بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ما محکمه ایست که به ما می گوید... همه را دوست بدار... به همه خوبی کن... واگر دیدی بدی... دل به دریای محبت بزن و بخشش کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن حتی اگر بهترین هایت راازدست دادی ءچون این زندگی کردن است که بهترین هایی دیگر برایت می سازد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادما... همیشه... به همه ی خواسته هاشون نمی رسن... گاهی وقتا... خواستن... بهتر از... رسیدن به خواسته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز دروغ نگفتم و به من دروغ نگفتند ، و هرگز گمراه نشدم و كسى به وسيله من گمراه نشده است. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس كه با حق در آويزد نابود مى گردد. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣــــــﻐـــــــﺯﻡ ﺩﯾــــــﮕــــﻪ ﺟــــــﻮﺍﺏ ﮐـــﻪ ﻧﻤـــــﯿﺪﻩ !ﻫﯿـــــــﭻ ،ﺗــــﺎﺯﻩ ﺳـــــﻮﺍﻟﻢ ﻣﯿـــﭙـــﺮﺳﻪ |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین دروغ همه مامان ها.. . . ای بچه ی بد! دیگه دوستت ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر به پسرش گفت این 1000 چسب زخم را بفروش تا برایت کفش بخرم، پسر با خود فکر کرد: یعنی باید آرزو کنم 1000 نفر یه جاشون زخم شه تا من کفش بخرم؟ ولش کن همین خوبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقدی که فروشنده های مترو قربون صدقمون میرن و با محبت حرف میزنن ، اگه مخاطب خاصمون میرفت ، الان امید به زندگیمون در حد لالیگا بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب در کارنامه سیاه خود چه دارد که آن را لایق اینهمه ستاره کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺮ ﺑﻨﻪ ﺳﺮ ﺩﻟﻢ ﺭﺳﻢ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺗﻮ ﺳﺘﯿﻦ ﺩﻟﻤﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ معنی: سر بزار بر روی سینم ای رفیق ای جگر گوشه ام من تا قیامت همراه تو خواهم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺭ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﺯﻡ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ ﺧﻮﻡ ﺍﺯﻧﻢ ﺑﺮﻕ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﯿﺎﻡ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﮑﻨﯽ ﻓﺮﻕ معنی: اگر بدانم که تو از من ناراحتی به خدا خودم را می کشم اینو بدون که تو هیچ فرقی با چشمانم نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک رابطه خوب زمانی است که کسی پذیرای گذشته پشتیبان امروز و مشوق فردایتان باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرد مردی از سخندانی سوال حق و باطل چیست ای نیکوخصال؟ گوش را بگرفت و گفت این باطل است چشم حق است و یقینش حاصل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻫﺎ.. . . . . . . ﺍﯼ ﺑﭽﻪ ﯼ ﺑﺪ! ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدی ک میگن اونی ک گریه میکنه یه د د داره! اما اونی ک میخنده هزا تا! من میگم اونی ک میخنده هزارتا درد داره ولی اونی ک گریه میکنه ب هزار تا ازدرداش خندیده اما...جلوی یکی شون کم اورده...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ما محکمه ایست که به ما می گوید... همه را دوست بدار... به همه خوبی کن... واگر دیدی بدی... دل به دریای محبت بزن و بخشش کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن حتی اگر بهترین هایت راازدست دادی ءچون این زندگی کردن است که بهترین هایی دیگر برایت می سازد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادما... همیشه... به همه ی خواسته هاشون نمی رسن... گاهی وقتا... خواستن... بهتر از... رسیدن به خواسته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز دروغ نگفتم و به من دروغ نگفتند ، و هرگز گمراه نشدم و كسى به وسيله من گمراه نشده است. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس كه با حق در آويزد نابود مى گردد. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣــــــﻐـــــــﺯﻡ ﺩﯾــــــﮕــــﻪ ﺟــــــﻮﺍﺏ ﮐـــﻪ ﻧﻤـــــﯿﺪﻩ !ﻫﯿـــــــﭻ ،ﺗــــﺎﺯﻩ ﺳـــــﻮﺍﻟﻢ ﻣﯿـــﭙـــﺮﺳﻪ |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین دروغ همه مامان ها.. . . ای بچه ی بد! دیگه دوستت ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر به پسرش گفت این 1000 چسب زخم را بفروش تا برایت کفش بخرم، پسر با خود فکر کرد: یعنی باید آرزو کنم 1000 نفر یه جاشون زخم شه تا من کفش بخرم؟ ولش کن همین خوبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقدی که فروشنده های مترو قربون صدقمون میرن و با محبت حرف میزنن ، اگه مخاطب خاصمون میرفت ، الان امید به زندگیمون در حد لالیگا بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب در کارنامه سیاه خود چه دارد که آن را لایق اینهمه ستاره کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺮ ﺑﻨﻪ ﺳﺮ ﺩﻟﻢ ﺭﺳﻢ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺗﻮ ﺳﺘﯿﻦ ﺩﻟﻤﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ معنی: سر بزار بر روی سینم ای رفیق ای جگر گوشه ام من تا قیامت همراه تو خواهم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺭ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﺯﻡ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ ﺧﻮﻡ ﺍﺯﻧﻢ ﺑﺮﻕ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﯿﺎﻡ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﮑﻨﯽ ﻓﺮﻕ معنی: اگر بدانم که تو از من ناراحتی به خدا خودم را می کشم اینو بدون که تو هیچ فرقی با چشمانم نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک رابطه خوب زمانی است که کسی پذیرای گذشته پشتیبان امروز و مشوق فردایتان باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرد مردی از سخندانی سوال حق و باطل چیست ای نیکوخصال؟ گوش را بگرفت و گفت این باطل است چشم حق است و یقینش حاصل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻫﺎ.. . . . . . . ﺍﯼ ﺑﭽﻪ ﯼ ﺑﺪ! ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدی ک میگن اونی ک گریه میکنه یه د د داره! اما اونی ک میخنده هزا تا! من میگم اونی ک میخنده هزارتا درد داره ولی اونی ک گریه میکنه ب هزار تا ازدرداش خندیده اما...جلوی یکی شون کم اورده...!