بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پادشاه باش حتی اگر قلمروات به اندازه عرض شانه هایت باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست... زشتی های آن تقصیر ماست. در مسیرش هرچه نازیباست آن تدبیر ماست... زندگی آب روانی ست...روان می گذرد... آنچه تقدیر من و توست همان می گذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رفتني رسيدن نيســــــــــــــت ، ولي براي رسيدن راهي جز رفتن نيســـــــــــــــــت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط دل دادن.دل گرفتنه!!!! وگرنه یکی بی دل میشه یکی دو دل!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يکى از فرق هاى انسان با خدا اين است که انسان تمام خوبيها را با يک بدى فراموش ميکند ولى خدا تمام بديها را بايک خوبى فراموش ميکند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت شاید فراموش شود. اما... تهمت های لحظه رفتنت هرگز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوباره برگشتنش دعا نکن! شاید همانی نباشد که رفته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ام را معنی مستی ندان آن که میخندد غمش بی انتهاست خنده بر لب میزنم تا کس نداند درد من ورنه این دنیا که من دیدم خندیدن نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا و من چقدر شبیهیم گرچه باز من سخت بی قرارم و او بی قرار نیست با او چه خوب میشود از حال دل گفت دریا که از اهالی این روزگار نیست...... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي اونايي که ميدونن شايد فردايي واسشون در کار نباشه ولي يه برنامه هايي دارن که خيلي ها تو رويا ها تصورش رو هم نمیکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق یعنـی یه پلـاک ! که زده بیـرون از دل خـاک ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرتبی تب عشق نیست گاهی وقتا بعضی تب ها از عفونت هوسه!!!!!  گفتم که درجریان باشید!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوري زندگي كن انگار ديروز كنكور دادي و طوري درس بخون انگار فردا كنكور داري...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم همۀ دعاهام داره میره تو پوشۀ اِسپَم خدا ! ولی هنوزم امید دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابلو نقاش را ثروتمند کرد ؛ شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد ؛ کارگردان جايزه ها را درو کرد ؛ اما . . . اما هنوز سر چهارراه واکس مي زند کودکي که بهترين سوژه بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ازهرچه ترسیدیم به سرمان آمد بیا تمرین کنیم کمی ازخوشبختی بترسیم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پادشاه باش حتی اگر قلمروات به اندازه عرض شانه هایت باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست... زشتی های آن تقصیر ماست. در مسیرش هرچه نازیباست آن تدبیر ماست... زندگی آب روانی ست...روان می گذرد... آنچه تقدیر من و توست همان می گذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رفتني رسيدن نيســــــــــــــت ، ولي براي رسيدن راهي جز رفتن نيســـــــــــــــــت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط دل دادن.دل گرفتنه!!!! وگرنه یکی بی دل میشه یکی دو دل!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يکى از فرق هاى انسان با خدا اين است که انسان تمام خوبيها را با يک بدى فراموش ميکند ولى خدا تمام بديها را بايک خوبى فراموش ميکند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت شاید فراموش شود. اما... تهمت های لحظه رفتنت هرگز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوباره برگشتنش دعا نکن! شاید همانی نباشد که رفته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ام را معنی مستی ندان آن که میخندد غمش بی انتهاست خنده بر لب میزنم تا کس نداند درد من ورنه این دنیا که من دیدم خندیدن نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا و من چقدر شبیهیم گرچه باز من سخت بی قرارم و او بی قرار نیست با او چه خوب میشود از حال دل گفت دریا که از اهالی این روزگار نیست...... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي اونايي که ميدونن شايد فردايي واسشون در کار نباشه ولي يه برنامه هايي دارن که خيلي ها تو رويا ها تصورش رو هم نمیکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق یعنـی یه پلـاک ! که زده بیـرون از دل خـاک ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرتبی تب عشق نیست گاهی وقتا بعضی تب ها از عفونت هوسه!!!!!  گفتم که درجریان باشید!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوري زندگي كن انگار ديروز كنكور دادي و طوري درس بخون انگار فردا كنكور داري...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم همۀ دعاهام داره میره تو پوشۀ اِسپَم خدا ! ولی هنوزم امید دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابلو نقاش را ثروتمند کرد ؛ شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد ؛ کارگردان جايزه ها را درو کرد ؛ اما . . . اما هنوز سر چهارراه واکس مي زند کودکي که بهترين سوژه بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ازهرچه ترسیدیم به سرمان آمد بیا تمرین کنیم کمی ازخوشبختی بترسیم...