بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن مخلوقی است که عمیق تر می بیند و مرد مخلوقی است که دورتر می بیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها می آیند و این آمدن باید رخ بدهد تا تو بدانی آمدن را همه بلدند این ماندن است که هنر می خواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خيالت نمي فهمم يواشكي مرا در خاطرات مرور ميكني؟؟؟كاش...تو آنقد مغرور نبودي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز پینوکیو آدم شد،امروز آدم ها پینوکیو..! من از عاقبت مادر بزرگ می ترسم!! اگر فردا شنل قرمزی گرگ شود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به حق شاه مردان دل ناشاد من راشاد گردان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلي به وسعت يك درياي كدر ، نمي خواهم ؛ براي من دلي به شفافيت يك ليوان آب ، كافيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکر خدا که نام علی در اذان ماست..../ ما شیعه ایم و این افتخار نیز ازآن ماست..../

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه مراقب اشتباه دوم باش اشتباه اول حق توست . . (انتوان چخوف)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به یه مگس بال های یه پروانه رو بدی نه قشنگ میشه نه میتونه باهاش پرواز کنه میدونی دارم از چی حرف میزنم؟ "اصالت" بال و پر بیخود به کسی دادن اشتباست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر همون کسی هست که لرزش دستش دیگه چیزی از چای تو استکان باقی نگذاشته ولی بهت میگه به من تکیه کن و تو انگار کوه رو پشتت داری !!!  سلامتي همه پدرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن آدمها را می توان ... ، از تـــوجه آنها فهمید ... وگرنه حرف را که همه می توانند بزنند ... " پائولو کوئلیو "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــســـرت واقــعــــی رو وقــتـــی مـــیـــخـــــوری . . . . کــه بـــبـــیــنـــی بــه انـــدازه . . . . ســـنـــت زنـــــدگــــی نـــــــکـــــردی . . . .❗

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. «همه خانواده هاي خوشبخت مثل هم هستند؛ اما هر خانواده بدبخت به راه و روش خودش بدبخت است.» («آناکارنينا» نوشته لئو تولستوي / 1878)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای درک آغوشـــم ، شروع کـن ، یک قـدم با تـو ... تـمام گامـهای مانده اش با من ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اسب که بیوفتی....... اسیر سرزنش خاک خواهی شد.!  این قانون آدمهاست به دور آتشی میرقصند که تو در آن میسوزی.! " روزگار بدیست" درست ، وقتی در آتش میسوزی.. همه به بهانه اب اوردن ، می روند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوری کردن از کسانی که دوستشان داریم بی‌فایده است. زمان به ما نشان می‌دهد که جانشینی برای آنها نخواهیم یافت. «گوته»

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن مخلوقی است که عمیق تر می بیند و مرد مخلوقی است که دورتر می بیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها می آیند و این آمدن باید رخ بدهد تا تو بدانی آمدن را همه بلدند این ماندن است که هنر می خواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خيالت نمي فهمم يواشكي مرا در خاطرات مرور ميكني؟؟؟كاش...تو آنقد مغرور نبودي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز پینوکیو آدم شد،امروز آدم ها پینوکیو..! من از عاقبت مادر بزرگ می ترسم!! اگر فردا شنل قرمزی گرگ شود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به حق شاه مردان دل ناشاد من راشاد گردان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلي به وسعت يك درياي كدر ، نمي خواهم ؛ براي من دلي به شفافيت يك ليوان آب ، كافيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکر خدا که نام علی در اذان ماست..../ ما شیعه ایم و این افتخار نیز ازآن ماست..../

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه مراقب اشتباه دوم باش اشتباه اول حق توست . . (انتوان چخوف)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به یه مگس بال های یه پروانه رو بدی نه قشنگ میشه نه میتونه باهاش پرواز کنه میدونی دارم از چی حرف میزنم؟ "اصالت" بال و پر بیخود به کسی دادن اشتباست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر همون کسی هست که لرزش دستش دیگه چیزی از چای تو استکان باقی نگذاشته ولی بهت میگه به من تکیه کن و تو انگار کوه رو پشتت داری !!!  سلامتي همه پدرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن آدمها را می توان ... ، از تـــوجه آنها فهمید ... وگرنه حرف را که همه می توانند بزنند ... " پائولو کوئلیو "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــســـرت واقــعــــی رو وقــتـــی مـــیـــخـــــوری . . . . کــه بـــبـــیــنـــی بــه انـــدازه . . . . ســـنـــت زنـــــدگــــی نـــــــکـــــردی . . . .❗

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. «همه خانواده هاي خوشبخت مثل هم هستند؛ اما هر خانواده بدبخت به راه و روش خودش بدبخت است.» («آناکارنينا» نوشته لئو تولستوي / 1878)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای درک آغوشـــم ، شروع کـن ، یک قـدم با تـو ... تـمام گامـهای مانده اش با من ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اسب که بیوفتی....... اسیر سرزنش خاک خواهی شد.!  این قانون آدمهاست به دور آتشی میرقصند که تو در آن میسوزی.! " روزگار بدیست" درست ، وقتی در آتش میسوزی.. همه به بهانه اب اوردن ، می روند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوری کردن از کسانی که دوستشان داریم بی‌فایده است. زمان به ما نشان می‌دهد که جانشینی برای آنها نخواهیم یافت. «گوته»