بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی سه گزینه وجود دارد: تـسـلـیـم شـویـد، بـیـخـیـال شـویـد، و یا ًٌٌٌٌَســخـت تــلاش کـنـیـد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون رفیقی که چند ساله با من رفاقت داره ....اونوقت بین منو یک ی که دو هفته هست اومده میگه 50.50هستید واسم فرقی ندارید. . . . . . رفاقت تعطیل...!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صحبت از پژمردن یک برگ نیست درمیان مردمی با این مصیبت ها صبور صحبت از مرگ محبت ، مرگ عشق ، گفتگو از مرگ انسانیت است ... فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه سلامتی اون کارگر شهرداری که وقتی غذای نذری بهش دادم ، و بهش گفتم چرا نمیخوریش ؟! گفت : میبرم خونه با زن و بچه بخوریم آخه تبرکه..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده ام اما لحظه لحظه ی جان دادنم را دارم تماشا میکنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقابل هرکلمه واسم یه چیزی بنویس یه نصیحت:یه خواهش:یه دروغ:یه حقیقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاریست در این شهرغریب...بین این آدم ها...ک ز تنهایی خود میترسند...وز پس آینه از دیدن خود میلرزند...من تورا پاکترین پاکترین یافته ام...آنقدر پاک ک گر آب نبود...من تورا آب صدا میکردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک کرده بود کسی بین ماست.......... ولی فهمیدم که من بین دو نفرم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایم به أرزوهایم نرسیدأنهابسیاردورند!امادرخت سبزصبرم میگوید:امیدی هست...دعایی هست...خدایی هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همش توی خونه ات تو بگیر،بشین،ببین ثانیه هات دارن حروم میشن تموم میشن این روزای لعنتی،ولی به چه قیمتی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست ، دوست نيست مگر آن كه حقوق برادرش را در سه جايگاه نگهبان باشد : در روزگار گرفتارى ، آن هنگام كه حضور ندارد ، و پس از مرگ. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کند! بگویم و بدانی ! یا نگویم وندانی ! فاصله دورت نمی کند ، وقتی در خوب ترین جای اندیشه ام جای داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دست َ ش خالی است گیر است ... ، کسی که آغوش َ ش خالی است ... زمین گیر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها چوبی اند...... با دماغ عشقی دراز تر از دروغ ! نهنگ خیانت هر دم........ ژپتوی وجدانشان را می بلعد..... .....و دیگر ته هیچ قصه ای ..... پــیــنــوکــیــو آدم نمی شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دستهای خالی به دنیا آمده ایم و با دستهای خالی از دنیا خواهیم رفت نگران چیزهایی که آرامش را از تو میگیرند نباش ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همه میفهمیدن دل بستن به کلاغی که دل دارد بهتر از دل بستن : : : ... : : : : به طاووسیست که تنها زیبایی دارد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی سه گزینه وجود دارد: تـسـلـیـم شـویـد، بـیـخـیـال شـویـد، و یا ًٌٌٌٌَســخـت تــلاش کـنـیـد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون رفیقی که چند ساله با من رفاقت داره ....اونوقت بین منو یک ی که دو هفته هست اومده میگه 50.50هستید واسم فرقی ندارید. . . . . . رفاقت تعطیل...!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صحبت از پژمردن یک برگ نیست درمیان مردمی با این مصیبت ها صبور صحبت از مرگ محبت ، مرگ عشق ، گفتگو از مرگ انسانیت است ... فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه سلامتی اون کارگر شهرداری که وقتی غذای نذری بهش دادم ، و بهش گفتم چرا نمیخوریش ؟! گفت : میبرم خونه با زن و بچه بخوریم آخه تبرکه..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده ام اما لحظه لحظه ی جان دادنم را دارم تماشا میکنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقابل هرکلمه واسم یه چیزی بنویس یه نصیحت:یه خواهش:یه دروغ:یه حقیقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاریست در این شهرغریب...بین این آدم ها...ک ز تنهایی خود میترسند...وز پس آینه از دیدن خود میلرزند...من تورا پاکترین پاکترین یافته ام...آنقدر پاک ک گر آب نبود...من تورا آب صدا میکردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک کرده بود کسی بین ماست.......... ولی فهمیدم که من بین دو نفرم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایم به أرزوهایم نرسیدأنهابسیاردورند!امادرخت سبزصبرم میگوید:امیدی هست...دعایی هست...خدایی هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همش توی خونه ات تو بگیر،بشین،ببین ثانیه هات دارن حروم میشن تموم میشن این روزای لعنتی،ولی به چه قیمتی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست ، دوست نيست مگر آن كه حقوق برادرش را در سه جايگاه نگهبان باشد : در روزگار گرفتارى ، آن هنگام كه حضور ندارد ، و پس از مرگ. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کند! بگویم و بدانی ! یا نگویم وندانی ! فاصله دورت نمی کند ، وقتی در خوب ترین جای اندیشه ام جای داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دست َ ش خالی است گیر است ... ، کسی که آغوش َ ش خالی است ... زمین گیر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها چوبی اند...... با دماغ عشقی دراز تر از دروغ ! نهنگ خیانت هر دم........ ژپتوی وجدانشان را می بلعد..... .....و دیگر ته هیچ قصه ای ..... پــیــنــوکــیــو آدم نمی شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دستهای خالی به دنیا آمده ایم و با دستهای خالی از دنیا خواهیم رفت نگران چیزهایی که آرامش را از تو میگیرند نباش ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همه میفهمیدن دل بستن به کلاغی که دل دارد بهتر از دل بستن : : : ... : : : : به طاووسیست که تنها زیبایی دارد