بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنهادم  سرنهادم به این عشق و سودا حرفم راست است و از حرف خود برنمیگردم خدایا مرا او دوست دارد  اگر بمیرم و بمانم نیز بر عشقش سر نهادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدیسی گذشته ای دارد و هر گناهکاری آینده ای......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل پر خونی دارد شیطان از کسای که از گناهانشان ایمان قوی تری پیدا میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه 1 نخود بدزدد دزد است بی نقشه و خود بخود بدزدد دزد است ما درس یکیم و دیگران درس چهار استاد زدرس خود بدزدد دزد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنی که زیبایی اندیشه پیدا کرده باشد زیبایی بدنش را نشان نمی دهد . . . . دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع تنها موجودی است در این عالم که در انبوه جمع:تنها است" در بحبوحه خلق ساکت است. قلب انجمن است و بیگانه باانجمن . . . . دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــيـگـــن پــــشت ســـرمســـافـــراب بـــريـــزي بـــــرميگـــــردهـــ اشـــــك كــــه ازابـــ زلالــتره "پــــس چـــرامسـافرمــن بــــــرنميــــــــــگــــــردهـــــــــــــــــ؟!؟!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش، سهم قلبی است که در تصرف خداست... قلبتون آرام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی با ارزشه چون خالی از انسان های بی ارزشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دیگر نیازی به جهنمد نیست اینجا ادمیان بهتر همدیگر را می سوزانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم مغرور مثل کسی است که بالای کوه ایستاده است وهمه را کوچک می بیند غافل ای این که مردم هم از پایین او را کوچک می بینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشید به جای یه فرشته؛یک گرگ را در آغوش نکشید؛ ایــنـجآ دنیای مجازیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رامش ؛‌محصول تفكر نیست ، آرامش هنر انديشيدن به انبوه مسائلی است كه ارزش فكر كردن ندارند .... لحظه هایتان آرام ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهایم در اغوشی مداوا شد.... که نمیدانستم وقتی ندارمش بزرگترین دردم میشود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا دیوونگی نسبت به حساب نمیاد؟ مثلا بگن تو چه نسبتی باهاش داری؟ منم بگم دیوونشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی شادم که عکسم بر لبه دیوار مسجد باشد که هر موقع دیدی،آرام بگویی: عجب روزگاری داشتیم ....!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنهادم  سرنهادم به این عشق و سودا حرفم راست است و از حرف خود برنمیگردم خدایا مرا او دوست دارد  اگر بمیرم و بمانم نیز بر عشقش سر نهادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدیسی گذشته ای دارد و هر گناهکاری آینده ای......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل پر خونی دارد شیطان از کسای که از گناهانشان ایمان قوی تری پیدا میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه 1 نخود بدزدد دزد است بی نقشه و خود بخود بدزدد دزد است ما درس یکیم و دیگران درس چهار استاد زدرس خود بدزدد دزد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنی که زیبایی اندیشه پیدا کرده باشد زیبایی بدنش را نشان نمی دهد . . . . دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع تنها موجودی است در این عالم که در انبوه جمع:تنها است" در بحبوحه خلق ساکت است. قلب انجمن است و بیگانه باانجمن . . . . دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــيـگـــن پــــشت ســـرمســـافـــراب بـــريـــزي بـــــرميگـــــردهـــ اشـــــك كــــه ازابـــ زلالــتره "پــــس چـــرامسـافرمــن بــــــرنميــــــــــگــــــردهـــــــــــــــــ؟!؟!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش، سهم قلبی است که در تصرف خداست... قلبتون آرام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی با ارزشه چون خالی از انسان های بی ارزشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دیگر نیازی به جهنمد نیست اینجا ادمیان بهتر همدیگر را می سوزانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم مغرور مثل کسی است که بالای کوه ایستاده است وهمه را کوچک می بیند غافل ای این که مردم هم از پایین او را کوچک می بینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشید به جای یه فرشته؛یک گرگ را در آغوش نکشید؛ ایــنـجآ دنیای مجازیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رامش ؛‌محصول تفكر نیست ، آرامش هنر انديشيدن به انبوه مسائلی است كه ارزش فكر كردن ندارند .... لحظه هایتان آرام ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهایم در اغوشی مداوا شد.... که نمیدانستم وقتی ندارمش بزرگترین دردم میشود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا دیوونگی نسبت به حساب نمیاد؟ مثلا بگن تو چه نسبتی باهاش داری؟ منم بگم دیوونشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی شادم که عکسم بر لبه دیوار مسجد باشد که هر موقع دیدی،آرام بگویی: عجب روزگاری داشتیم ....!!