بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت هم خشکسالیست!! این را دیشب از ترکهای کف پای مادرم فمیدم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بعضی دردها نه میتوان گریه کرد نه میتوان فریاد زد...برای بعضی دردها فقط میتوان نگاه کردوبی صداشکست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دلم" تنگ شده... واسه روزایی ک "دلم" برای چیزی تنگ نمیشد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن زندگی آدم گاهی لنگ می شود... لنگ کمی دلگرمی ... فقط کمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس میکنم گم شده ام . . . امّا تلخ تر اینکه ، کسی دنبالم هم نمی گردد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود بر رفقایی ک دعا داشتن،ادعا نداشتن نیایش داشتن،نمایش نداشتن صفا داشتن،ریا نداشتن محبت داشتن،منت نداشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گریه میکنی همه میگن ولش کن بذا راحت باشه.ولی وقتی میخندی همه میگن چی شده بگو ماهم بخندیم!!!... شریک گریه هاتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهــــان تنهــــاییم آب می افتـــــد برای یـــک قطــــره بودنتـــــــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک دوست کاری میکنه که دلت بدجوری واسه دشمنت تنگ میشه ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ستاره داشتیم که اونم یه شب که مسته خواب بودم به یکی دیگه چشمک زد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبا که بیخوابم..! روزا که فقط خیره ام به در دیوار..! غذامو که با بغض میبرم تو شکمم..! حالا بابا مامان انتظار دارن چاقم بشم.......!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ان هنگام زیباست.که ادمی بداند فکری به خاطرش درهیاهوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هرکسی را که دوسـت بـداری از او ضعیف تری زیرا برای “راضـی نگـه داشتـنش” حاضری دست به هرکار اشتباهی بزنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کم باشی تا کمبودت احساس شه نه اینکه نباشی تا نبودنت عادت شه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهی دلـــم میخواد... دمپـایی هام رو پــا به پــا بپوشم ... تا ببینم هنوز مثل بچگیام حواست به مــن هست مادر (♥)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين اتفاق كودكي... روي مبل خوابت ميبره اونوقت صبح كه بيدار مي شي روي تختي...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت هم خشکسالیست!! این را دیشب از ترکهای کف پای مادرم فمیدم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بعضی دردها نه میتوان گریه کرد نه میتوان فریاد زد...برای بعضی دردها فقط میتوان نگاه کردوبی صداشکست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دلم" تنگ شده... واسه روزایی ک "دلم" برای چیزی تنگ نمیشد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن زندگی آدم گاهی لنگ می شود... لنگ کمی دلگرمی ... فقط کمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس میکنم گم شده ام . . . امّا تلخ تر اینکه ، کسی دنبالم هم نمی گردد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود بر رفقایی ک دعا داشتن،ادعا نداشتن نیایش داشتن،نمایش نداشتن صفا داشتن،ریا نداشتن محبت داشتن،منت نداشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گریه میکنی همه میگن ولش کن بذا راحت باشه.ولی وقتی میخندی همه میگن چی شده بگو ماهم بخندیم!!!... شریک گریه هاتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهــــان تنهــــاییم آب می افتـــــد برای یـــک قطــــره بودنتـــــــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک دوست کاری میکنه که دلت بدجوری واسه دشمنت تنگ میشه ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ستاره داشتیم که اونم یه شب که مسته خواب بودم به یکی دیگه چشمک زد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبا که بیخوابم..! روزا که فقط خیره ام به در دیوار..! غذامو که با بغض میبرم تو شکمم..! حالا بابا مامان انتظار دارن چاقم بشم.......!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ان هنگام زیباست.که ادمی بداند فکری به خاطرش درهیاهوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هرکسی را که دوسـت بـداری از او ضعیف تری زیرا برای “راضـی نگـه داشتـنش” حاضری دست به هرکار اشتباهی بزنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کم باشی تا کمبودت احساس شه نه اینکه نباشی تا نبودنت عادت شه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهی دلـــم میخواد... دمپـایی هام رو پــا به پــا بپوشم ... تا ببینم هنوز مثل بچگیام حواست به مــن هست مادر (♥)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين اتفاق كودكي... روي مبل خوابت ميبره اونوقت صبح كه بيدار مي شي روي تختي...