بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گذشت می کنیم .......... و گاهی گذر..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیـر بار منـــــت سگ های این وادی نـــــــــرو ..... این ســـــــــگان در بچگــــی با روباهــــــان خوابیده اند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ... چه برخلاف... چه بی خلاف... چه با خلاف... مـــــــــی گــــــــــــــذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن زندگی یه روی خوشم داره! ولی هروقت خواست یه خودی به مانشون بده فقط اون روی سگشو دیدیم!!! زندگی جان بی خیال،بیشترازین مارو شرمنده نکن... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســــــــــلامتی اونایی که ... یه موی گندیده عشقشون رو به کــل دنیـــــــــــــــا نمیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ *ﺗﻔﻨﮓ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ* ﺷﮑﺎﺭﭼﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺒﺮﺩ... خدا ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺖ... ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشنــوا بـــاش وقتــی همـــه از محـــال بـــودن آرزوهـــایــت سخــن مــی گــوینــد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم پیدا میشه بعضی از مخاطبای خاصی ک از بس واسه طرف مقابلش دردسر تراشی میکنه ک؛ تو رکورد گینس در قسمت دردسرها میتونه اسمشوب ثبت برسونه.بله این جوریاس... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ کســی در انجــام کــاری کــه مــردم خــوش نــدارنــد شتــاب کنــد ، آنچــه کــه نمــی داننــد دربــاره او خــواهنــد گفــت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ بهتــریــن بــی نیــازی ، تــرک آرزوهــاســت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي ردپاي محبت و عشق خويش رادرقلب کسي باقي بگذاري بيشترازحاضرين،حاضري! حتي اگرغايب باشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا به چند همسری اعتقاد داشت همراه آدم چند حـوا خلق ميکرد نه فقـط يکی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درک کنید که آدمها عوض میشوند وگاهی دیگر با زندگی ما سازگار نیستند....... باید بیاموزیم که این را بپذیریم ....... مسیرمان را جدا کنیم و به راه خود ادامه دهیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه اندازه ی همه" نه " هایی که باید میگفتم و نگفتم ... امروز باید بگم غلط کردم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كدامين گناه از بهشت آغوشت رانده شدم?من كه حتي وسوسه سيب هم نداشتم..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گذشت می کنیم .......... و گاهی گذر..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیـر بار منـــــت سگ های این وادی نـــــــــرو ..... این ســـــــــگان در بچگــــی با روباهــــــان خوابیده اند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ... چه برخلاف... چه بی خلاف... چه با خلاف... مـــــــــی گــــــــــــــذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن زندگی یه روی خوشم داره! ولی هروقت خواست یه خودی به مانشون بده فقط اون روی سگشو دیدیم!!! زندگی جان بی خیال،بیشترازین مارو شرمنده نکن... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســــــــــلامتی اونایی که ... یه موی گندیده عشقشون رو به کــل دنیـــــــــــــــا نمیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ *ﺗﻔﻨﮓ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ* ﺷﮑﺎﺭﭼﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺒﺮﺩ... خدا ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺖ... ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشنــوا بـــاش وقتــی همـــه از محـــال بـــودن آرزوهـــایــت سخــن مــی گــوینــد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم پیدا میشه بعضی از مخاطبای خاصی ک از بس واسه طرف مقابلش دردسر تراشی میکنه ک؛ تو رکورد گینس در قسمت دردسرها میتونه اسمشوب ثبت برسونه.بله این جوریاس... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ کســی در انجــام کــاری کــه مــردم خــوش نــدارنــد شتــاب کنــد ، آنچــه کــه نمــی داننــد دربــاره او خــواهنــد گفــت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ بهتــریــن بــی نیــازی ، تــرک آرزوهــاســت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي ردپاي محبت و عشق خويش رادرقلب کسي باقي بگذاري بيشترازحاضرين،حاضري! حتي اگرغايب باشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا به چند همسری اعتقاد داشت همراه آدم چند حـوا خلق ميکرد نه فقـط يکی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درک کنید که آدمها عوض میشوند وگاهی دیگر با زندگی ما سازگار نیستند....... باید بیاموزیم که این را بپذیریم ....... مسیرمان را جدا کنیم و به راه خود ادامه دهیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه اندازه ی همه" نه " هایی که باید میگفتم و نگفتم ... امروز باید بگم غلط کردم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كدامين گناه از بهشت آغوشت رانده شدم?من كه حتي وسوسه سيب هم نداشتم..