بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی با زن شروع می شود و مردن انسان با مرد شروع می شود در ازدواج همیشه زن بخشنده هست چون خود را می كشد تا مردی زندگیش آغاز شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به مستحبی خوش است که جواب آن واجب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

****سنگ شیشه ای**** گاهی می جنگم  برای نگاه های پر از بغض پشت پنجره ی چشمانم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت کلمه را بالا ببر نه صدایت را...! این باران است که باعث رشد گلها میشود نه رعدوبرق...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ بــی ارزش تــریــن دانــش ، آنچــه کــه بــر ســر زبــان اســت و بــرتــریــن علــم آنچــه در اعضــا و جــوارح آشکــار اســت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ پیــروزی در دور انــدیشــی ، و دور انــدیشــی در بکــار گیــری صحیــح انــدیشــه و انــدیشــه صحیــح بــه راز داری اســت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــــــادش بـــــخـــیـــر  اون گـــذشــتــه هــا .. بــه یـه آدمــای خــاصــی ... مـیـگـفـتـیـم  داشـتـم بـه صـدات گــوش مـیـدادم ، حـواسـم بـه حـرفـات نـبـود ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من باور دارم ... که دوستى واقعى به رشد خود ادامه خواهد داد حتى در دورترین فاصله‌ها. عشق واقعى نیز همین طور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی روزگار اینه که خیلی چیزا رو میشه خواست…!! ولی نمیشه داشت…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شهر شما نمیشود عاشق شد... باید بروم به روستای خودمان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته مامور مخصوص حاکم بزرگ نیستم، ولی یه خورده احترام هم چیز بدی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی سکوت علامت رضایت نیست... طرف داره فکر می کنه، چطوری بگه ناراضیه که به کسی بر نخوره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنانت را فراموش کن تنها کسی که می تواند تو را به خاک سیاه بنشاند یک دوست کاملا" مورد اعتماد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من چه مي كني؟نه دست هايم را مي گيري نه تنهايم مي گذاري چشمهاي روشنت ثروتمند شد!!! بس كه به تاريكي ام فخر فروخت چه از جانم مي خواهي ؟بگذر... من كه بال هايم سوخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.... پـــــــــدر یعنـــــــــــــــــــــی.. ..... ...... عــــــــــرق ریختـــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــرای  .......... خوشبــــــختیِ بچــــــــــــــــــــــه هــــــــــــاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شما برای دیگران دعا می کنید، خدا می شنود و انها را اجابت می کند و بعضی و قتها که شما شاد و خوشحال هستید یادتان باشد که کسی برای شما دعا کرده است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی با زن شروع می شود و مردن انسان با مرد شروع می شود در ازدواج همیشه زن بخشنده هست چون خود را می كشد تا مردی زندگیش آغاز شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به مستحبی خوش است که جواب آن واجب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

****سنگ شیشه ای**** گاهی می جنگم  برای نگاه های پر از بغض پشت پنجره ی چشمانم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت کلمه را بالا ببر نه صدایت را...! این باران است که باعث رشد گلها میشود نه رعدوبرق...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ بــی ارزش تــریــن دانــش ، آنچــه کــه بــر ســر زبــان اســت و بــرتــریــن علــم آنچــه در اعضــا و جــوارح آشکــار اســت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ پیــروزی در دور انــدیشــی ، و دور انــدیشــی در بکــار گیــری صحیــح انــدیشــه و انــدیشــه صحیــح بــه راز داری اســت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــــــادش بـــــخـــیـــر  اون گـــذشــتــه هــا .. بــه یـه آدمــای خــاصــی ... مـیـگـفـتـیـم  داشـتـم بـه صـدات گــوش مـیـدادم ، حـواسـم بـه حـرفـات نـبـود ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من باور دارم ... که دوستى واقعى به رشد خود ادامه خواهد داد حتى در دورترین فاصله‌ها. عشق واقعى نیز همین طور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی روزگار اینه که خیلی چیزا رو میشه خواست…!! ولی نمیشه داشت…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شهر شما نمیشود عاشق شد... باید بروم به روستای خودمان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته مامور مخصوص حاکم بزرگ نیستم، ولی یه خورده احترام هم چیز بدی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی سکوت علامت رضایت نیست... طرف داره فکر می کنه، چطوری بگه ناراضیه که به کسی بر نخوره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنانت را فراموش کن تنها کسی که می تواند تو را به خاک سیاه بنشاند یک دوست کاملا" مورد اعتماد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من چه مي كني؟نه دست هايم را مي گيري نه تنهايم مي گذاري چشمهاي روشنت ثروتمند شد!!! بس كه به تاريكي ام فخر فروخت چه از جانم مي خواهي ؟بگذر... من كه بال هايم سوخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.... پـــــــــدر یعنـــــــــــــــــــــی.. ..... ...... عــــــــــرق ریختـــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــرای  .......... خوشبــــــختیِ بچــــــــــــــــــــــه هــــــــــــاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شما برای دیگران دعا می کنید، خدا می شنود و انها را اجابت می کند و بعضی و قتها که شما شاد و خوشحال هستید یادتان باشد که کسی برای شما دعا کرده است.