بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا به چند همسری اعتقاد داشت همراه آدم چند حـوا خلق ميکرد نه فقـط يکی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درک کنید که آدمها عوض میشوند وگاهی دیگر با زندگی ما سازگار نیستند....... باید بیاموزیم که این را بپذیریم ....... مسیرمان را جدا کنیم و به راه خود ادامه دهیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه اندازه ی همه" نه " هایی که باید میگفتم و نگفتم ... امروز باید بگم غلط کردم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كدامين گناه از بهشت آغوشت رانده شدم?من كه حتي وسوسه سيب هم نداشتم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دختری که خنده شوخیو لوس بازیاش فقط واسه عشقشه با پسر غریبه شوخی نمیکنه نمیخنده...میدونه عشقش اذیت منیشه با این کار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه جایی میرسی که از تنهایی خدارو شکر می کنی!! باور کنین تنهایی بهتر از وابستگی هست که اخرش دل خودتو میشکونه!! خدارو شکر که تنهاییم  و با خیلی ها نیستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سختہ یکی بہت بگہ ستارہ شو بچینمت/ی کم ک بگذرہ بگہ...دیگہ نیا ببینمت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست میگی من بچه بودم....اما محض اطلاع شما,شما هم واسه ما اسباب بازی ای بیشتر نبودین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درآمد: هیچگاه روی یک درآمد تکیه نکنید، برای ایجاد منبع دوم درآمد سرمایه گذاری کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قدرت نداريد که با نيروي خود مشکل ها را در هم بشکنيد لااقل مرد باشيد که در برابر حوادث بايستيد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهدا کجا و ما کجا...  آنها بسوی معبود و ما بسوی معشوق... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرعت گذر عمر!! نگاه کن... آره رد شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـه یه نفر بهمون خیانــــــــت کنه ازش متنفر میشیم ... امـــــــــــــــا .... اگه یه نفر به خاطر ما به یه نفر دیگه خیـــــــــــانت کنه ٫ عاشــــــقش میشیم ..... خـــیلی جــالبه ....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدمــا میخ دارن … گیر میکنی بهشون … نخ کش میشی … به زور باید جداتــ کنن !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای گاو !!! این انسانها چیزی از ما شدن نمیفهمند،حالا تو هر روز هی بگو : ما… ما… ما…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه از آدمایی که تو خانۀ سالمندان هستن بپرسی می بینی که بابتِ کارایی که کردن پشیمون نیستن ! بابتِ کارایی که نکردن پشیمونن !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا به چند همسری اعتقاد داشت همراه آدم چند حـوا خلق ميکرد نه فقـط يکی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درک کنید که آدمها عوض میشوند وگاهی دیگر با زندگی ما سازگار نیستند....... باید بیاموزیم که این را بپذیریم ....... مسیرمان را جدا کنیم و به راه خود ادامه دهیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه اندازه ی همه" نه " هایی که باید میگفتم و نگفتم ... امروز باید بگم غلط کردم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كدامين گناه از بهشت آغوشت رانده شدم?من كه حتي وسوسه سيب هم نداشتم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دختری که خنده شوخیو لوس بازیاش فقط واسه عشقشه با پسر غریبه شوخی نمیکنه نمیخنده...میدونه عشقش اذیت منیشه با این کار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه جایی میرسی که از تنهایی خدارو شکر می کنی!! باور کنین تنهایی بهتر از وابستگی هست که اخرش دل خودتو میشکونه!! خدارو شکر که تنهاییم  و با خیلی ها نیستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سختہ یکی بہت بگہ ستارہ شو بچینمت/ی کم ک بگذرہ بگہ...دیگہ نیا ببینمت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست میگی من بچه بودم....اما محض اطلاع شما,شما هم واسه ما اسباب بازی ای بیشتر نبودین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درآمد: هیچگاه روی یک درآمد تکیه نکنید، برای ایجاد منبع دوم درآمد سرمایه گذاری کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قدرت نداريد که با نيروي خود مشکل ها را در هم بشکنيد لااقل مرد باشيد که در برابر حوادث بايستيد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهدا کجا و ما کجا...  آنها بسوی معبود و ما بسوی معشوق... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرعت گذر عمر!! نگاه کن... آره رد شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـه یه نفر بهمون خیانــــــــت کنه ازش متنفر میشیم ... امـــــــــــــــا .... اگه یه نفر به خاطر ما به یه نفر دیگه خیـــــــــــانت کنه ٫ عاشــــــقش میشیم ..... خـــیلی جــالبه ....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدمــا میخ دارن … گیر میکنی بهشون … نخ کش میشی … به زور باید جداتــ کنن !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای گاو !!! این انسانها چیزی از ما شدن نمیفهمند،حالا تو هر روز هی بگو : ما… ما… ما…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه از آدمایی که تو خانۀ سالمندان هستن بپرسی می بینی که بابتِ کارایی که کردن پشیمون نیستن ! بابتِ کارایی که نکردن پشیمونن !