بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تماشایی ترین تصویر دنیا میشوی گاهی... دلم می پاشد از هم بس که زیبا می شوی گاهی... حضور گاه گاهت بازی خورشید با ابر است... که پیدا می شوی گاهی و پنهان می شوی گاهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـاد گـرفـتـیـم حسادت رفـیـــق از رقـابت رقــیـبـا خـطـرنـاک تــــره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه اوج هر فواره سر اغاز پایان ان است!!!.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامان بزرگم همیشه میگفت:اگر میخوای خدا رو بخندونی از برنامه هات براش حرف بزن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا باید حرفی بزنیم که بعدها پشیمون بشیم و دنبال یه حرف دیگه برا جبرانش. سعی کنیم همیشه دنبال بهترینها باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به کوچه بن بست ناسزا  نگو.!؟ رنج بن بست بودن برای  کوچه کافیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا كه بايد سخنِ درست گفت، در خاموشى خيرى نيست، چنانكه در سخن ناآگاهانه نيز خيرى نخواهد بود. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا شیشه ی جلوی ماشین اینقدر بزرگه ولی اینه عقب کوچیکه!؟ چون گذشته به اندازه ی اینده اهمیت نداره........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبى گفتم به قليانم كه ازجانم چه ميخواهى؟ نوشت باخط دود خود به دردت ميخورم گاهى،تو برمن مينهى اتش كه درد خود كنى تسكين..
من بيچاره ميسوزم تو از حالم چه ميدانى..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـهـربـونـیــت تــو حـلـقـم بـه هـیـچـکـی / نــه / نـمـیـگــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز وسایل خونه سرجاشه کسی نیست که سلیقش مثل تو باشه هنوز عکس دوتامون روی دیواره هنوز دستام بوی عطر تورو داره روزا با قرص میخوابم شبا تا صبح بیدارم همه میگن حالم خوش نیست همه میگن جنون دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسیر آسمــــان دست اندازهــای عجیبــی ســت..!!! دعـاهـایـم قبـل از رسـیدن بـه خـدا به طـرز وحشتــناکی چــپ میکـنند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ادعا نمی کنیم همواره بیاد کسانی هستیم که دوستشان داریم ولی میتوانیم ادعا کنیم لحظاتی که به یادشان نیستیم نیز دوستشان داریم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبی ادعا دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـدگـی کـردن بـا حـسادت خـیـلـی سـخـتـه ، مـثـل ایـن مـی مـونـه کـه : جـهـنـمِ کـوچـیـکـت رو هِـی بـا خـودت ایـن طـرف و اون طـرف بـبـری ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ شکیبــایــی دو گــونــه اســتــ ؛‏ شکیبــایــی بــر آنچــه خــوش نمــی داری و شکیبــایــی بــر آنچــه دوســت مــی داری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترين دروغ همه ي مادرا . . . . خيلي كار زشتي كردي برو ديگه دوست ندارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تماشایی ترین تصویر دنیا میشوی گاهی... دلم می پاشد از هم بس که زیبا می شوی گاهی... حضور گاه گاهت بازی خورشید با ابر است... که پیدا می شوی گاهی و پنهان می شوی گاهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـاد گـرفـتـیـم حسادت رفـیـــق از رقـابت رقــیـبـا خـطـرنـاک تــــره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه اوج هر فواره سر اغاز پایان ان است!!!.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامان بزرگم همیشه میگفت:اگر میخوای خدا رو بخندونی از برنامه هات براش حرف بزن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا باید حرفی بزنیم که بعدها پشیمون بشیم و دنبال یه حرف دیگه برا جبرانش. سعی کنیم همیشه دنبال بهترینها باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به کوچه بن بست ناسزا  نگو.!؟ رنج بن بست بودن برای  کوچه کافیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا كه بايد سخنِ درست گفت، در خاموشى خيرى نيست، چنانكه در سخن ناآگاهانه نيز خيرى نخواهد بود. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا شیشه ی جلوی ماشین اینقدر بزرگه ولی اینه عقب کوچیکه!؟ چون گذشته به اندازه ی اینده اهمیت نداره........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبى گفتم به قليانم كه ازجانم چه ميخواهى؟ نوشت باخط دود خود به دردت ميخورم گاهى،تو برمن مينهى اتش كه درد خود كنى تسكين..
من بيچاره ميسوزم تو از حالم چه ميدانى..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـهـربـونـیــت تــو حـلـقـم بـه هـیـچـکـی / نــه / نـمـیـگــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز وسایل خونه سرجاشه کسی نیست که سلیقش مثل تو باشه هنوز عکس دوتامون روی دیواره هنوز دستام بوی عطر تورو داره روزا با قرص میخوابم شبا تا صبح بیدارم همه میگن حالم خوش نیست همه میگن جنون دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسیر آسمــــان دست اندازهــای عجیبــی ســت..!!! دعـاهـایـم قبـل از رسـیدن بـه خـدا به طـرز وحشتــناکی چــپ میکـنند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ادعا نمی کنیم همواره بیاد کسانی هستیم که دوستشان داریم ولی میتوانیم ادعا کنیم لحظاتی که به یادشان نیستیم نیز دوستشان داریم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبی ادعا دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـدگـی کـردن بـا حـسادت خـیـلـی سـخـتـه ، مـثـل ایـن مـی مـونـه کـه : جـهـنـمِ کـوچـیـکـت رو هِـی بـا خـودت ایـن طـرف و اون طـرف بـبـری ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ شکیبــایــی دو گــونــه اســتــ ؛‏ شکیبــایــی بــر آنچــه خــوش نمــی داری و شکیبــایــی بــر آنچــه دوســت مــی داری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترين دروغ همه ي مادرا . . . . خيلي كار زشتي كردي برو ديگه دوست ندارم