, میمونه سر دل, میشه دلتنگی, میشه بغض, میشه سکوت, میشه همون وقتی که خودتم نمیدونی چته!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار اندكى كه ادامه يابد، از كار بسيارى كه از آن به ستوه آيى اميدوار كننده تر است. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسهء شکستن یه دل فقط یه لحظه وقت می خوای... اما واسه اینکه از دلش در بیاری شاید هیچ وقت فرصت نداشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خواهش میکنم خوااااااااااهش میکنم تو زندگی ما رو به حال خودمون رها نکن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا آدما نمی دونن، بعضی وقتا خداحافظ، یعنی نذار برم! یعنی برم گردون! یعنی سفت بغلم کن! سرمو بچسبون به سینه ات و بگو: خداحافظ و زهرمار! بیخود کردی میگی خداحافظ! مگه میذارم بری؟ مگه دست خودته؟مگه الکیه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سربه راه است... دلتنگی رامیگویم... ازگوشه ی دلم جم نمیخورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض که گلویم را میگیرد... نمی دانم چرا هوس درست کردن غذا میکنم....!!! غذایی که در آن خرد کردن <پیاز> لازم باشد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــدتـهـــاســت كــارم شــده بـه دنـبــال بـاد دويــدن . . . شـــايـد آرزوهــاي بـر بـاد رفـتــه ام را بـگـيــرم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى كسى كه ريشـــ ــ ــ ــه داره ، "شاخ" و "بـرگ" مـُهـِــم نيست . . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی قانون نانوشته ای هم هس ک میگه؛  اگه قبل از ازدواج تونستی سیگارو ترک کنی که کردی؛اگه نکردی حتم داشته باش ک زنت کاری میکنه ک دوبرابر بکشی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این" دنیای مجازی " ، "دنیـای واقعی " خیلی ها رو خـراب کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... در همین حوالی چشمانی ست ........ .......... که هنوز دیدنش ... ................................ دیوانه ام میکند.. ..... آن وقت میگویند .: ........" ما بی معرفتیم "...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ازداغ نامردی نسیم سردمیخواهد میان قحطی مرحم دلی همدردمیخواهدمگریادت نمی اید دراغازمحبتها شبی گفتم درگوشت(رفاقت مردمیخواهد)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيا يادشونه دستمون ك كفي ميشدفوت ميكرديم بهش حباب درست ميكرديم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی فرا میرسد که میفهمید کسانی که حتی حاضر نیستند بخاطر شما از گودالی رد شوند لیاقت آنرا ندارند که بخاطرشان از اقیانوس ها عبور کنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا پر است از پلیدی  نه به خاطر وجود ادم های بد! به خاطر سکوت آدم های خوب ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفا رو نمیشه گفت, باید خورد!! ولی بعضی حرفا رو نه میشه گفت؛ نه میشه خورد, میمونه سر دل, میشه دلتنگی, میشه بغض, میشه سکوت, میشه همون وقتی که خودتم نمیدونی چته!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار اندكى كه ادامه يابد، از كار بسيارى كه از آن به ستوه آيى اميدوار كننده تر است. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسهء شکستن یه دل فقط یه لحظه وقت می خوای... اما واسه اینکه از دلش در بیاری شاید هیچ وقت فرصت نداشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خواهش میکنم خوااااااااااهش میکنم تو زندگی ما رو به حال خودمون رها نکن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا آدما نمی دونن، بعضی وقتا خداحافظ، یعنی نذار برم! یعنی برم گردون! یعنی سفت بغلم کن! سرمو بچسبون به سینه ات و بگو: خداحافظ و زهرمار! بیخود کردی میگی خداحافظ! مگه میذارم بری؟ مگه دست خودته؟مگه الکیه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سربه راه است... دلتنگی رامیگویم... ازگوشه ی دلم جم نمیخورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض که گلویم را میگیرد... نمی دانم چرا هوس درست کردن غذا میکنم....!!! غذایی که در آن خرد کردن <پیاز> لازم باشد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــدتـهـــاســت كــارم شــده بـه دنـبــال بـاد دويــدن . . . شـــايـد آرزوهــاي بـر بـاد رفـتــه ام را بـگـيــرم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى كسى كه ريشـــ ــ ــ ــه داره ، "شاخ" و "بـرگ" مـُهـِــم نيست . . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی قانون نانوشته ای هم هس ک میگه؛  اگه قبل از ازدواج تونستی سیگارو ترک کنی که کردی؛اگه نکردی حتم داشته باش ک زنت کاری میکنه ک دوبرابر بکشی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این" دنیای مجازی " ، "دنیـای واقعی " خیلی ها رو خـراب کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... در همین حوالی چشمانی ست ........ .......... که هنوز دیدنش ... ................................ دیوانه ام میکند.. ..... آن وقت میگویند .: ........" ما بی معرفتیم "...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ازداغ نامردی نسیم سردمیخواهد میان قحطی مرحم دلی همدردمیخواهدمگریادت نمی اید دراغازمحبتها شبی گفتم درگوشت(رفاقت مردمیخواهد)